Priser för familjejuridik

Här hittar du priser för våra vanligaste tjänster. Kontakta oss för prisuppgift om ditt ärende inte finns med i listan.

I tjänsten ingår alltid ett möte med en av våra jurister, som alla är specialiserade på familjejuridik. Vid mötet får du möjlighet att ställa dina frågor och få information om de alternativ och möjligheter som finns. Juristen upprättar sedan dina handlingar enligt er överenskommelse. Mötet går att få via videolänk, telefon eller på något av våra kontor.

Vi postar alltid handlingarna till er på arkivbeständigt papper i en skyddande omslagsmapp. Vi präglingsstämplar också våra testamenten för att skilja original från kopior.

Du är välkommen att ringa oss direkt på 0771-31 06 31. Du kan också själv boka ett möte på en tid som passar dig.

Boka digitalt möte
Kostnadsfri genomgång av din familjejuridiska situation

4 500 kr

Personligt testamente, utformat av jurist, postat till önskad adress.

4 000 kr

Personligt utformad framtidsfullmakt, postad till önskad adress.
Två likartade framtidsfullmakter upprättade vid samma möte, för t.ex. makar och sambor.

2 900 kr

Avtal för sambor som inte vill bodela enligt sambolagen.

4 000 kr

Juridiskt hållbart underlag för att visar skuldförhållande och villkor.
Avtal mellan makar om att undanta viss eller all egendom från bodelning.
Hjälp med registrering, Skatteverkets avgift om 275 kr tillkommer.
Gåvobrev för t.ex. pengabelopp eller aktier, med villkor om enskild egendom.
Gåvobrev för småhusfastighet, inkl. beräkning av gåvovärde och villkor om enskild egendom.
Genomgång tillsammans med en jurist samt upprättande av köpeavtal och eventuellt köpebrev.
Gåvobrev för bostadsrätt, inkl. beräkning av gåvovärde och villkor om enskild egendom.

6 000 kr

Avtalsservitut där alla inblandade fastighetsägare är överens om villkoren.
Klargör betalningsansvaret för gemensamma lån.

från 6 750 kr

Avtal om bodelning mellan sambor eller makar, som är överens värderingen och fördelningen av tillgångar och skulder.

från 8 000 kr

Upprättande och inregistrering av bouppteckning, inkl. utredning av boet och kallelser.