Bodelning

Genom bodelning fördelar makar och sambor egendom mellan sig när ett äktenskap eller ett samboförhållande tar slut. Det kan ske genom skilsmässa, separation eller dödsfall. De överenskommelser som parterna gör noteras i ett skriftligt bodelningsavtal som de båda ska underteckna. Bodelningsavtalet avslutar den ekonomiska gemenskapen och det är bra om avtalet är tydligt och heltäckande.

Bodelning i sämja

De allra flesta som kommer till oss är, i stora drag, överens om hur de vill fördela sina tillgångar. Om det är fallet även för er, kan ni gärna boka tid för ett gemensamt möte med en av våra jurister.

Tillsammans går vi igenom förutsättningarna för er bodelning. Vi hjälper er att förstå reglerna och förklarar beräkningarna innan vi skriver ert bodelningsavtal. På så sätt blir ert avtal begripligt och ni kan känna er trygga i att allt har gått rätt till.

För sambor som är överens om värdet på bostaden och vem som ska behålla den, kan vi lämna fast pris för bodelningsavtalet.

Tvistig bodelning

Ibland ser parterna mer olika på hur tillgångarna ska värderas och fördelas och kan inte själva komma överens om bodelningen. I de situationerna kan du anlita oss som ditt ombud. Vi företräder då enbart dig och kommer att stå vid din sida i hela processen.

Flera av våra jurister åtar sig också uppdrag som bodelningsförrättare.

Skatteberäkning

När tillgångar byter ägare genom bodelning sker inte beskattning såsom vid köp. Den som övertar t.ex. en fastighet får därför också oftast med sig en vilande skatteskuld. Det är därför viktigt att räkna igenom bodelningen på ett korrekt sätt och att du förstår även framtida kostnader, innan du undertecknar bodelningsavtalet.

Bodelning mellan sambor

Sambor behöver bara skriva ett bodelningsavtal om någon av dem begär det. Den begäran ska göras inom ett år från att förhållandet upphörde. En bodelning mellan sambor omfattar bara bostad och bohag som skaffats för gemensam användning. Ofta äger dock sambor även andra tillgångar gemensamt. För att bodelningsavtalet ska ge en heltäcknade bild av parternas överenskommelser är det en god idé att även klargöra hur den samägda egendomen ska fördelas.

Bodelning vid skilsmässa

Om ni har varit gifta ska ett bodelningsavtal skrivas. Giftorätten, som är makarnas rätt till hälften av tillgångarnas värde, försvinner inte förrän ni skrivit under bodelningsavtsalet. Och ju längre tid som går desto svårare kan det bli att dela upp tillgångarna. I en bodelning vid skilsmässa ingår alla makarnas tillgångar, som inte är enskild egendom.

Enskild egendom

Enskild egendom kan uppstå på fyra sätt:

  • Du har fått något i gåva med uttryckligt villkor att det ska vara din enskilda egendom (vanligen framgår det villkoret av ett gåvobrev).
  • Du har ärvt något genom testamente med villkor att det ska vara din enskilda egendom.
  • Ni har skrivit ett äktenskapsförord.
  • Du har fått försäkringsersättning där förmånstagarförordnande innehåller ett villkor om att det ska vara din enskilda egendom.

Alla andra tillgångar är giftorättsgods och värdet av de tillgångarna ska normalt delas lika i bodelning vid skilsmässa.