Bodelningsförrättare

Om ni inte kan komma överens om en bodelning kan ni ansöka hos tingsrätten om att få en bodelningsförrättare utsedd.  Förrättaren fattar beslut om hur tillgångar och skulder ska fördelas. Vi åtar oss gärna uppdrag som bodelningsförrättare, och du är välkommen att lämna någon av våra duktiga jurister som förslag till detta när du ansöker hos tingsrätten.

När kan man begära en bodelningsförrättare?

Om ni är gifta, så säger lagen att ni ska genomföra en bodelning. Så länge ni inte har gjort det, så finns det kvar ett latent anspråk mellan er. Ju längre tiden går desto svårare blir det att reda ut hur bodelningen ska se ut. Oftast beror en uppskjuten bodelning på att man inte är överens om vem som ska ha vad, eller vad en bostad ska värderas till. Du kan begära en bodelningsförrättare så länge ni inte är färdiga med bodelningen.

Den som är sambo måste inom ett år från att samboförhållandet upphör också begära att få bodela, om man vill det. Om man väntar för länge kan man förlora rätten till bodelning. Därför är det viktigt att begära en bodelningsförrättare i god tid om man inte kommer överens om hur samboegendomen ska delas.

Då ska du begära en bodelningsförrättare

  • Om du och ditt ex inte kommer överens om vem som ska få bostaden.

    Ibland vill båda två behålla den gemensamma bostaden. Då kan en bodelningsförrättare fatta ett beslut om vem som ska få bostaden i bodelningen. Den som mister bostaden har rätt att få ersättning i pengar (om bostadens värde överstiger lånen).

  • Om ditt ex förhalar bodelningen.

    Det händer att motparten inte vill genomföra en bodelning, kanske för att den då behöver sälja en del av sin egendom. En bodelningsförrättare kan ansöka hos domstol om att motparten ska behöva betala vite om den vägrar inkomma med uppgifter. Bodelningsförrättaren kan också fatta beslut om er bodelning om ditt ex. vägrar underteckna ett bodelningsavtal.

  • Om ni inte är överens om vad sakerna är värda.

    Ofta har före detta makar eller sambor olika syn på vad det man ska dela på är värt. En bodelningsförrättare avgör utifrån era respektive argument och bevisning vad som ska gälla i bodelningen.

Vad gör en bodelningsförrättare?

Bodelningsförrättaren är en jurist eller advokat som får i uppdrag att bodela mellan er. Först och främst ska bodelningsförrättaren försöka få er att förlikas, alltså att hitta en lösning som ni båda kan gå med på. Det brukar börja med ett möte där ni får förklara era olika ståndpunkter. Bodelningsförrättaren kan sen komma med olika förslag utifrån vad ni helst vill ha ut av bodelningen. Ofta kan bodelningsförrättaren hitta en kompromiss som ni båda skriver under.

Om ni fortfarande inte kan komma överens, så fattar bodelningsförrättaren ett beslut om hur ni ska fördelat tillgångar och skulder. Inför beslutet får ni skicka in yrkanden och underlag som ni vill ska ligga till grund för beslutet. Du kommer också att få svara på det som motparten yrkar.

Vad behövs för underlag till en bodelning?

Om ni har varit sambor, behöver bodelningsförrättaren veta vad ert bohag som ska delas är värt, och vad bostaden som ska delas är värd. Antingen är ni överens om värdena, eller så kan ni ta in någon som värderar tillgångarna. Finns det lån på bostaden, eller lån på bohaget, behöver ni ta fram underlag från långivaren på detta.

Om ni har varit gifta, så ingår allt som inte är enskild egendom i bodelningen. Det betyder att ni måste ta fram värde på bostad och bohag, men också underlag från banker, på fordon och annat som ni äger. Om ni har olika åsikt om vad en viss sak är värd, bör ni ta in en gemensam eller en varsin värdering.

Måste jag ha ett ombud?

Om ni väl har kommit fram till att ni behöver hjälp av en bodelningsförrättare, är det ofta så att er situation är så pass krånglig att det är bra att ha hjälp av ett juridiskt ombud. Ditt ombud hjälper dig att skriva yrkanden, argumentera och berätta vilka underlag som du behöver visa för att få igenom dina förslag.

Vem får bostaden?

Huvudregeln är att den som bäst behöver bostaden ska få den, men då måste man också kunna lösa ut den andra personen. Ofta behöver båda bostaden lika mycket, och kommer ni inte överens brukar båda få den i lika delar i bodelningen. Därefter går det att göra en tvångsförsäljning av bostaden, om ni inte är överens om vad som ska hända med den. Eftersom bostaden ofta är det största värdet som ingår i en bodelning, är det såklart viktigt att det här blir rätt. Därför kan det vara extra viktigt att ha ett eget ombud om ni är osams om bostaden.

Vad kostar en bodelningsförrättare?

Den som blir bodelningsförrättare har rätt att få betalt per timme. Olika jurister och advokater tar olika mycket betalt. Vi på Juristkompaniet använder oss av den så kallade rättshjälpstaxan, alltså det som jurister och advokater får betalt från domstol när vi får uppdrag därifrån. För år 2020 är det 1 744 kr/timme. Hur många timmar som behövs innan er bodelning är klar, är dock svårt att svara på.

Ni är båda skyldiga att betala för bodelningsförrättaren, oavsett vem som får som den vill i bodelningen. Ni ska som huvudregel betala hälften var, men är solidariskt betalningsansvariga. Det betyder att om en inte betalar, får bodelningsförrättaren kräva att den andra betalar hela kostnaden. Du som gör hela betalningen kan sen kräva din före detta partner på halva beloppet.

Om en av er genom vårdslöshet eller försummelse gör att kostnaderna blir högre kan den bli skyldig att betala mer.

Ofta behöver en bodelningsförrättare få in ett förskott för att kunna börja jobba med ett ärende. Om det i slutändan kostar mindre än vad ni har betalat in, får ni tillbaka pengarna.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning