Medlåntagaravtal

Dagens låneregler har gjort medlåntagaravtal allt vanligare. Banken kräver i högre utsträckning en medlåntagare för att de ska bevilja lånet. Det kan framstå som en formsak att bara ”stå med på lånet” men kan få stora ekonomiska konsekvenser om betalningarna av ränta och amortering inte sker enligt plan.

För att tydliggöra villkoren och ge ökad trygghet för dig som medlåntagare, kan vi på Juristkompaniet hjälpa er att skriva ett medlåntagaravtal. Därigenom får du som medlåntagare bättre möjligheter att få tillbaka dina pengar om du skulle drabbas av kostnader på grund av lånet. Vi hjälper kunder över hela landet via telefon och videomöte och kan då erbjuda fast pris för att skriva ert medlåntagaravtal.

Medlåntagaravtal

Klargör betalningsansvaret för gemensamma lån.

Kostnadsfritt digitalt möte

0 kr

Pris vid avtal

4 000 kr

Medlåntagarens ansvar

Normalt har båda låntagarna samma betalningsansvar gentemot kreditgivaren. Banken kan oftast kräva er båda på betalning för hela kostnaden, både för ränta och amortering. Man brukar säga att betalningsansvaret är solidariskt.

Så länge huvudlåntagaren sköter betalningarna har banken inte någon orsak att kräva medlåntagaren på betalningen. Men om huvudlåntagaren får svårigheter att betala, har banken möjlighet att kräva medlåntagaren på hela summan. Att minska risken för banken är också hela syftet med att ta in en medlåntagare.

Avtala om betalningsansvaret

Ett medlåntagaravtal är helt enkelt ett avtal som reglerar vilka villkor som gäller mellan låntagarna. Det finns ingen möjlighet att genom ett eget avtal komma ifrån bankens möjlighet att kräva båda (alla) låntagarna på betalning. Däremot kan ni, i ett medlåntagaravtal, förtydliga vad som ska gälla mellan er. Till exempel att hela betalningsansvaret ska ligga på huvudlåntagaren.

Medlåntagaravtal ger regressrätt

Om du som medlåntagare sedan drabbas av kostnader för lånet, ger medlåntagaravtalet ett tydligt underlag för att kunna kräva ersättning från huvudlåntagaren för hela kostnaden. Rätten att kräva sådan ersättning kallas för regressrätt. Utan ett tydligt avtal om betalningsansvar finns det annars risk att halva betalningsansvaret ses som ditt.

Skydda dina arvingar

Vid din bortgång kommer även skulder där du ”bara” är medlåntagare att synas på utdraget från din bank. För att dina arvingar inte ska drabbas av verkligt betalningsansvar för lånet är det därför viktigt att ha ett tydligt underlag, helst ett medlåntagaravtal, som visar er överenskommelse om betalningsansvaret.

Välkommen till Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet är experter på familjejuridik och har stor erfarenhet av att reglera lån, skuldförbindelser och liknande åtaganden mellan närstående. Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor eller om du vill ha hjälp att skriva ett medlåntagaravtal. Du når oss enkelt via [email protected] eller 0771-31 06 31.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning