Samäganderättsavtal

Många frågor kan uppstå när man äger något tillsammans. Ett vanligt exempel är när syskon äger ett fritidshus tillsammans. Tyvärr ger lagen inte så tydliga svar och det är därför bra klargöra vad som ska gälla i ett samäganderättsavtal. I avtalet kommer ni överens om frågor såsom hur fastigheten får nyttjas, hur beslut ska tas och vem som ska ansvara för underhåll.

Samäganderättsavtal är också bra om det finns flera delägare men bara en som är registrerad ägare. Så är t.ex. fallet med alla fordon. Genom samäganderättsavtalet klargör ni då vilka ägarandelar som gäller.

Hos oss får ni hjälp att förstå regelverket för samägande och de möjligheter och begränsningar som finns. Vi hjälper er också att skriva samäganderättsavtalet utifrån era önskemål.