Äktenskapsförord

Den som ingår äktenskap lovar inte bara att visa trohet och hänsyn till sin make utan också att, som huvudregel, dela lika på tillgångar och skulder när äktenskapet tar slut. Det innebär t.ex. att du kan få dela med dig av ett arv du har fått, ett företag du har byggt upp eller få utge ersättning på grund av din makes CSN-lån.

Om ni inte vill dela lika på allt är det bra med ett äktenskapsförord. Äktenskapsförord är ofta kortfattade och ser inte mycket ut för världen, men de får långtgående konsekvenser både vid en skilsmässa och vid dödsfall. Det finns också begränsningar i vad ett äktenskapsförord kan åstadkomma. Det är därför viktigt, både att förstå alla effekter av äktenskapsförordet, men också att vara säker på att äktenskapsförordet verkligen går att tillämpa den dagen äktenskapet tar slut.