Arvskifte

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket är det dags att avveckla dödsboet. Om ni är flera delägare i dödsboet ska ni upprätta en skriftlig handling för att fördela tillgångarna mellan er, ett s.k. arvskiftesavtal. Vi på Juristkompaniet har många års erfarenhet av arvskiften. Vi kan hjälpa er med allt som behövs för att avsluta boet.

Hur går ett arvskifte till?

Vårt uppdrag börjar oftast med att ni berättar om boet och era önskemål. Vi skriver sedan ett förslag till arvskiftesavtal som alla delägare får ta del av. I samband med arvskiftet har vi ofta nära kontakt med lokala mäklare och banker. Genom åren har vi byggt upp bra kontakter och rutiner som gör det smidigt att t.ex. få värdering av fastigheter och uppgifter om lån och försäkringar. Av erfarenhet har vi också lärt oss vad arvskiftesavtalet ska innehålla för att det ska gå enkelt att ansöka om lagfart och avsluta bankkonton med stöd av avtalet.

Oftast hjälper vi även till med att verkställa arvskiftet. Vi tar då hand om allt, så att ni delägare bara behöver underteckna arvsskiftesavtalet.

Behöver alla ett arvskiftesavtal?

Om du är ensam delägare i boet behöver du inget arvskiftesavtal. Då räcker det med den registrerade bouppteckningen för att avsluta boet. Bouppteckningen bli då också den handling som du använder för att ansöka om lagfart.

Arvskifte – skatteberäkning

När tillgångarna i ett dödsbo byter ägare genom arvskiftet sker ingen beskattning. Det innebär att den delägare som ärver t.ex. aktier, fonder eller andel i en fastighet också ofta övertar en dold skatteskuld, s.k. latent skatt. För att kunna jämföra vad den delägaren har fått för verkligt värde behöver därför en skatteberäkning göras. Vanligen kommer också delägarna överens om att räkna bort försäljningsomkostnader såsom mäklararvode. Detta eftersom den som övertar en fastighet måste stå för den kostnaden vid en framtida försäljning.

Vad kostar ett arvskifte?

Kostnaden för ett arvskifte varierar kraftigt mellan olika dödsbon. Den beror på vilka tillgångar och skulder som finns, hur många delägare ni är och hur lång tid det tar för er att komma överens om fördelningen. Om ni kontaktar oss och berättar om hur boet ser ut, kan vi ofta ge en ungefärlig uppskattning av kostnaden för arvskiftet.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning