Kan man ärva skulder?

Arvingar i ett dödsbo kan inte ärva skulder och är inte skyldiga att betala den bortgångnes lån med egna pengar. Vid dödsfall används dödsboets tillgångar för att betala skulderna så långt det räcker. Om skulderna är större än tillgångarna fördelas normalt de tillgångar som finns mellan kreditgivarna enligt en överenskommelse. Kreditgivarna har också möjlighet att begära dödsboet i konkurs.

Utred alla skulder först

Innan ni börjar betala några av dödsboets skulder är det viktigt att ni har utrett alla skulder i boet så att ni är säkra på att boets tillgångar räcker. Om ni betalar några av skulderna fullt ut och sedan inte kan betala vissa skulder alls riskerar ni att bli tvungna att skjuta till medel till boet.

I väntan på att alla skulder har kartlagts kan ni ansöka om anstånd med betalningen av dödsboets skulder.

Betala dödsboets skulder innan arvskiftet

Alla dödsboets tillgångar ska i första hand användas för att betala skulderna. Det är därför viktigt att ni betalar alla skulder innan ni skiftar ut någon del av arvet. Har ni tagit ut tillgångar ut boet utan att först betala alla skulderna kan ni få personliga krav på betalning från kreditgivarna.

Ska någon arvinge överta en tillgång från ett dödsbo med stora skulder kan det därför vara enklast att köpa den tillgången av dödsboet till ett marknadsmässigt pris.

Ärva belånad fastighet

Om du som arvinge vill behålla en fastighet som dödsboet äger måste du också hantera de lån som är kopplade till fastigheten. Om dödsboets tillgångar inte räcker för att lösa lånen och du vill överta fastigheten behöver du skjuta till pengar till dödsboet.

Tänk på att bouppteckningen ofta tar upp fastigheter till taxeringsvärdet. Om din betalning inte räcker för att lösa alla lån i boet kommer dödsboets kreditgivare sannolikt att kräva en värdering av fastigheten. Detta för att som visa att den ersättning du lämnat för fastigheten motsvarar marknadsvärdet.

Dödsbo med skuldsatt make

I ett dödsbo där den avlidne var gift ska bodelning ske innan arvskiftet. Både den avlidne och den efterlevande maken har rätt till skuldtäckning. Skuldtäckning innebär att de får undanta så mycket tillgångar att det täcker skulderna innan eventuellt överskott läggs in i bodelningen.

För den efterlevande maken finns en rätt att behålla sina tillgångar i bodelningen och avstå från sedvanlig hälftendelning. Denna regel återfinns i Äktenskapsbalken 12 kap. 2§. Regeln är ett mycket viktigt skydd när den efterlevande maken har mer tillgångar än den avlidne. Kom ihåg att du som efterlevande make själv måste yrka på att denna regel ska tillämpas på er bodelning.

Någon motsvarade regel finns inte för den avlidne maken. Om den efterlevande maken är överskuldsatt innebär det i praktiken att makarna delar lika på dödsboets överskott genom bodelning. Därefter sker arvskiftet sker. Detta är under förutsättning att tillgångarna är giftorättsgods. Enskild egendom ska inte ingå i bodelning.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Även om man inte kan ärva skulder måste arvingarna se till så att dödsboets skulder hanteras på ett korrekt sätt. Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av att avveckla dödsbon, även när skulderna är större än tillgångarna (så kallade ”bristbon”).

Om du har frågor om skulder i dödsbo eller vill ha hjälp med bouppteckning, dödsboförvaltning eller arvskifte är du välkommen att kontakta oss.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning