Nyttjanderätt

Nyttjanderätt är helt enkelt en rätt att nyttja något som ägs av någon annan. Det finns en mängd olika nyttjanderätter att hålla ordning på, såsom hyra, arrende och servitut. En nyttjanderätt kan också få olika innebörd om den bygger på ett avtal eller om den har förordnats i ett testamente.

Vi är experter både på att upprätta avtal om olika nyttjanderätter, förordna om nyttjanderätt genom testamente och att utreda hur befintliga nyttjanderätter ska tolkas.