Gåvobrev

Gåvobrev är en skriftlig handling som tydliggör villkoren och förutsättningarna för en gåva. Det kan till exempel gälla en fastighet, pengar eller andra saker. Vi på Juristkompaniet kan hjälpa till med att skriva de flesta typer av gåvobrev.

Det är viktigt för både givaren och mottagaren av gåvan att förstå alla konsekvenser som gåvan kan få, som skatt, bodelning och arvssituationer. Vi rekommenderar därför att du tar hjälp av en kunnig jurist innan gåvan byter ägare.

Gåvobrev för fastighet

De kanske viktigaste gåvobreven är de som avser gåva av fastighet. Detta eftersom fastigheter ofta har stort ekonomiskt och känslomässigt värde och för att det finns flera skattemässiga regler vid gåva av fastighet.

Gåvobrevet ska också uppfylla formkraven för en fastighetsöverlåtelse och ligger till grund för mottagarens lagfart.

Gåva mot vederlag

Mycket vanligt är att den som överlåter fastigheten vill få en del betalt, men inte ett fullt marknadsmässigt pris. Det brukar kallas för gåva mot vederlag eller blandat fång. För fastigheter blir hela överlåtelsen en gåva så länge betalningen (vederlaget) understiger taxeringvädet för det året (helhetsprincipen).

Effekten är att givaren kan ta emot det beloppet skattefritt men också att mottagaren inte får avdragsrätt för vederlaget. Man kan säga att mottagaren också får ta över givarens vilande skatteskuld. Det är därför viktigt att göra en beräkning av den skatten för att veta vad gåvan egentligen är värd.

Stämpelskatt vid gåva

För stämpelskatten gäller att vederlaget för gåvan måste vara lägre än 85 procent av föregående års taxeringsvärde för att vara skattefri. Om vederlaget är lägre än innevarande års taxeringsvärde men högre än 85 procent av föregående års taxeringsvärde kommer alltså vederlaget att vara skattefritt för givaren men mottagaren får betala stämpelskatt som vid köp.

Gåva av bostadsrätt

Även bostadsrätter kan byta ägare genom gåva. Om den som överlåter en bostadsrätt vill få betalt gäller dock i stället delningsprincipen för beskattningen. Det innebär att den del av bostadsrätten som mottagaren betalar för övergår genom köp. För den delen ska beskattning ske hos överlåtaren. Den andra delen övergår till mottagagaren genom gåva.

För den som vill läsa mer finns bra information hos Skatteverket.

Vi förstår om det låter krångligt. Tar ni hjälp av oss förklarar vi givetvis skatteeffekten av just er gåva. Kontakta oss så hjälper vi er.

Villkor i gåvobrev

En stor fördel med att överlåta egendom genom gåva är att givaren kan ställa viktiga villkor som blir bindande för mottagaren. Sådana villkor är mycket vanliga när egendom byter ägare inom familjen.

Utformningen av villkoren kan få stor betydelse i flera generationer, så det är viktigt att gåvobrevet är genomtänkt. Här är några av de vanligaste villkoren i gåvobrev:

Enskild egendom

Det allra vanligaste villkoret i de gåvobrev vi upprättar är att gåvan ska vara enskild egendom för mottagaren. Villkoret innebär att gåvan inte ingår i bodelning om mottagaren hamnar i skilsmässa eller separerar från sambon.

Överlåtelseförbud och hembud

Det förekommer att givaren av en fastighet vill försäkra sig om att mottagaren inte genast säljer fastigheten. Vanlig är också önskan att någon eller några ska få förtur att köpa fastigheten, om mottagaren vill sälja.

Om ett sådant villkor om överlåtelseförbud eller hembud tas med i gåvobrevet kommer det att antecknas i fastighetsregistret och blir bindande för mottagaren.

Notera dock att sådana överlåtelsebegränsningar kan få långtgående konsekvenser. Se därför till att du till fullo förstår vad det innebär, innan du undertecknar gåvobrevet.

Förskott på arv

Huvudregeln är att gåvor som ges till bröstarvinge är förskott på arv. Det betyder att värdet av gåvan ska avräknas från mottagarens arv i det kommande arvskiftet.

I gåvobrevet kan givaren i stället ange att gåvan inte ska avräknas som förskott på arv. Om gåvan ska vara förskott på arv rekommenderar vi att ni i gåvobrevet klargör vilket gåvovärde som ska gälla.

Vi skriver ert gåvobrev

Vi har lång erfarenhet av att skriva gåvobrev och har hjälpt många familjer med generationsskiftet. Våra jurister kan därför förklara reglerna på ett begripligt sätt och har genomtänkta formuleringar av de flesta villkor.

För hjälp med gåvobrev avseende småhus (ej näringsverksamhet), bostadsrätt och annan lös egendom erbjuder vi fast pris för hjälp via telefon.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning