Boutredningsman

Vissa dödsbon är svårutredda och det kan finnas skiljaktiga meningar i delägarkretsen. Då kan det vara bra att ansöka om en boutredningsman vid tingsrätten.

Boutredningsmannen ska, på ett opartiskt sätt, förvalta och avveckla dödsboet. En boutredningsman kan också, till skillnad från en skiftesman, verkställa det kommande arvskiftet.

Vi har lång erfarenhet inom allt som gäller dödsboförvaltning och arvskifte och åtar oss gärna uppdrag som boutredningsman.

Vad händer om man inte kommer överens?

Om du och de andra som är delägare i dödsboet har olika syn på hur ni ska hantera dödsboet eller hur ni ska fördela arvet, är det bra om ni ansöker om en boutredningsman. Boutredningsmannen kommer först att sätta sig in i boet och sedan försöka att hitta en lösning som alla delägare kan acceptera.

En boutredningsman kan också ta beslut i frågor där ni ändå inte kan komma överens. Exempelvis kan boutredningsmannen avgöra om en gåva ska utgöra förskott på arv eller hur ett förordnande i ett testamente ska tolkas.

Vad kostar en boutredningsman?

Boutredningsmannen har rätt till skäligt arvode för sitt arbete. Det är i första hand dödsboet som ska betala de kostnaderna. Det innebär i praktiken att du som delägare får stå för samma andel av kostnaden som du har rätt att ärva.

Om dödsboets tillgångar inte räcker för att betala arvodet, kommer den som ansökte om boutredningsman att få stå för kostnaden.

Vad som är skäligt beror både på hur omfattande arbetet har varit och vilken kompetens boutredningsmannen har. Våra jurister jobbar alltid så effektivt som möjligt för att hålla kostnaderna nere. Generellt är det dock dyrare att avveckla ett dödsbo med hjälp av boutredningsman.

När behövs boutredningsman?

Det kan vara svårt att själv avgöra om det är lämpligt med en boutredningsman eller inte. Här är de vanligaste tillfällena när det är bra om dödsboet får en boutredningsman:

Ni tolkar testamentet på olika sätt

Många testamenten innehåller tyvärr otydliga formuleringar som går att tolka på olika sätt. Om ni som är delägare har olika syn på tolkningen av testamentet kan boutredningsmannen fatta beslut om vad som ska gälla.

Det är svårt att reda ut dödsboet

Det är inte ovanligt att ingen av delägarna i boet till fullo känner till alla tillgångar och skulder som den avlidne hade. Fastigheter på olika ställen och bankmedel i olika länder kan göra det svårt för den som är ovan att ta fram underlag till bouppteckningen. En boutredningsman får rätt att företräda boet och kan begära ut de uppgifter som ni behöver.

Ni är inte överens om förskott på arv

Om den avlidne har gett bort gåvor till bröstarvingar, är huvudregeln att avräkning ska ske för förskott på arv. Men regeln har många undantag och det kan vara svårt att avgöra vilket värde gåvan hade. En boutredningsman hjälper er att undersöka vilka gåvor som förekommit. Om ni inte själva enas, kan boutredningsmannen fatta beslut om vad som ska avräknas och till vilket värde.

Välkommen att kontakta oss!

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet inom allt som gäller dödsboförvaltning och arvskifte och åtar oss gärna uppdrag som boutredningsman. Du når oss enkelt via [email protected] eller 0771-31 06 31.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning