Medlåntagaravtal

Dagens låneregler medför ibland att banken kräver en medlåntagare för att lånet ska beviljas. Det kan uppfattas som en formsak att bara ”stå med på lånet” men kan få stora ekonomiska konsekvenser om betalningarna av ränta och amortering inte sker enligt plan. För att tydliggöra villkoren ge ökad trygghet för dig som medlåntagare kan vi hjälpa er att skriva ett medlåntagaravtal.