Boutredningsman

När dödsbon är svårutredda eller när det finns skiljaktiga meningar i delägarkretsen kan man som delägare ansöka om en boutredningsman vid tingsrätten. Denne har som uppdrag att på ett opartiskt sätt förvalta och så småningom avveckla dödsboet. En boutredningsman kan också, till skillnad från en skiftesman, även verkställa det kommande arvskiftet. Vi har lång erfarenhet inom allt vad gäller dödsboförvaltning och arvskifte och åtar oss gärna uppdrag som boutredningsman.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Här nedan hittar du information om våra vanligaste tjänster. Vissa av våra jurister har också specialkompetens i andra, närliggande, ämnen. Om den tjänst du efterfrågar inte finns i listan nedan kan du ringa direkt till ditt kontor så kan vi kanske hjälpa dig.