Bodelningsförrättare

Om ni inte kan komma överens om en bodelning kan ni ansöka hos tingsrätten om att få en bodelningsförrättare utsedd. Förrättaren fattar beslut om hur tillgångar och skulder ska fördelas. Vi åtar oss gärna uppdrag som bodelningsförrättare, och du är välkommen att lämna någon av våra duktiga jurister som förslag till detta när du ansöker hos tingsrätten.

När kan man begära en bodelningsförrättare?

Makar kan begära att få en bodelningsförrättare så snart de har ansökt om skilsmässa. Det vanligaste är dock att makarna först försöker komma överens om bodelningen själva. Av den orsaken brukar det dröja en tid efter skilsmässan innan en bodelningsförrättare kommer in i bilden.

För makar finns ingen bortre tidsgräns för när de ska ansöka om bodelningsförrättare, förutsatt att de inte själva har slutfört bodelningen. Du kan alltså begära att få en bodelningsförrättare trots att det har gått flera år sedan skilsmässan.

Även sambo kan ansöka om bodelningsförrättare

Även du som har varit sambo har rätt att ansöka om bodelningsförrättare så snart ert förhållande har upphört. För sambor gäller dock att den som vill att bodelning ska ske, också måste begära bodelning. Begäran om bodelning ska göras inom ett år från att samborna separerade, om förhållandet har uppfört genom dödsfall ska begäran ske senast vid bouppteckningen.

Om du väntar för länge med att begära bodelning kan inte tingsrätten utse någon bodelningsförrättare och du förlorar möjligheten att tvinga fram en bodelning. Har du begärt bodelning i rätt tid, och har underlag som styrker det, kan du ansöka om bodelningsförättare trots att det har gått mer än ett år sedan er separation.

Då ska du begära en bodelningsförrättare

De flesta makar och sambor kan nå fram till ett bodelningsavtal utan hjälp från en bodelningsförrättare. Men det finns situationer då det är motiverat att ta den hjälpen.

  • Om du och ditt ex inte kommer överens om vem som ska få bostaden

    Ibland vill båda två behålla den gemensamma bostaden. Då kan en bodelningsförrättare fatta ett beslut om vem som ska få bostaden i bodelningen. Den som mister bostaden har rätt att få ersättning i pengar (om bostadens värde överstiger lånen).

  • Om ditt ex förhalar bodelningen

    Det händer att motparten inte vill genomföra en bodelning, kanske för att personen då kommer att mista en del av sin egendom. En bodelningsförrättare kan ansöka hos domstol om att motparten ska betala vite om den vägrar inkomma med uppgifter. Bodelningsförrättaren kan också fatta beslut om er bodelning om ditt ex vägrar underteckna ett bodelningsavtal.

  • Om ni inte är överens om vad sakerna är värda

    Ofta har före detta makar eller sambor olika syn på värdet av det man ska dela på. En bodelningsförrättare avgör utifrån era respektive argument och bevisning vad som ska gälla i bodelningen.

Vad gör en bodelningsförrättare?

Bodelningsförrättaren är en jurist eller advokat som får i uppdrag att bodela mellan er. Först och främst ska bodelningsförrättaren försöka få er att förlikas, alltså att hitta en lösning som ni båda kan gå med på. Det brukar börja med ett möte där ni får förklara era olika ståndpunkter. Bodelningsförrättaren kan sen komma med olika förslag utifrån vad ni helst vill ha ut av bodelningen. Ofta kan bodelningsförrättaren hitta en kompromiss som ni båda skriver under på.

Om ni fortfarande inte kan komma överens, så fattar bodelningsförrättaren ett beslut om hur ni ska fördela tillgångar och skulder. Inför beslutet får ni skicka in yrkanden och underlag som ni vill ska ligga till grund för beslutet. Du kommer också att få svara på det som motparten yrkar.

Vilka underlag behövs för bodelningen?

Om ni har varit sambor, behöver bodelningsförrättaren veta vad ert bohag som ska delas är värt, och vad bostaden som ska delas är värd. Antingen är ni överens om värdena, eller så kan ni ta in någon som värderar tillgångarna. Finns det lån på bostaden, eller lån på bohaget, behöver ni ta fram underlag från långivaren på detta.

Om ni har varit gifta, så ingår allt som inte är enskild egendom i bodelningen. Det betyder att ni måste ta fram värde på bostad och bohag, men också underlag från banker, på fordon och annat som ni äger. Om ni har olika åsikt om vad en viss sak är värd, bör ni ta in en gemensam eller en varsin värdering.

Måste jag ha ett ombud?

Om ni väl har kommit fram till att ni behöver hjälp av en bodelningsförrättare, är det ofta så att er situation är så pass krånglig att det är bra att ha hjälp av ett juridiskt ombud. Ditt ombud hjälper dig att skriva yrkanden, argumentera och berätta vilka underlag som du behöver visa för att få igenom dina förslag.

Vem får bostaden?

Huvudregeln är att den som bäst behöver bostaden ska få den, men då måste man också kunna lösa ut den andra personen. Ofta behöver båda bostaden lika mycket, och kommer ni inte överens kommer ni båda få den i lika delar i bodelningen. Därefter går det att göra en tvångsförsäljning av bostaden, om ni inte är överens om vad som ska hända med den.

Eftersom bostaden ofta är det största värdet som ingår i en bodelning, är det såklart viktigt att det här blir rätt. Därför kan det vara extra viktigt att ha ett eget ombud om ni är oeniga om bostaden.

Vad kostar en bodelningsförrättare?

Den som blir bodelningsförrättare har rätt att få betalt per timme. Olika jurister och advokater tar olika mycket betalt. Vi på Juristkompaniet tar 1 900 kronor per timme inklusive moms (2021). Hur många timmar som behövs innan er bodelning är klar, är dock svårt att svara på.

Ni är båda skyldiga att betala för bodelningsförrättaren, oavsett vem som får som den vill i bodelningen. Ni ska som huvudregel betala hälften var, men är solidariskt betalningsansvariga. Det betyder att om en inte betalar får bodelningsförrättaren kräva att den andra betalar hela kostnaden. Du som gör hela betalningen kan sen kräva din före detta partner på halva beloppet.

Om en av er genom vårdslöshet eller försummelse gör att kostnaderna blir högre kan den bli skyldig att betala mer.

Räkna med att betala i förskott

Ofta kräver bodelningsförrättaren att få in ett förskott för att börja jobba med ett ärende. Ett förskott om 10 000 kronor per part är inte ovanligt. Om det i slutändan kostar mindre än vad ni har betalat in, får ni tillbaka pengarna.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av allt som rör bodelning och svarar gärna på dina frågor. Vi tar på oss uppdrag både som bodelningsförrättare och som ombud i tvistiga bodelningar. Framförallt är vi dock specialister på att få makar och sambor att enas om sin bodelning, utan inblandning av ombud och bodelningsförrättare. Det blir trots allt mindre att dela på ju mer pengar ni lägger på jurister.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning