Nyttjanderätt

Nyttjanderätt är helt enkelt en rätt att nyttja något som ägs av någon annan. Det finns en mängd olika nyttjanderätter att hålla ordning på, såsom hyra, arrende och servitut. En nyttjanderätt kan också få olika innebörd om den bygger på ett avtal eller om den har förordnats i ett testamente.

Vi är experter både på att upprätta avtal om olika nyttjanderätter, förordna om nyttjanderätt genom testamente och att utreda hur befintliga nyttjanderätter ska tolkas.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Här nedan hittar du information om våra vanligaste tjänster. Vissa av våra jurister har också specialkompetens i andra, närliggande, ämnen. Om den tjänst du efterfrågar inte finns i listan nedan kan du ringa direkt till ditt kontor så kan vi kanske hjälpa dig.