Nyttjanderätt

Nyttjanderätt är helt enkelt en rätt att nyttja något som ägs av någon annan, det vanligaste är att nyttjanderätten avser en fastighet eller en del av en fastighet. Det finns en mängd olika nyttjanderätter att hålla ordning på, såsom hyra, arrende och servitut. En nyttjanderätt kan också få olika innebörd om den bygger på ett avtal eller om den har förordnats i ett testamente.

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet både av att upprätta nyttjanderättsavtal, förordna om nyttjanderätt genom testamente och att utreda hur befintliga nyttjanderätter ska tolkas.

Allmän nyttjanderätt

Allmän nyttjanderätt är den enklaste formen av nyttjanderätt, en allmän nyttjanderätt kan till och med uppstå genom ett muntligt avtal. Vi rekommenderar dock att ni upprättar ett skriftligt avtal så att villkoren blir tydliga. Ett skriftlig nyttjanderättsavtal går också att få inskrivet i fastighetsregistret, på så vis blir avtalet även bindande mot en ny ägare av fastigheten.

En vanligt ärende hos oss på Juristkompaniet är också att delägare i en fastighet vill komma överens om hur den ska nyttjas. Men om du är delägare i fastigheten är det istället ett samäganderättsavtal ni ska skriva.

Nyttjanderätt i gåvobrev

När du överlåter en fastighet som gåva kan du förbehålla dig rätten att fortsätta nyttja hela eller delar av fastigheten. Genom att gåvomottagaren undertecknar gåvobrevet accepteras även villkoret om nyttjanderätt.

Notera dock att du måste ansöka om inskrivning av nyttjanderätten om du vill att den ska synas i fastighetsregistret. Lantmäteriet registrerar nämligen inte nyttjanderätten per automatik, även om den framgår av handlingen som ligger till grund för ansökan om lagfart.

Testamentarisk nyttjanderätt

Testamentarisk nyttjanderätt uppstår inte genom avtal utan genom ett ensidigt förordnande i arvlåtarens testamente. Därför omfattas inte den typen av nyttjanderätt av jordabalkens regler. För testamentarisk nyttjanderätt finns istället regler i ärvdabalken.

På Juristkompaniet är vi specialister på testamente och kan hjälpa till med utformningen av ditt testamente. Det kan ge ett ovärderligt skydd för den som vill kunna forsätta att nyttja fastigheten efter din bortgång.

Hyra

Hyra är den allra vanligaste formen av nyttjanderätt, reglerna om hyra finns i 12 kap. jordabalken. För att avtalet ska klassas som hyra krävs att ett hus eller en del av ett hus upplåtits mot ersättning. Om nyttjandet är gratis är det alltså inte hyra, utan allmän nyttjanderätt. Om nyttjanderättshavaren själv äger huset är det heller inte hyra, utan arrende.

Även hyresavtal kan vara muntliga, men med ett skriftligt avtal undviker ni konflikter och missförstånd. Både hyresvärden och hyresgästen har rätt att kräva att ett skriftligt hyresavtal upprättas.

Arrende

Till skillnad från hyra avser arrende upplåtelse av mark för olika ändamål. Gemensamt för de olika typerna av arrende är att upplåtelsen ska ske mot ersättning. Avtal om jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende ska dessutom vara skriftliga. Brister det i något av de kraven är det inte fråga om arrende.

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av både att granska och att skriva arrendeavtal, flera av våra jurister kan också vara ombud i ärenden hos arrendenämnden.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Hos oss får du trygg och tydlig rådgivning om allt som rör nyttjanderätt, vi kan bl.a. hjälpa dig att skriva, tolka och att lösa upp nyttjanderätter. Du når oss enkelt via telefon eller e-post, vill du hellre att vi kontaktar dig kan du istället använda kontaktformuläret nedan.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning