Bodelning

Genom bodelning fördelar makar och sambor egendom mellan sig skattefritt. Bodelning ska göras när ett äktenskap upphör och kan göras när ett samboförhållande tar slut. Makar får även bodela under bestående äktenskap.

Det vanligaste är dock att bodelningen sker efter skilsmässa, separation eller dödsfall. De överenskommelser som parterna gör noteras i ett skriftligt bodelningsavtal som de båda ska underteckna. Bodelningsavtalet avslutar den ekonomiska gemenskapen och det är bra om avtalet är tydligt och heltäckande.

Bodelning

Avtal om bodelning mellan sambor eller makar, som är överens värderingen och fördelningen av tillgångar och skulder.

Kostnadsfritt digitalt möte

0 kr

Pris vid avtal

från 6 750 kr

Vi hjälper er att skriva bodelningsavtal

Trots att en skilsmässa eller en separation kan vara uppslitande är de allra flesta som kommer till oss ganska överens om hur de vill fördela sina tillgångar och skulder. Om det är fallet även för er, kan ni gärna boka tid för ett gemensamt möte med en av våra jurister.

Tillsammans går vi igenom förutsättningarna för er bodelning. Vi hjälper er att förstå reglerna och förklarar beräkningarna innan vi skriver ert bodelningsavtal. På så sätt blir avtalet begripligt och ni kan känna er trygga med att allt har gått rätt till.

För sambor som är överens om värdet på bostaden och vem som ska behålla den, kan vi lämna fast pris för bodelningsavtalet.

Bodelning av fastighet

En fördel med att ändra ägare på en fastighet genom bodelning är att överlåtelsen blir skattefri. Den som blir utlöst ur fastigheten behöver inte deklarera någon vinst och den som övertar fastigheten behöver inte betala någon stämpelskatt.

Nackdelen är att den som övertar fastigheten också övertar ansvaret för att betala all skatt när fastigheten säljs i framtiden, det brukar kallas latent skatt eller vilande skatteskuld.

Det är därför viktigt att räkna igenom bodelningen på ett korrekt sätt och att du har förstått även framtida kostnader, innan du undertecknar bodelningsavtalet.

Bodelningsavtalet blir underlag för lagfart

För den som övertar en fastighet genom bodelning blir bodelningsavtalet den fångeshandling som Lantmäteriet grundar sitt beslut om lagfart på. Bodelningsavtalet måste därför uppfylla de krav som Lantmäteriet ställer.

Misstag i avtalet, som otydliga överlåtelseförklaringar eller villkor som ställts upp men inte uppfyllts, kan leda till avslag på ansökan om lagfart. Tyvärr är det inte ovanligt och ställer till stora bekymmer med till exempel hanteringen av bolån.

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av bodelningar och kan hjälpa er att upprätta ett bodelningsavtal som håller för att söka lagfart på.

Ombud i bodelning

Ibland har parterna olika syn på hur tillgångarna ska värderas och fördelas och kan inte själva komma överens om bodelningen. I sådana situationer kan du anlita oss som ditt ombud. Juristkompaniet företräder då enbart dig och kommer att stå vid din sida genom hela processen.

Flera av våra jurister åtar sig också uppdrag som bodelningsförrättare.

Bodelning mellan sambor

Sambor behöver bara skriva ett bodelningsavtal om någon av dem begär det. Den begäran ska göras inom ett år från att förhållandet upphörde. Eftersom det är skattefritt att bodela, är samborna ofta överens om att bodelning ska ske. I så fall går det bra att upprätta bodelningsavtalet även om det har gått mer än ett år efter separationen.

En bodelning mellan sambor omfattar bara bostad och bohag som skaffats för gemensam användning. Ofta äger dock sambor även andra tillgångar gemensamt. För att bodelningsavtalet ska ge en heltäckande bild av parternas överenskommelser är det därför en god idé att även klargöra hur den samägda egendomen ska fördelas.

Sambor kan inte bodela under bestående förhållande

För sambor finns bara möjligheten att skriva bodelningsavtal när samboförhållandet har upphört, genom separation eller genom dödsfall. Under bestående förhållande måste överföring av tillgångar mellan samborna i stället ske genom köp, byte eller gåva.

Bodelning vid skilsmässa

Om ni har varit gifta ska ett bodelningsavtal skrivas. Giftorätten, som är makarnas rätt till hälften av tillgångarnas värde, försvinner inte förrän ni skrivit under bodelningsavtalet. Och ju längre tid som går desto svårare kan det bli att dela upp tillgångarna. I en bodelning vid skilsmässa ingår i princip alla makarnas tillgångar, som inte är enskild egendom.

Enskild egendom

Enskild egendom kan uppstå på fyra sätt:

  • Du har fått någonting i gåva med uttryckligt villkor att det ska vara din enskilda egendom (vanligen framgår det villkoret av ett gåvobrev).
  • Du har ärvt någonting genom testamente med villkor att det ska vara din enskilda egendom.
  • Ni har skrivit ett äktenskapsförord.
  • Du har fått försäkringsersättning där förmånstagarförordnande innehåller ett villkor om att det ska vara din enskilda egendom.

Alla andra tillgångar är giftorättsgods och värdet av de tillgångarna ska normalt delas lika i bodelning vid skilsmässa.

Bodelning under pågående äktenskap

Makar kan välja att fördela om tillgångar och skulder mellan sig genom bodelning, även under bestående äktenskap. Ibland kan bodelning faktiskt vara att föredra framför vanlig gåva mellan makarna. Ett sådant exempel är när den som ska ta emot en del i en fastighet även ska ta över betalningsansvaret för skulder.

Kontakta oss

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av alla typer av bodelningar och kan svara på de flesta frågor. Kontakta oss när du behöver hjälp med allt som rör bodelning.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning