Skip to main content

Ett testamente ger dig en unik möjlighet att skapa bra förutsättningar för t.ex. barn och barnbarn, som ska ta över ett fritidshus efter dig. Det skydd som du ger dem, genom att skriva ett testamente, är omöjligt för dina barn att åstadkomma genom egna avtal.

I den här artikeln har vi samlat information om de fördelar som testamente ger, just när det gäller fritidshus som ska finnas kvar i familjen till nästa generation.

Vi på Juristkompaniet är specialister på testamente och om du har frågor eller behöver hjälp att skriva ett testamente är du välkommen att kontakta oss.

Testamente ger stark enskild egendom

Ett av de allra vanligaste önskemålen med testamente är att arvet ska bli enskild egendom. Det innebär att arvet inte ingår i bodelning vid t.ex. skilsmässa eller separation. Om du inte har skrivit något testamente är risken att den arvinge som hamnar i skilsmässa måste lösa ut sitt ex. med halva värdet av sin andel i fritidshuset.

Din arvinge kan, i och för sig, göra arvet till enskild egendom genom att själv skriva ett äktenskapsförord, men det förutsätter att maken går med på det.

Äktenskapsförord ger också ett svagare skydd än testamente eftersom en fastighet, trots äktenskapsförord, kan omfattas av makes övertaganderätt och krav på samtycke vid överlåtelse (ÄktB 11:8 och ÄktB 7:5).

Ändra eller inte?

Ett villkor om enskild egendom blir giltigt för arvingarna, oavsett om de själva vill det eller inte. I vissa fall kan det ha sina fördelar att låta en arvinge själv ändra tillbaka, så att arvet blir giftorättsgods och därmed ingår i bodelning. I så fall behöver testamentet innehålla ett medgivande till sådan ändring.

Stäm av med den som hjälper dig att upprätta testamentet, så att du kan ta ställning till om din arvingar ska få ändra till giftorättsgods eller inte.

Testamentet skapar tydliga ramar

Genom testamente kan du klargöra vad som ska gälla för arvingarna, både vid själva arvskiftet och i det fortsatta ägandet av fastigheten. Din vilja blir bindande om testamentet uppfyller formkraven.

Sätt villkor för arvskiftet

En god idé är att ange vem eller vilka som ska ha rätt att få ta del av fastigheten i arvskiftet. Utan sådant förordnande har alla arvingar rätt att få en del i fastigheten (ÄB 23:3). Den som har fått en andel (även om den är liten) har sedan rätt att begära tvångsförsäljning av hela fastigheten. Det innebär att det är den som inte vill behålla fastigheten som sitter med makten, genom testamentet kan du förskjuta den maktbalansen.

Värdering av fastigheten

Det är också bra att ange hur fastigheten ska värderas vid arvskiftet. Det gäller även om din önskan är att alla arvingar ska bli delägare, det kan ju tänkas att någon arvinge ändå vill avstå från sin andel.

Tänk på att ditt testamente snabbt kan bli inaktuellt, om du anger ett fast belopp. Oftast är det därför bättre att ange en princip för hur värderingen ska gå till. Ett lägre värde gör det lättare för den som vill behålla fastigheten, men kan också leda till osämja. Ett allt får lågt värde kan dessutom att leda till att arvingar som egentligen inte är intresserade av fastigheten kommer att att ta emot sin andel ändå.

Diskutera igenom frågan med den som upprättar testamentet och se till så att din princip för värdering håller över tid och är välbalanserad.

Sätt villkor för samägandet

Detaljerna för samägandet är det lämpligast att delägarna själva bestämmer, genom ett samäganderättsavtal. Men vissa villkor kan delägarna inte själva ställa. Det gäller framförallt villkor som begränsar delägarnas rätt att överlåta fastigheten.

Om du t.ex. inte vill att dina arvingar ska kunna sälja sin del i fritidshuset, innan de har erbjudit övriga arvingar att köpa, måste det villkoret finnas med i ditt testamente. (Eller i gåvobrev, om du överlåter fritidshuset under din livstid.)

Testamente kan skydda mot utmätning

Huvudregeln är att Kronofogden kan utmäta arv, även om det finns ett testamente. Ett villkor om hembud eller överlåtelseförbud i testamentet förhindrar dock även utmätning (UB 5:5). På så vis kommer fritidshuset att vara skyddat, även om en av arvingarna drar på sig stora skulder.

Överlåtelseförbud kräver kunskap

Få villkor är så viktiga att utforma korrekt som överlåtelseförbud och hembudsvillkor. Ett felaktigt utformat villkor kan innebära långvariga låsningar i ägandet och helt omöjliggöra belåning av fastigheten.

Även ett genomtänkt och bra överlåtelseförbud kommer att innebära begränsningar för delägarna i fastigheten. Se därför till så att du får hjälp av en specialist innan du tar in ett överlåtelseförbud eller hembudsvillkor i ditt testamente.

Skydd för omyndiga arvingar

Om det finns en risk att en arvinge är omyndig vid din bortgång, är det bra att ta hänsyn till det i testamentet. Genom ett förordnande om särskild förvaltning kan du själv bestämma vem som ska förvalta arvet. Du kan också bestämma att förvaltningen ska fortsätta en tid efter att arvingen har fyllt 18.

Vid särskild förvaltning behövs heller inte kontroll av överförmyndare. Detta upplever många som en fördel eftersom systemet med överförmyndare upplevs som krångligt och begränsande.

Testamente ger dig kontroll

Mycket av det skydd som kan ett testamente kan skapa går även att åstadkomma genom villkor i gåvobrev. För många kommer också en punkt i livet då det känns naturligt att överlåta fritidshuset till nästa generation. Men problemet är att vi inte vet om vi kommer att vara friska fram till den punkten.

Genom att skriva ett testamente kan du se till så skyddet för nästa generation är på plats, men fortsätta att äga fastigheten. Du har när som helst möjlighet att ändra ditt testamente och är inte själv bunden av innehållet. Testamentet låter dig behålla kontrollen, livet ut.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi är specialister på allt som rör testamenten och svarar gärna på dina frågor. För dig som vill få hjälp med ett personligt och genomtänkt testamente erbjuder vi fast pris.

Hos oss ingår alltid en inledande rådgivning med en kunnig jurist, där du får möjlighet att gå igenom dina förutsättningar. Juristen kommer att ge rekommendationer och utformar sedan testamentet utifrån dina önskemål. Om du inte har möjlighet att besöka något av våra kontor erbjuder vi möte via Teams och telefon.

Du når oss på 0771-31 06 31 eller [email protected].

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning

Emma Berg
Jurist
Porträtt
×