Samäganderättsavtal

Många frågor kan uppstå när man äger något tillsammans. Ett vanligt exempel är när syskon samäger ett fritidshus. Tyvärr ger lagen om samäganderätt inte alltid så tydliga svar och det är därför bra att klargöra vad som ska gälla i ett samäganderättsavtal.

I avtalet kommer ni överens om till exempel hur fastigheten får nyttjas, hur beslut ska tas och vem som ska ansvara för underhåll.

Hos oss på Juristkompaniet får ni hjälp att förstå regelverket som lagen sätter för ert samägande och de möjligheter och begränsningar som finns. Vi hjälper er också att skriva samäganderättsavtalet utifrån era önskemål.

Kontakta oss så hjälper vi er med ert samäganderättsavtal.

Vad ska ett samäganderättsavtal innehålla?

De vanligaste frågorna för de som samäger en fastighet är:

  •  Hur ska vi fördela nyttjandet av fastigheten?
  •  Hur ska vi dela på kostnaderna?
  •  Vilka beslut ska kräva enighet mellan delägarna i fastigheten?
  •  Vilka åtgärder ska en delägare få vidta utan att först fråga de andra?
  •  Hur ska vi fördela ansvaret för till exempel skötsel av fastigheten.
  •  Vilka möjligheter ska delägare som vill sälja ha att tvinga fram en försäljning av hela fastigheten?

Vad säger lagen om samäganderätt?

Vår Lag om samäganderätt är ursprungligen från 1904 och innehåller bara 20 paragrafer. Den saknar tyvärr regler för många stora frågor, särskilt för er som samäger en fastighet. Några viktiga regler finns dock i lagen.

Icke akuta åtgärder kräver alla delägares samtycke

Huvudregeln är att alla delägare ska ge sitt samtycke innan några åtgärder vidtas. Undantaget är åtgärder som behövs för ”godsets bevarande” och som inte kan vänta. De får vidtas även om någon delägare, på grund av sjukdom eller liknande, inte kunnat delta.

I samäganderättsavtalet kan ni hitta smidigare lösningar för beslut om förvaltningen av fastigheten.

Samäganderättsavtal begränsar rätten att begära tvångsförsäljning

En viktig regel är att varje delägare har rätt att begära försäljning av hela egendomen. Den som vill se en försäljning ansöker hos tingsrätten om att egendomen ska säljas på offentlig auktion.

Det spelar ingen roll hur stor andel som den delägaren innehar. Även den som äger till exempel en tiondel (1/10) av en fastighet kan, som huvudregel, begära tvångsförsäljning av hela fastigheten.

I ett samäganderättsavtal kan delägarna avtala bort, eller begränsa, rätten att begära tvångsförsäljning.

Klyvning går före tvångsförsäljning

Ett sätt att förhindra tvångsförsäljning av hela fastigheten är att ansöka om klyvning. Vid en klyvning delas en samägd fastighet upp i nya fastigheter. De olika delägarna kan på så sätt få en egen mindre fastighet och samägandet kan upphöra. Om fastigheten lämpar sig för klyvning går en sådan lösning före tvångsförsäljning.

Vad kostar ett samäganderättsavtal?

Kostnaden för samäganderättsavtalet varierar beroende på hur många delägare ni är och på hur många frågor ni behöver reglera, men räkna med en kostnad om cirka 7 600 kronor.

Vi upprättar varje avtal efter kundens behov och önskemål. Eftersom vi har skrivit många samäganderättsavtal genom åren kan vi dock oftast lämna en ungefärlig prisuppgift för just ert avtal på förfrågan. Kontakta oss på 0771-31 06 31 för mer information.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning