Äktenskapsförord

Den som ingår äktenskap lovar inte bara att visa trohet och hänsyn till sin make. Ni lovar också, som huvudregel, att dela lika på tillgångar och skulder när äktenskapet tar slut. Det innebär t.ex. att du kan få dela med dig av ett arv du har fått, ett företag du har byggt upp eller få utge ersättning på grund av din makes CSN-lån. För att ändra på detta behövs ett äktenskapsförord.

Vad är ett äktenskapsförord?

Om ni inte vill dela lika på allt är det bra med ett äktenskapsförord. Det är en handling som bestämmer vad ni ska och inte ska dela på när ert äktenskap upplöses. Det gäller oavsett om ni skiljer er eller lever ihop till den dagen någon av er avlider. Äktenskapsförord är ofta kortfattade och ser inte mycket ut för världen, men de får långtgående konsekvenser både vid en skilsmässa och dödsfall. Det finns också begränsningar i vad de kan åstadkomma. Det är därför viktigt att förstå alla effekter av äktenskapsförordet. Dessutom ska ni också vara säkra på att det verkligen går att tillämpa den dagen äktenskapet tar slut.

De tre vanligaste misstagen

 

  • Äktenskapsförord saknas

Det vanligaste misstaget är att man aldrig skriver ett äktenskapsförord, trots att behöver ett. Oavsett hur överens ni är om hur ni ska fördela era tillgångar när ni fortfarande är gifta, kan läget bli ett annat om ni väl skiljer er. Detsamma gäller om en av er avlider, och den efterlevande istället få förhandla med särkullbarnen.

 

  • Äktenskapsförordet är inte registrerat

För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt måste ni skicka det för registrering hos Skatteverket. Det gör inte någon nytta om det bara ligger i en skrivbordslåda! Om ni anlitar oss hjälper vi självklart till med registreringen så att ni kan känna er trygga med att det ni bestämt er för verkligen gäller.

 

  • Äktenskapsförordet går inte att tillämpa

Är man inte insatt i reglerna och själv försöker skriva ett äktenskapsförord, är det lätt hänt att man misslyckas med att skydda det man vill. Hur ni skriver och vad ni vill ska vara enskild egendom spelar roll! Visste du exempelvis att många äktenskapsförord som ska göra aktier eller fonder till enskild egendom inte håller vid prövning? Om ni anlitar oss så går vi igenom regelverket med er, och ser till att ni får det skydd ni behöver!