Medlåntagaravtal

Dagens låneregler har gjort medlåntagaravtal allt vanligare. Banken kräver i högre utsträckning en medlåntagare för att de ska bevilja lånet. Det kan framstå som en formsak att bara ”stå med på lånet” men kan få stora ekonomiska konsekvenser om betalningarna av ränta och amortering inte sker enligt plan.

För att tydliggöra villkoren och ge ökad trygghet för dig som medlåntagare, kan vi på Juristkompaniet hjälpa er att skriva ett medlåntagaravtal. Därigenom får du som medlåntagare bättre möjligheter att få tillbaka dina pengar om du skulle drabbas av kostnader på grund av lånet. Vi hjälper kunder över hela landet via telefon och kan då erbjuda fast pris för att skriva ert medlåntagaravtal.

Medlåntagarens ansvar

Normalt har båda låntagarna samma betalningsansvar gentemot kreditgivaren. Banken kan oftast kräva er båda på betalning för hela kostnaden, både för ränta och amortering. Man brukar säga att betalningsansvaret är solidariskt.

Så länge huvudlåntagaren sköter betalningarna har banken inte någon orsak att kräva medlåntagaren på betalningen. Men om huvudlåntagaren får svårigheter att betala har banken möjlighet att kräva medlåntagaren på hela summan. Att minska risken för banken är också hela syftet med att ta in en medlåntagare.

Avtala om betalningsansvaret

Det finns ingen möjlighet att genom ett eget avtal komma ifrån bankens möjlighet att kräva medlåntagaren på betalning. Däremot kan ni, i ett medlåntagaravtal, förtydliga vad som ska gälla mellan er. Till exempel att hela betalningsansvaret ska ligga på huvudlåntagaren.

Medlåntagaravtal ger regressrätt

Om du som medlåntagare sedan drabbas av kostnader för lånet ger medlåntagaravtalet du tydligt underlag för att kunna kräva ersättning från huvudlåntagaren för hela kostnaden. Sådan ersättning kallas för regressrätt. Utan ett tydligt avtal om betalningsansvaret finns det annars risk att halva betalningsansvaret ses som ditt.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning