Skip to main content

Varje år gifter sig ca. 50 000 par i Sverige, att gifta sig blir faktiskt allt populärare. Men att ingå äktenskap handlar inte bara om kärlek, det finns också juridiska skillnader mellan att vara gift och sambo. Så innan du säger ja, är det bra att veta vad du ger dig in på.

Här går vi igenom de tre största juridiska konsekvenserna av att gifta sig.

1. Som gift får du en mer omfattande bodelning

Huvudregeln är att all makars egendom är giftorättsgods och att de delar lika på nettovärdet av de sammanlagda tillgångarna när äktenskapet tar slut. Bodelningen omfattar även tillgångar som makarna hade innan de gifte sig. Det spelar heller inte någon roll att den ena maken äger tillgången helt själv. T.ex. kommer som huvudregel ditt privata pensionssparande, ditt företag och din bil att ingå i bodelningen, om ni gifter er.

Enskild egendom får undantas

Från bodelningen får vardera make undanta sin enskilda egendom. Om bara den ena maken har enskild egendom kan det leda till en skev bodelning, trots att makarna äger lika mycket tillgångar.

Lös problemet genom att skriva äktenskapsförord

Genom äktenskapsförord kan ni själva bestämma vilka tillgångar som ska ingå i bodelning och vilka som ska hållas utanför. På så sätt slipper du obehagliga överraskningar när äktenskapet tar slut. (Det kanske inte är så roligt att tänka på, men alla äktenskap tar faktiskt slut. Cirka hälften av alla äktenskap i Sverige slutar i skilsmässa och resten slutar med dödsfall.)

2. Makar har försörjningsplikt

Av Äktenskapsbalken framgår att makar, efter sin egen förmåga, ska bidra med det som behövs för att både deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Det betyder att den som har mest ska betala mest. Både för gemensamma utgifter och för personliga kostnader som kläder och liknande.

Regeln kan vara till hjälp när den make som har högre inkomst och/eller äger mer tillgångar blir sjuk och inte själv kan betala räkningar och liknande. Med stöd av regeln om försörjningsplikt kan då den friska maken betala gemensamma och personliga kostnader med den sjuka makens tillgångar.

I övrigt får regeln begränsad effekt. Räkna inte med att din rika äkta hälft ska betala för din shopping. Själva äktenskapet bygger nämligen på frivillighet och var och en av makarna kan välja att avsluta äktenskapet och därmed försörjningsplikten. Under äktenskapet är dock försörjningsplikten tvingande, ett avtal där makarna kommit överens om att försörjningsplikten inte ska gälla blir inte bindande.

3. Makar ärver varandra  – ibland

Något som många upplever som positivt är att gifta, till skillnad från sambor, har en laggiven rätt att ärva varandra. Om ni inte har några barn, eller bara har gemensamma barn, kommer ni att ärva varandra fullt ut. P.g.a. barns rätt till laglott kan sambor som har barn inte uppnå samma heltäckande arvsrätt genom testamente. Arvsrätten kan därför vara ett bra argument för dig som vill få sambon till altaret.

Tänk på att barn från tidigare förhållanden har rätt att få ut sitt arv när föräldern avlider, även om det finns en efterlevande make. I de situationerna får makarna alltså inte full arvsrätt efter varandra och testamente blir extra viktigt.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet är experter på familjejuridik och svarar gärna på dina frågor om skillnaden mellan att vara gift och sambo. Boka gärna en kostnadsfri Framtidskoll så går vi igenom din/er familjejuridiska situation och ger rekommendation kring vilka avtal ni kan behöva. Vi har också  fasta priser för hjälp med våra vanligaste ärenden via telefon.

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning

×