Skuldebrev

Om du lånar eller lånar ut pengar uppstår en skuld. Med ett tydligt skuldebrev minskar risken för konflikter. 

Skuldebrevet är både ett tydligt bevis på att det finns en skuld och en redogörelse för de villkor som ska gälla. Ett bra skuldebrev ska t.ex. visa om ränta ska utgå och hur återbetalning ska ske.

Skuldebrev mellan sambor

En vanlig form av skuldebrev är när sambor köper bostad tillsammans men betalar olika mycket i kontantinsats. Då behöver samborna även ett samboavtal, för att den som betalat mer ska kunna få tillbaka sin investering.

Skuldebrev är också viktigt för den sambo som investerar i en bostad som den andre äger, och som inte är samboegendom. Annars kommer den sambo som har betalat få svårt att kräva något tillbaka om förhållandet tar slut. Det framgår av HDs dom ”Den betalande sambon”.

Lån till barn

Vanligt är också att föräldrar lånar ut pengar till sina barn. Då är det viktigt att klargöra både vad som ska gälla mellan parterna och hur skulden ska hanteras när föräldern avlider.

Skuldebrevet får också stor betydelse om den som lånat pengar separerar från sin sambo. Då kommer skulden att räknas av från det värde som samborna ska dela på.

Fast pris för skuldebrev

För hjälp med skuldebrev via telefon kan vi erbjuda fast pris. Vi hjälper till att utforma skuldebrevet så att det passar just er situation och kan ge er råd i frågor om återbetalning, ränta och andra villkor.

Skulder preskriberas

Att en skuld har preskriberats betyder att rätten att kräva betalt har gått förlorad. Preskriptionstiden är olika för olika typer av skulder. För skulder mellan privatpersoner tar det tio år innan en skuld preskriberas.

För att behålla din rätt att få betalt i mer än 10 år, behöver du göra preskriptionsavbrott. Det kan t.ex. ske genom en skriftlig påminnelse till den som är skyldig dig pengar.

För att visa att påminnelsen har gått fram är det bra om låntagaren kvitterar påminnelsen. Efter ett sådant avbrott börjar en ny 10-årsfirst att löpa.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning