Bodelning

Genom bodelning fördelar makar och sambor egendom mellan sig när ett äktenskap eller ett samboförhållande tar slut (genom skilsmässa/separation eller dödsfall). De överenskommelser som görs noteras i ett skriftligt bodelningsavtal som ska undertecknas av parterna.

När tillgångar byter ägare genom bodelning sker inte beskattning såsom vid köp. Den som övertar t.ex. en fastighet får därför också oftast med sig en vilande skatteskuld. Det är därför viktigt att räkna igenom bodelningen på ett korrekt sätt och att förstår även framtida kostnader, innan du undertecknar bodelningsavtalet.

De allra flesta som kommer till oss är, i stora drag, överens om hur de vill fördela sina tillgångar. Om det är fallet även för er, hjälper vi er att förstå reglerna och går igenom beräkningarna innan vi skriver ert bodelningsavtal. På så sätt blir ert avtal blir begripligt och ni kan känna er trygga i att allt har gått rätt till.

Ibland ser parterna mer olika på hur tillgångarna ska värderas och fördelas och det finns en risk för att en tvist kan uppstå. I de situationerna kan du anlita oss som ditt ombud. Vi företräder då enbart dig och kommer att stå vid din sida i hela processen.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Här nedan hittar du information om våra vanligaste tjänster. Vissa av våra jurister har också specialkompetens i andra, närliggande, ämnen. Om den tjänst du efterfrågar inte finns i listan nedan kan du ringa direkt till ditt kontor så kan vi kanske hjälpa dig.