Äktenskapsförord

Genom äktenskapsförord kan makar avtala att egendom ska vara enskild, och därmed inte ingå i bodelning.  Utan äktenskapsförord ska makar, som huvudregel, dela lika på tillgångar och skulder när äktenskapet tar slut.

Det innebär t.ex. att du kan få dela med dig av ett arv du har fått, ett företag du har byggt upp eller få utge ersättning på grund av din makes CSN-lån. För att ändra på detta behövs ett äktenskapsförord.

Vad är ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar där de bestämmer att tillgångar ska undantas eller ingå i en framtida bodelning. De tillgångar som ska ingå i bodelningen kallas giftorättsgods och de som får hållas utanför kallas enskild egendom. Utgångspunkten är att all makars egendom är giftorättsgods.

Det finns två huvudtyper av äktenskapsförord, dels de som pekar ut viss enskild egendom och dels de som gör all egendom till enskild. Vilket alternativ som är bäst för just er beror både på vilken typ av tillgångar ni har och hur er ekonomi ser ut i övrigt.

Ni kan underteckna äktenskapsförordet redan innan ni gifter er, på så sätt kan du känna dig trygg när du sedan säger Ja. Under förutsättning att ni båda är överens kan ni också skriva äktenskapsförord när som helst under äktenskapet.

Vi hjälper er att skriva äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ofta kortfattade och ser inte mycket ut för världen, men de kan få långtgående konsekvenser. Det är tyvärr också vanligt att de är felaktigt utformade och inte får någon effekt alls, när de väl ska tillämpas. Vi rekommenderar därför att ni tar hjälp med att skriva ert äktenskapsförord.

Vi på Juristkompaniet har arbetat länge med att både skriva och tillämpa äktenskapsförord. Hos oss får ni först hjälp att förstå alternativen och de effekter förordet får. När det väl är undertecknat kan ni också vara säkra på att det verkligen går att tillämpa den dagen äktenskapet tar slut.

Äktenskapsförord via telefon

För dig som hellre vill det, erbjuder vi möjligheten att få hjälp med äktenskapsförord via telefon. Våra fasta priser för äktenskapsförord och andra vanliga tjänster hittar du i vår prislista för telefontjänster.

Du bokar enkelt tid direkt med en av våra jurister och får möjlighet att korrekturläsa äktenskapsförordet via e-post. Därefter postar vi handlingen hem till er tillsammans med en instruktion om hur registreringen går till. Om ni vill kan vi också sköta registreringen åt er.

Äktenskapsförordet gäller även vid dödsfall

I svensk rätt finns inte möjlighet att göra skillnad på vilken effekt ett äktenskapsförord ska få vid skilsmässa i förhållande till dödsfall. Det äktenskapsförord som ni undertecknat kommer alltså även att påverka den bodelning som görs när den förste av er avlider.

Det är därför viktigt att ni också förstår den påverkan som äktenskapsförordet får på arvet mellan er. Om det får oönskade konsekvenser vid dödsfall kan ni behöva komplettera med ett testamente.

Äktenskapsförord ska registreras

För att äktenskapsförordet ska börja gälla måste det vara registrerat hos Skatteverket. Skatteverket kontrollerar så att formkraven är uppfyllda, men gör inte någon granskning av själva innehållet. Att ett äktenskapsförord är registerat är därför ingen garanti för att det kommer att få avsedd effekt.

Tre vanliga misstag

Trots att äktenskapsförordet är ett så kort och till synes enkelt avtal, innehåller de ofta rena felaktigheter. Här är några vanliga misstag.

  • Äktenskapsförordet är för otydligt

Det vanligaste misstaget i äktenskapsförord är att de tillgångar som ska bli enskild egendom inte är tillräckligt tydligt specificerade. Att t.ex. skriva ”alla mina bankmedel” eller ”de bilar som jag äger” är inte att rekommendera.

  • Äktenskapsförordet reglerar skulder

Det är inte möjligt att i äktenskapsförord bestämma att en given skuld ska hållas utanför bodelningen. Däremot kommer skulder att följa den tillgång som de är kopplade till. Om en fastighet blir enskild egendom kommer alltså de skulder som belastar fastigheten också att hållas utanför bodelningen.

  • Äktenskapsförordet nämner inte avkastningen

Många äktenskapsförord anger bara att en viss tillgång ska vara enskild egendom, t.ex. de 100 aktier i Lilla Bolaget AB som den ena maken äger. Skriver makarna inget om avkastningen av tillgången, i det här fallet utdelning från bolaget, kommer den att bli giftorättsgods och ingå i bodelningen.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Våra jurister jobbar dagligen med hantering av bodelningar och enskild egendom och har stor erfarenhet av att skriva äktenskapsförord. Kontakta oss gärna om du har frågor kring bodelning, enskild egendom eller behöver hjälp att skriva ett äktenskapsförord.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning