Arvskifte

Är ni flera delägare i ett dödsbo ska ni upprätta en skriftlig handling för att fördela tillgångarna mellan er, ett s.k. arvskiftesavtal. Det görs efter att bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket. Om det bara är en delägare i boet görs inget arvskiftesavtal.

Det undertecknade arvskiftesavtalet är den handling som ni sedan lämnar till banken för att fördela bankmedlen och till Lantmäteriet för att ändra ägandet på fastigheter i boet. Med vissa tillgångar i boet kan det t.ex. medfölja en framtida skattekostnad, det är därför viktigt att förstå alla konsekvenser innan ni undertecknar avtalet.

Vi har lång erfarenhet och hjälper er gärna att förklara reglerna och skriva ett arvskiftesavtal som passar just er situation. Om ni vill det så hjälper vi er också att verkställa arvskiftet och ordna allt det praktiska.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Här nedan hittar du information om våra vanligaste tjänster. Vissa av våra jurister har också specialkompetens i andra, närliggande, ämnen. Om den tjänst du efterfrågar inte finns i listan nedan kan du ringa direkt till ditt kontor så kan vi kanske hjälpa dig.