Testamente

Ditt testamente är ett av de allra viktigaste dokumenten du någonsin undertecknar. Det styr över vad som ska hända med dina tillgångar när du avlider och kan skapa ett bra skydd för dina närmaste.

Vi på Juristkompaniet har skrivit och verkställt hundratals testamenten och våra duktiga jurister kan hjälpa dig att skräddarsy ditt. Givetvis ska din vilja då bli tydlig och praktiskt möjlig att fullgöra.

Vi hjälper dig med ett personligt testamente

Hos oss börjar alltid utformningen av ditt testamente med en genomgång av din situation, tillsammans med en av våra jurister. Det gör vi för att vi ska förstå dina förutsättningar och se till så att ditt testamente, på bästa sätt, motsvarar din vilja.

Även vid ”enkla” testamenten finns det viktiga frågor att ta ställning till och ofta tar rådgivning med kunden längre tid än själva skrivandet av testamentet.

Testamente via telefon

För hjälp via telefon kan vi erbjuda fast pris för ditt testamente. Även om du vill träffa en jurist för ett personligt möte kan vi oftast ange fast pris när vi fått lite information om din situation och dina önskemål.

För oss är det viktigt att du förstår innebörden av testamentet och de olika alternativa lösningar som finns. Vi hjälper dig så att ditt testamente blir heltäckande och genomtänkt. Underteckna aldrig ett testamente innan du till fullo förstår alla konsekvenser det får!

Eget eller inbördes testamente?

Ett inbördes testamente är ett när två personer har uttryckt sin vilja i samma handling. Det vanligast är när makar eller sambor vill testamentera till varandra, men det förekommer också att t.ex. syskon upprättar ett gemensamt inbördes testamente.

En viktig fördel med ett inbördes testamente är att båda personernas vilja framgår. Det kan vara lättare för arvingarna att acceptera ett testamentsviljan när de ser att den efterlevande maken/sambon hade testamenterat på samma sätt.  Det kan också vara praktiskt att bara ha ett testamente att hålla ordning på när två personer vill testamentera på samma sätt.

Det är dock viktigt att komma ihåg att ett inbördes testamente egentligen är två testamenten i samma handling. Om er vilja skiljer sig åt kan det vara tydligare att ha varsina egna testamenten, även om ni vill testamentera viss egenom till varandra.

Kan man skriva testamentet själv?

Om du vet vad som behöver stå i  ditt testamente för att det ska uppfylla formkraven och motsvara din vilja, då kan du skriva testamentet själv. Det finns inga formella krav på att det ska vara upprättat av en jurist.

Det finns dock en risk att du t.ex. formulerat dig på ett otydligt sätt eller missat att klargöra vad som ska hända om din situation har förändrats. När testamentet ska tillämpas finns du inte där för att rätta dina misstag.

De vanligaste misstagen

1. Testamente saknas

Det absolut vanligaste misstaget är att man inte skriver något testamente alls. Det räcker inte att dina anhöriga vet hur du vill ha det, utan testamente kommer din vilja inte gå att verkställa.

2. Testamentet är opraktiskt

Ett annat vanligt misstag är att den som upprättat testamentet inte helt förstått de praktiska svårigheter vissa förordnanden kan medföra. Som t.ex. när sambor och makar med barn på varsitt håll testamenterar till varandra med en önskan att barnen ska dela på det som finns kvar när båda är borta. Det låter enkelt men för med sig en mängd praktiska problem. Särskilt om det går lång tid mellan de två dödsfallen.

3. Testamentet är otydligt

Allt för vanligt är också att testamentet är otydligt och innehåller rena luckor. Det framgår kanske inte av testamentet vad som ska hända om t.ex. en fastighet är såld eller om någon som ska ta emot arv redan har avlidit. De misstagen leder ofta till onödiga diskussioner mellan arvtagarna som ibland kan övergå i ren osämja.

Vad betyder testamentet?

Det är inte alltid så enkelt att förstå vad ett testamente betyder. De flesta jurister använder ord som har en klar juridisk betydelse men som kanske inte är så allmänt kända. Här följer en liten sammanställning av de vanligaste begreppen:

Fri förfoganderätt

Att ärva med fri förfoganderätt innebär att du som mottagare kan förfoga fritt över egendomen under din livstid, men när du avlider ska den tillfalla de som angivits i testamentet. De som ska ärva i steg två kallas för efterarvingar. Fri förfoganderätt är mycket vanligt i inbördes testamenten mellan t.ex. sambor. Det är också så den laggivna arvsrätten ser ut för makar.

Full äganderätt

Du som erhållit tillgångar med full äganderätt kan inte bara använda tillgångarna i livstiden, du kan även testamentera över den egendom du har fått. Om du inte upprättar något testamente kommer egendomen att tillfalla dina arvingar. Full äganderätt innebär alltså att det inte finns några efterarvingar till de tillgångarna.

Orubbat bo

Begreppet ”sitta kvar i orubbat bo” är vanligt i äldre testamenten. Det är en kvarleva från den tid då även makars gemensamma barn hade rätt att få ut sitt arv när den första föräldern avled.  Orubbat bo innebar att den efterlevande maken fick bo kvar och att boet inte skiftades mellan delägarna. Även termen ”oskiftat bo” förekommer. Eftersom lagen har ändrats bör det begreppet inte längre användas.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Våra jurister jobbar dagligen med att skriva, tolka och verkställa testamenten och har därför djupa kunskaper i ämnet. Kontakta oss om du behöver hjälp med ett testamente, vi svarar gärna på dina frågor.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning