Skuldebrev

Skuldebrev är ett skriftligt dokument som visar att det finns en skuld. Med ett tydligt skuldebrev minskar risken för konflikter och missförstånd mellan den som har lånat och den som har lånat ut pengar. 

Skuldebrevet är också en redogörelse för de villkor som ska gälla för lånet. Ett bra skuldebrev ska till exempel visa om ränta ska utgå och hur återbetalning ska ske.

Skuldebrev

Skuldebrev

Juridiskt hållbart underlag för att visar skuldförhållande och villkor.

Kostnadsfritt digitalt möte

0 kr

Pris vid avtal

4 000 kr

Skuldebrev mellan sambor

En vanlig form av skuldebrev är den som skrivs när sambor köper bostad tillsammans men betalar olika mycket i kontantinsats. Notera dock att det inte räcker med ett skuldebrev. Om er bostad är samboegendom behöver ni även ett samboavtal, för att den som betalat mer ska kunna få tillbaka sin investering.

Skuldebrev är också viktigt för den sambo som investerar i en bostad som den andre äger, och som inte är samboegendom. Annars kommer den sambo som har betalat få svårt att kräva något tillbaka om förhållandet tar slut. Det framgår av HD:s dom ”Den betalande sambon”.

Lån till barn

Vanligt är också att föräldrar lånar ut pengar till sina barn. Då är det viktigt att klargöra både vad som ska gälla mellan parterna och hur skulden ska hanteras när föräldern avlider.

Skuldebrevet får också stor betydelse om den som lånat pengar separerar från sin sambo. Då kommer skulden att räknas av från det värde som samborna ska dela på. På så sätt kan alltså skuldebrevet vara till skydd även för den som har lånat pengar.

Fast pris för skuldebrev

För hjälp med skuldebrev via telefon kan vi erbjuda fast pris. Vi hjälper till att utforma skuldebrevet så att det passar just er situation och ger råd i frågor om återbetalning, ränta och andra villkor.

Formkrav för skuldebrev

Det finns inga krav på vad ett skuldebrev ska innehålla, däremot finns det regler – bland annat om hur de ska tolkas – i skuldebrevslagen. En skuld uppstår faktiskt så snart någon lånat pengar oavsett om det finns ett skuldebrev eller inte.

Ju tydligare ditt skuldebrev är desto bättre bevisning kommer det att ge den dagen du vill kräva betalt för skulden.

Skulder preskriberas

Att en skuld har preskriberats betyder att rätten att kräva betalt har gått förlorad. Preskriptionstiden är olika för olika typer av skulder. För skulder mellan privatpersoner tar det tio år innan de preskriberas.

För att behålla din rätt att få betalt i mer än tio år, behöver du göra preskriptionsavbrott. Det kan till exempel ske genom en skriftlig påminnelse till den som är skyldig dig pengar.

För att visa att påminnelsen har gått fram är det bra om låntagaren kvitterar påminnelsen. Efter ett sådant avbrott börjar en ny tioårsfrist att löpa.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av att reglera skuldförhållanden mellan privatpersoner och kan därför svara på de flesta frågor. Välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp att skriva ett skuldebrev.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning