Kan man ärva skulder?

Arvingar i ett dödsbo ärver inte några skulder och är inte skyldiga att betala den bortgångnes skulder med egna pengar. Vid dödsfall används dödsboets tillgångar för att betala skulderna, så långt det räcker. Om det finns skulder kvar när tillgångarna är slut, skrivs de i de flesta fall av. Kreditgivarna har också möjlighet att begära dödsboet i konkurs.

Betala dödsboets skulder först

Alla dödsboets tillgångar ska i första hand användas för att betala skulderna. Se till så att ni har kännedom om alla skulder i boet, och betalar dem, innan ni skiftar ut någon del av arvet. Om ni har tagit ut tillgångar ut boet, utan att först betala alla skulderna, kan ni få personliga krav på betalning från kreditgivarna.

Betala för egendom

Om du som arvinge vill behålla någon tillgång i ett bo med stora skulder behöver du lämna ersättning till boet motsvarande tillgångens marknadsvärde. Det kan t.ex. handla om en fastigheter i boet som är högt belånade. Tänk då på att bouppteckningen ofta tar upp fastigheter till taxeringsvärdet. Om din betalning inte räcker för att lösa alla lån, kommer dödsboets kreditgivare sannolikt att kräva en värdering som visar att den ersättning du lämnat motsvarar marknadspriset.

Vi hjälper er att avveckla ert bristbo

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet med att avveckla dödsbon där skulderna är större än tillgångarna (bristbon) och kan hjälper er.  Kontakta oss gärna med era frågor.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning