Skuldebrev

Om du lånar eller lånar ut pengar uppstår en skuld. För att minska risken för konflikter är det viktigt att komma överens om vilka villkor som ska gälla för ränta och återbetalning av skulden. Skuldebrevet är både ett tydligt bevis på att det finns en skuld och en redogörelse för de villkor som ska gälla.

Vi kan hjälpa till att utforma ett skuldebrev som passar just er situation och kan ge er råd i frågor om återbetalning, ränta och andra villkor.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Här nedan hittar du information om våra vanligaste tjänster. Vissa av våra jurister har också specialkompetens i andra, närliggande, ämnen. Om den tjänst du efterfrågar inte finns i listan nedan kan du ringa direkt till ditt kontor så kan vi kanske hjälpa dig.