Hyresrätt

Hyresrätten kan förenklat delas in i två faser. I den inledande fasen är hyresavtalet den viktigaste frågan. Vi kan stödja dig i upprättande, utformning eller granskning av hyresavtal. Den andra fasen, när hyresförhållandet uppstått, handlar om hyresgästen och hyresvärdens rättigheter och skyldigheter under hyresförhållandet samt hur hyresförhållandet kan upphöra. Vi kan hjälpa dig med allt från uppsägningar till tvister om skäliga hyresvillkor, hyresnedsättning vid brister och återbetalning av överhyra. Vi tar upp några av de vanligaste frågorna nedan – men kontakta oss på Juristkompaniet så hjälper vi dig med just din fråga!

Hyresavtal

Hyresavtal reglerar rätten att nyttja en lägenhet, vilket i hyreslagen definieras som hus eller del av hus. Vanligast är att hyresavtal upprättas mellan fastighetsägare och hyresgäst eller mellan förstahandshyresgäst och andrahandshyresgäst. Det finns många frågor och avtalet är oerhört viktigt för att trygga framtiden. Vi på Juristkompaniet kan hjälpa till att upprätta de flesta typer av hyresavtal – oavsett om det rör sig om bostad, lokal eller blockhyra. Kontakta oss så kan vi berätta mer.

Under hyresförhållandet

Såväl hyresvärden som hyresgästen har rättigheter och skyldigheter under hyresförhållandet. Att åsidosätta sina skyldigheter får konsekvenser, och motparten har rätt att agera utifrån dessa brister. Det kan röra sig om underhållsskyldigheter, betalningsskyldigheter eller liknande.

Återbetalning av överhyra

Om du betalar mer än vad fastighetsägaren (eller förstahandshyresgästen) har rätt att ta ut kan du ha rätt att få överhyran återbetalad. Denna rätt upphör tre månader efter det att hyresförhållandet har upphört. Hör av dig så snart som möjligt om du misstänker att du betalar eller har betalat för mycket hyra så hjälper vi dig.

Uppsägning av hyresavtal för upphörande

Uppsägning i förtid

Det finns två typer av uppsägningar – den första är en uppsägning i förtid, utan uppsägningstid, en så kallad förverkandeuppsägning. En sådan uppsägning ska vara skriftlig och delges hyresgästen. En sådan uppsägning är vanligast vid obetald hyra och går oftast via Kronofogden eller direkt via tingsrätt. Uppsägningen och processen ser likadan ut oavsett om det rör en bostad eller lokal.

Uppsägning av bostad

Den andra typen är en uppsägning till hyrestidens utgång. Eftersom de flesta bostadshyresavtal är tills vidare med tre månader uppsägningstid, kan alltså en sådan uppsägning ske när som helst men med tre kalendermånaders uppsägningstid. Uppsägningen ska vara skriftlig och skickas med rekommenderat brev.

Uppsägning av lokal

När det gäller lokalhyresavtal är dessa hyresavtal på bestämd tid. Hyrestider om 3 till 5 år är vanliga och om avtalet inte sägs upp i tid, binds det normalt om för en ny period. Det innebär att man kan behöva säga upp hyresavtalet till upphörande om två år – beroende på när i hyrestiden (avtalsperioden) man befinner sig. Uppsägningstiden är oftast 9 månader och uppsägningen ska delges hyresgästen alternativt hyresvärden.

Besittningsskydd bostadshyresgäst

Oavsett vilken uppsägning som används är det viktigt att vara medveten om att hyresgäster generellt har ett besittningsskydd. Det finns undantag, till exempel andrahandshyresgäster som får besittningsskydd först efter två år och när det gäller privatuthyrda bostäder.

Bostadshyresgästens besittningsskydd är fysiskt – vilket alltså innebär att hyresgästen har rätt att fysiskt sitta kvar i bostaden till dess att domstol eller myndighet fattat beslut om att hyresgästen måste flytta. För ett sådant beslut om avflyttning ska kunna fattas, måste finnas något som bryter besittningsskyddet.

Besittningsskydd lokalhyresgäst

För lokalhyresgäster är besittningsskyddet indirekt, och av ekonomisk natur. Detta innebär att en lokalhyresgäst som fått en (till formalia korrekt) uppsägning alltid måste flytta – men kan ha rätt till ett omfattande skadestånd.

Oavsett om du är en hyresvärd som vill säga upp en hyresgäst eller en hyresgäst som fått en uppsägning – ta hjälp så tidigt som möjligt. Det finns många aspekter och regler att ta hänsyn till, och oavsett om det är en bostad eller lokal är det väldigt viktigt att allt blir rätt. Ta kontakt med oss på Juristkompaniet och låt våra experter hjälpa dig i processen.

Förhandlingar

Vid omförhandling av villkor och hyra för både bostad och lokal finns det formalia-regler att ta hänsyn till i förhandlingen. När det gäller lokalhyresavtal kan en hyresvärd dessutom riskera skadestånd om denne kräver oskäliga villkor. Ta kontakt med oss på Juristkompaniet för att få hjälp med din förhandling.

Kontakta Juristkompaniet

Hos oss på Juristkompaniet kan du få hjälp med det mesta som rör hyresjuridik. Du når oss enkelt på 0771-31 06 31 eller vi e-post [email protected]. Om du har en mer komplicerad fråga är du också välkommen att ta direkt kontakt med vår specialist i hyresfrågor.

Isak Vallgren
Specialist hyresjuridik
Porträtt

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning