Kan man ärva skulder?

Vid någons bortgång kan arvingar inte ärva några skulder eller bli skyldiga att betala den bortgångnes skulder. Vid dödsfall används dödsboets tillgångar för att betala skulderna, när skulder kvarstår skrivs de i de flesta fall av. Kreditgivarna har också möjlighet att begära dödsboet i konkurs.

Om du som arvinge vill behålla någon tillgång i ett bo med stora skulder behöver du lämna ersättning till boet motsvarande tillgångens marknadsvärde.

Se till så att ni har kännedom om alla skulder i boet, och betalar dem, innan ni skiftar ut någon del av arvet. Om ni har tagit ut tillgångar ut boet, utan att först betala alla skulderna, kan ni få personliga krav på betalning från kreditgivarna.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning