Äktenskapsförord

Genom äktenskapsförord kan makar avtala att egendom ska vara enskild, och därmed inte ingå i bodelning.  Utan äktenskapsförord ska makar, som huvudregel, dela lika på tillgångar och skulder när äktenskapet tar slut.

Det innebär till exempel att du kan få dela med dig av ett arv du har fått, ett företag du har byggt upp eller få utge ersättning på grund av din makes CSN-lån. För att ändra på detta behövs ett äktenskapsförord.

Vi på Juristkompaniet är specialister på familjejuridik och kan hjälpa er att upprätta ett äktenskapsförord. Ni kan boka tid på något av våra lokalkontor eller träffa en av våra jurister i ett digitalt möte.

Äktenskapsförord

Avtal mellan makar om att undanta viss eller all egendom från bodelning.

Kostnadsfritt digitalt möte

0 kr

Pris vid avtal

4 000 kr

Vad är ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar där de bestämmer att tillgångar ska undantas eller ingå i en framtida bodelning. De tillgångar som ska ingå i bodelningen kallas giftorättsgods och de som får hållas utanför kallas enskild egendom. Utgångspunkten är att makars all egendom är giftorättsgods.

Heltäckande eller partiellt äktenskapsförord?

Det finns två huvudtyper av äktenskapsförord, dels de som gör viss specifik egendom till enskild och dels de som gör all egendom till enskild. En fördel med ett heltäckande avtal – som gör all egendom till enskild – är att det inte finns någon risk för sammanblandning.

Om du har både enskild egendom och giftorättsgods måste du hela tiden kunna särskilja vad som är enskild egendom. Blandar du ihop tillgångarna, till exempel genom att du sätter in sparande från din lön på ett fondkonto som ska vara enskild egendom, då riskerar hela tillgången att bli giftorättsgods och därmed ingå i en framtida bodelning.

Vilket alternativ som är bäst för just er beror dock på vilken typ av tillgångar ni har och hur er ekonomi ser ut i övrigt.

Ändra tillbaka genom ett nytt avtal

Ångrar ni er, och vill att egendom som är enskild ska bli giftorättsgods igen, ska ni upprätta ett nytt äktenskapsförord för detta. Det går inte på något annat sätt att återkalla ett tidigare upprättat och registrerat äktenskapsförord.

Vilka formkrav gäller?

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av makarna, eller blivande makarna. Det behöver inte vara bevittnat, men eftersom bevittning höjer bevisvärdet kan det ändå vara en god idé att ta med bevittning i avtalet.

För att äktenskapsförordet ska gå att tillämpa måste det också vara mycket tydligt. Och specifik egendom som ska göras till enskild måste vara klart definierad. Generella skrivningar som ”Alla mina fonder ska vara enskild egendom” är inte att rekommendera.

Ni kan underteckna äktenskapsförordet redan innan ni gifter er, på så sätt kan du känna dig trygg när du sedan säger ”ja”. Under förutsättning att ni båda är överens kan ni också skriva äktenskapsförord när som helst under äktenskapet.

Ta hjälp av en jurist

Äktenskapsförord är ett mycket viktigt avtal som får en avgörande påverkan vid er bodelning. Det är tyvärr ändå vanligt att äktenskapsförord är felaktigt utformade och inte får någon effekt alls när de väl ska tillämpas. Vi rekommenderar därför att ni tar hjälp av en jurist med att skriva ert äktenskapsförord.

Vi på Juristkompaniet har arbetat länge med att både skriva och tillämpa äktenskapsförord. Hos oss får ni först hjälp att förstå alternativen och de effekter förordet får. När det väl är undertecknat kan ni också vara säkra på att det verkligen går att tillämpa den dagen äktenskapet tar slut.

Våra fasta priser för äktenskapsförord och andra vanliga tjänster, vid digitalt möte med jurist, hittar du i vår prislista.

Efter mötet postar vi handlingen hem till er tillsammans med en ansökan om registrering och en instruktion om hur registreringen går till.

Här hittar du alla kontaktuppgifter till Juristkompaniet.

Äktenskapsförord gäller även vid dödsfall

I svensk rätt finns inte möjlighet att göra skillnad på vilken effekt ett äktenskapsförord ska få vid skilsmässa i förhållande till dödsfall. Det avtal som ni undertecknat kommer alltså även att påverka den bodelning som görs när den förste av er avlider.

En vanlig missuppfattning är att efterlevande make inte alls ärver enskild egendom. Det stämmer dock inte. Att egendom är enskild innebär bara att den inte ska ingå i bodelningen, det påverkar inte arvsrätten i sig. Däremot avgör bodelning vilka tillgångar som utgör arv efter den avlidne och får därför betydelse för arvskiftet.

Om ni inte har barn, eller bara har gemensamma barn, kommer äktenskapsförordet att påverka arvingarnas/barnens efterarvsrätt. Har ni däremot särkullbarn kan det direkt påverka fördelningen av tillgångarna, redan vid den först avlidne makens bortgång.

Att till fullo förstå den påverkan som äktenskapsförordet får på arvet är kanske inte helt enkelt. Se till att ni har pratat igenom det med en kunnig jurist innan ni undertecknar äktenskapsförordet. Om det får oönskade konsekvenser vid dödsfall kan ni behöva komplettera med ett testamente.

Äktenskapsförord ska registreras

För att äktenskapsförordet ska börja gälla måste det vara registrerat hos Skatteverket. Skatteverket kontrollerar så att formkraven är uppfyllda, men gör inte någon granskning av själva innehållet. Att ett äktenskapsförord är registrerat är därför ingen garanti för att det kommer att få avsedd effekt.

Tre vanliga misstag

Trots att äktenskapsförordet är ett så kort och till synes enkelt avtal innehåller de ofta rena felaktigheter. Här är några vanliga misstag.

Äktenskapsförordet är för otydligt

Det vanligaste misstaget i äktenskapsförord är att de tillgångar som ska bli enskild egendom inte är tillräckligt tydligt specificerade.

Äktenskapsförordet reglerar skulder

Det är inte möjligt att i äktenskapsförord bestämma att en given skuld ska hållas utanför bodelningen. Däremot kommer skulder att följa den tillgång som de är kopplade till. Om en fastighet blir enskild egendom kommer alltså de skulder som belastar fastigheten också att hållas utanför bodelningen.

Äktenskapsförordet nämner inte avkastningen

Många äktenskapsförord anger bara att en viss tillgång ska vara enskild egendom, till exempel 100 aktier i Lilla Bolaget AB som den ena maken äger. Skriver makarna inget om avkastningen av tillgången, i det här fallet utdelning från bolaget, kommer den att bli giftorättsgods och ingå i bodelningen.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Våra jurister jobbar dagligen med hantering av bodelningar och enskild egendom och har stor erfarenhet av att skriva äktenskapsförord. Kontakta oss gärna om du har frågor kring bodelning, enskild egendom eller behöver hjälp att skriva ett äktenskapsförord. Du når oss på 0771-31 06 31 eller [email protected].

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning