Priser för familjejuridik

 

Här hittar du kostnaden för våra vanligaste tjänster.  Kontakta oss för prisuppgift i ärenden som inte finns på prislistan.

I tjänsten ingår alltid ett möte tillsammans med en av våra jurister, som alla är specialiserade på familjejuridik, där du får möjlighet att ställa dina frågor och få information om de alternativ och möjligheter som finns. Juristen upprättar sedan dina handlingar enligt er överenskommelse. Mötet går att få via videolänk, telefon eller på något av våra kontor.

Vi postar alltid handlingarna till er på arkivbeständigt papper i en skyddande omslagsmapp. Vi präglingsstämpar också våra testamenten för skilja original från kopior.

Du är välkommen att ringa oss direkt på 0771-31 06 31. Du kan också själv boka ett möte på den tid som passar dig.

Boka digitalt möte

Testamente

4 500 kr

Personligt testamente, utformat av jurist, postat till önskad adress.

Framtidsfullmakt

3 800 kr

Personligt utformad framtidsfullmakt, postad till önskad adress.

Framtidsfullmakt, två st.

5 700 kr

Två likartade framtidsfullmakter upprättade vid samma möte, för t.ex. makar och sambor.

Samboavtal

2 900 kr

Avtal för sambor som inte vill bodela enligt sambolagen.

Skuldebrev

3 800 kr

Juridiskt hållbart underlag för att visar skuldförhållande och villkor.

Äktenskapsförord

4 000 kr

Avtal mellan makar om att undanta viss eller all egendom från bodelning.

Registrering aväktenskapsförord

950 kr

Hjälp med registrering, Skatteverkets avgift om 275 kr tillkommer.

Gåvobrev - lös egendom

3 800 kr

Gåvobrev för t.ex. pengabelopp eller aktier, med villkor om enskild egendom.

Gåvobrev - fastighet

6 000 kr

Gåvobrev för småhusfastighet, inkl. beräkning av gåvovärde och villkor om enskild egendom.

Köpeavtal - fastighet

7 600 kr

Genomgång tillsammans med en jurist samt upprättande av köpeavtal och eventuellt köpebrev.

Gåvobrev - bostadsrätt

6 000 kr

Gåvobrev för bostadsrätt, inkl. beräkning av gåvovärde och villkor om enskild egendom.

Servitut

6 000 kr

Avtalsservitut där alla inblandade fastighetsägare är överens om villkoren.

Medlåntagaravtal

3 800 kr

Klargör betalningsansvaret för gemensamma lån.

Bodelning

från 6 000 kr

Avtal om bodelning mellan sambor eller makar, som är överens värderingen och fördelningen av tillgångar och skulder.

Bouppteckning

från 8 000 kr

Upprättande och inregistrering av bouppteckning, inkl. utredning av boet och kallelser.