Arvskifte

Genom arvskifte fördelas tillgångarna i ett dödsbo mellan delägarna. Delägarna bestämmer själva hur arvskiftet ska ske, genom att underteckna ett skriftligt arvskiftesavtal. Vi på Juristkompaniet har många års erfarenhet av arvskiften, och vi kan hjälpa er med allt som behövs från arvskiftesavtal till slutskifte av boet.

Hur går ett arvskifte till?

Vårt uppdrag börjar oftast med att ni berättar om boet och era önskemål. Vi skriver sedan ett förslag till arvskiftesavtal som alla delägare får ta del av. I samband med arvskiftet har vi ofta nära kontakt med lokala mäklare och banker. Genom åren har vi byggt upp bra kontakter och rutiner som gör det smidigt att till exempel få värdering av fastigheter och uppgifter om lån och försäkringar. Av erfarenhet har vi också lärt oss vad arvskiftesavtalet ska innehålla för att det ska gå enkelt att ansöka om lagfart och avsluta bankkonton med stöd av avtalet.

Oftast hjälper vi även till med att verkställa arvskiftet. Vi tar då hand om allt, så att ni delägare bara behöver underteckna arvskiftesavtalet.

När kan arvskifte ske?

Arvskiftesavtalet kan egentligen undertecknas så snart bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket, men ofta tar det lite tid innan boet är helt förberett för skifte. Det kan handla om fonder som ska säljas eller fastigheter som måste värderas.

Vanligtvis skiftar vi på Juristkompaniet ut boet i två steg: En större del när arvskiftet är undertecknat och boet förberett för skifte och en mindre del när den sista slutskatten är beslutad. Det är därför inte ovanligt att det tar mer än ett år innan boet är helt slutskiftat.

Behöver alla ett arvskiftesavtal?

Om du är ensam delägare i boet behöver du inget arvskiftesavtal. Då räcker det med den registrerade bouppteckningen för att avsluta boet. Bouppteckningen bli då också den handling som du använder för att ansöka om lagfart.

Arvskifte – skatteberäkning

När tillgångarna i ett dödsbo byter ägare genom arvskiftet sker ingen beskattning. Det innebär att den delägare som ärver till exempel aktier, fonder eller andel i en fastighet också ofta övertar en dold skatteskuld, så kallad latent skatt. För att kunna jämföra vad den delägaren har fått för verkligt värde behöver därför en skatteberäkning göras. Vanligen kommer också delägarna överens om att räkna bort försäljningsomkostnader såsom mäklararvode. Detta eftersom den som övertar en fastighet måste stå för den kostnaden vid en framtida försäljning.

Vad kostar ett arvskifte?

Kostnaden för ett arvskifte varierar kraftigt mellan olika dödsbon. Den beror på vilka tillgångar och skulder som finns, hur många delägare ni är och hur lång tid det tar för er att komma överens om fördelningen. Om ni kontaktar oss och berättar hur boet ser ut, kan vi ofta ge en ungefärlig uppskattning av kostnaden för arvskiftet.

När delägarna inte kan enas om arvskiftet

För att arvskifte ska kunna ske måste alla delägare i dödsboet godkänna skiftet. Det förekommer förstås att delägarna i dödsboet inte kan komma överens och att boet därför inte kan skiftas. I första hand är det bra att försöka hitta ett sätt att enas kring arvskiftet, men om det inte är möjligt kan den delägare som vill påskynda ärendet ansöka om att boutredningsman utses av tingsrätten.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet är experter på arvskiften och kan därför svara på de flesta frågor. Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp med ett arvskifte, behöver ett ombud eller vill att någon av våra jurister utses till boutredningman.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning