Formkrav testamente

Vilka formkrav gäller för testamente?

Ditt testamente måste uppfylla de formkrav som finns i ärvdabalken. Om formkraven inte är uppfyllda kan ditt testamente bli ogiltigt. Lagen skiljer på kraven för att upprätta ett vanligt testamente och ett så kallat nödfallstestamente. Följande formkrav gäller för ett vanligt testamente:

  1. Testamentet ska upprättas skriftligen.
  2. Två vittnen ska närvara när du undertecknar testamentet (eller när du vidkänner din underskrift).
  3. Vittnena ska skriva sina namn på handlingen.

Bevittningen är avgörande

Den vanligaste orsaken till att ett testamente blir ogiltigt är att bevittningen inte har gått rätt till. Det krävs att båda vittnena är samtidigt närvarande och att de känner till att det rör sig om ett testamente. Däremot behöver de inte ta del av innehållet i testamentet.

Vi rekommenderar starkt att du undertecknar testamentet samtidigt som båda vittnena finns med i rummet och att vittnena direkt därefter undertecknar testamentet. Det är möjligt att först underteckna testamentet och sedan intyga för två, samtidigt närvarande, vittnen att det är din namnteckning (vidkännas din underskrift), men det är alltså inget vi rekommenderar.

Läs mer om kraven på bevittning här: Vilka krav finns för bevittning av testamente?

Vittnesmening är bra – men inte ett formkrav

De flesta testamenten innehåller en så kallad vittnesmening. Det är ett kort stycke text som innebär att vittnena intygar att testamentet är upprättat i enlighet med de krav som finns i lag. Om en sådan mening finns med i testamentet talar det för att formkraven faktiskt är uppfyllda och den som vill klandra testamentet måste bevisa motsatsen. Testamentet blir dock inte ogiltigt bara för att vittnesmening saknas.

Ett formenligt testamente kan ändå vara ogiltigt

Även om testamentet är upprättat i enlighet med formkraven i ärvdabalkens 10:e kapitel kan det vara ogiltigt på grund av tvång, psykisk störning eller att testatorn blivit lurad eller har missuppfattat något.

Till psykisk störning räknas här till exempel demens. För att testamentet ska bli ogiltigt måste det dock finnas ett samband mellan den psykiska störningen och tillkomsten eller innehållet i testamentet.

Arvingarna måste klandra testamentet

Om någon arvinge anser att testamentet brister i formkraven eller är ogiltigt på grund av påverkan eller psykisk störning, måste arvingen lämna in en klandertalan till tingsrätten. Klandertalan ska lämnas in inom sex månader från den dag då arvingen delgavs testamentet. Efter att den tiden har passerat förlorar arvingen rätten att väcka talan och testamentet vinner laga kraft, trots sina eventuella brister.

Originalet ska finnas kvar

När testamentet ska träda i kraft ska det finnas i original. Det är därför viktigt att du förvarar testamentet på ett tryggt och säkert sätt. Dina arvingar, det vill säga de som skulle ha fått ärva dig om testamentet inte hade funnits, behöver få en se en vidimerad kopia av originalet för att testamentet ska vinna laga kraft.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet är specialiserade på familjejuridik och har stor erfarenhet av att både upprätta, verkställa och klandra testamenten. Vi kan därför svara på de flesta frågor som rör testamenten och hjälper gärna dig med ditt ärende.

Har du blivit delgiven ett testamente och vill få hjälp med en bedömning av giltigheten kan vi erbjuda fast pris för en preliminär bedömning av testamentet. Läs mer om det här: Ska jag godkänna eller klandra testamentet?

Du når oss enkelt via telefon 0771-31 06 31 eller e-post [email protected].

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning