Skip to main content

Att leva som sambor är mycket vanligt i Sverige och mer än hälften av de barn som föds här har ogifta föräldrar. Trots det har sambor inte mycket skydd av sambolagen vid dödsfall. Vi tycker att det är viktigt att du har koll på reglerna och att du ser till att själv skapa trygghet för dig och dina närmaste. Därför har vi här försökt förklara vad juridiken innebär för dig som är sambo med barn vid dödsfall.

Efterlevande sambo har rätt till bodelning vid dödsfall

Om din sambo avlider har du som efterlevande sambo rätt att bli kallad till bouppteckningsförrättningen. Det gäller oavsett om ni har barn tillsammans eller inte. Du är delägare i dödsboet på grund av den rätt till bodelning som du har enligt sambolagen. I bodelningen mellan sambor ingår bara bostad och bohag som skaffats för gemensamt bruk och din bodelningsrätt innebär att du har rätt till halva värdet av de tillgångarna. Du väljer själv om du vill begära bodelning eller inte.

Den avlidnes arvingar kan inte begära bodelning

Värt att notera är att arvingar till den avlidne sambon inte har rätt att begära bodelning. Om du som efterlevande sambo har en större del av er samboegendom, till exempel för att du ensam äger er bostad, behöver du alltså inte mista tillgångar i bodelning efter att din sambo har avlidit.

Rätten till bodelning får ofta begränsat värde

Om du redan äger hälften av er bostad och ni har köpt bohaget tillsammans kommer din bodelningsrätt inte att innebära något ekonomiskt tillskott. Du får helt enkelt rätt till den halva som du redan äger. Den enda fördelen du då har av bodelningsrätten är att du kan begära att få överta hela ägandet av bostaden. Du kommer däremot att få betala ett marknadsmässigt pris för den halva som du då övertar.

Sambo ärver inte

Barnen har ensam arvsrätt till alla de tillgångar som den avlidne sambon äger efter bodelningen. Sambo med barn har vid dödsfall alltså ingen laggiven rätt till någon del av arvet. Det gäller oavsett hur länge ni har varit ett par och även om ni har gemensamma barn.

Skydda sambo med barn vid dödsfall genom testamente

Genom testamente kan ni skydda varandra och t.ex. låta den efterlevande sambon ärva den avlidnes tillgångar. I ert testamente kan ni också bestämma att den efterlevande sambon ska ha rätt att bo kvar i bostaden en tid eller ange hur bostaden ska värderas.

Ett testamente är inte bara ett viktigt skydd för din sambo utan kan också göra också arvet till enskild egendom för dina barn.

Sambors barn har alltid rätt till laglott

Viktigt att veta är att barnen kommer att ha rätt till sin laglott trots testamentet. Detta gäller även för era gemensamma barn.

Myndiga barn kan själva välja att godkänna testamentet fullt ut och därmed avstå från sin rätt till laglott. Omyndiga barn har inte den möjligheten. Det innebär för sambor med omyndiga barn att laglotten alltid kommer att falla ut, trots att ni har skrivit testamente.

Gemensamma barn behöver god man

I bodelningen när en sambo har avlidit är den efterlevande sambon och den avlidnes arvingar motparter. Har ni gemensamma barn betyder det att de egna barnen blir dina motparter i bodelningen. Du kan därmed inte företräda dem utan behöver se till så att de får en god man som bevakar deras rätt i bodelningen och eventuellt arvskifte med dig.

Överförmyndaren ska godkänna arvskiftet

Gode mannens uppgift är att se till så att bodelningen och arvskiftet blir så förmånliga som möjligt för barnen. Det vanliga är dock att den som blir god man står hela familjen nära och försöker hitta en bra helhetslösning.

Även om den gode mannen gärna skulle vilja ta hänsyn även till den efterlevande sambons situation så måste arvskiftet godkännas av överförmyndaren innan det kan verkställas.

Barn bör inte äga belånad fastighet

Ett av de vanligaste önskemålen för en efterlevande sambo är att kunna bo kvar i sitt hem. En möjlighet skulle då kunna vara att barnen äger en del av bostaden. Eftersom det ofta finns skulder kopplade till fastigheten är det inte en lösning som vare sig banken eller överförmyndaren uppskattar.

För att du som efterlevande sambo ska kunna bo kvar behöver du både klara av att ensam bära alla de befintliga lånen och ha möjlighet att lösa ut barnen med övervärdet i fastigheten.

Barns arv ska ha överförmyndarspärr

När arvskiftet väl blivit godkänt är det dags att betala ut arvet till barnen. Överstiger arvet ett prisbasbelopp per barn, d.v.s. 58 500 kr år 2024, ska det sättas in på konton med så kallad överförmyndarspärr. Det innebär att banken noterar att du inte får ta ut pengar på kontot utan medgivande från överförmyndaren.

Uttag ska vara i barnets intresse

För att få överförmyndarens tillstånd till uttag ska du skriftligen begära samtycke och förklara vad du ska använda pengarna till. Uttag ska normalt sett inte medges för sådant som ryms inom din försörjningsplikt och bara godtas om det primärt är i barnets intresse.

Trots att dina barn kan ha stora summor på sina konton har ni alltså begränsade möjligheter att använda pengarna till familjens behov.

Hur skapar jag trygghet för min sambo och barn vid dödsfall?

Vi hoppas att du nu har förstått att sambor behöver ta eget ansvar för att skapa en bra familjejuridisk situation. Det gäller framförallt om ni har omyndiga barn. Här är de viktigaste åtgärderna du behöver vidta:

– Skriv testamente

För att din sambo överhuvudtaget ska får något i arv efter dig behöver du skriva ett testamente. Vi rekommenderar att testamentet även innehåller ett förordnande om särskild förvaltning och på så sätt slipper ni överförmyndarens inblandning i förvaltningen.

– Teckna livförsäkring

För att klara av att ensam bära alla lån och lösa ut barnens arvslott/laglott kommer din sambo sannolikt att behöva ett tillskott av kapital. För dig som är ung och frisk är då en livförsäkring ett bra alternativ. Även i livförsäkringens förmånstagarförordnande går det att ta med ett önskemål om särskild förvaltning.

– Överväg ett frieri

Ett sätt att skapa mer trygghet för din sambo är också att bli äkta makar istället. Om ni har gemensamma barn, eller inga barn, får ni då laggiven arvsrätt efter varandra. Notera dock att det inte är den enda skillnaden mellan att vara gift och sambo!

Vi hjälper dig

Vi på Juristkompaniet har hjälpt många efterlevande sambor igenom den värsta av situationer. För att du ska slippa undan lite lindrigare hjälper vi dig gärna med att skriva testamente och se till så att ert förmånstagarförordnande är bra utformat.

För hjälp med exempelvis samboavtal och testamente har vi fasta priser.

Om du är osäker på vad du behöver, kan du börja med att boka en kostnadsfri Framtidskoll. Då får du en genomgång av er familjejuridiska situation med en av våra jurister.

Kontakta oss på [email protected] eller 0771-31 06 31 så berättar vi mer.

Men frieriet får du lösa själv!

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning

×