Skip to main content

Avtal online är ett fenomen som vuxit kraftigt i samband med coronapandemin. I tider när vi ska undvika fysiska möten växer förstås behovet av att kunna upprätta t.ex. familjejuridiska avtal på distans och onlineavtal kan verka som ett bra alternativ.

Det finns en mängd olika aktörer i branschen, vilket inte är så konstigt men tanke på lönsamheten. Som kund skapar du ditt avtal själv, ”juristbyrån” som du anlitar har ingen merkostnad alls. Trots det kostar avtalen ofta tusentals kronor.

Vi på Juristkompaniet jobbar inte med automatiskt genererade avtal. Istället skriver våra jurister alla handlingar utifrån den unika kundens behov. Vi är därför inte opartiska i frågan men vill, med denna artikel, ge vår syn på varför du bör undvika avtal online.

Avtal online bygger på mallar

De avtal som finns online är baserade på mallar utifrån ett antal typiska kunder. De frågor som du får svara på syftar till att placera dig i rätt grupp, så att systemet kan generera ”rätt” avtal. Ett uppenbart problem är förstås att verkligheten sällan följer mallen.

För de flesta familjejuridiska handlingar, såsom testamente, framtidsfullmakt och bodelning, finns långt fler möjligheter än vad mallarna kan erbjuda. Som kund är det naturligtvis svårt att se de alternativ som onlineavtalen inte visar upp.

Om du fastnar på en fråga, för att inget svarsalternativ passar dig, erbjuder företagen ofta personlig hjälp av jurist. Men då tillkommer en kostnad och avtalet blir betydligt dyrare än det onlinepris som företaget har skyltat med.

Att välja rätt kräver kunskap

När du tar ställning till innehållet i ditt avtal är det viktigt att du tar välinformerade beslut. I ett personligt möte med en erfaren jurist kommer du att få förklaringar till de olika alternativen. Du har också möjlighet att ställa följdfrågor, be om klargörande exempel och få rekommendationer från juristen.

En erfaren jurist kommer också att ifrågasätta vissa av dina svar och be att du motiverar ditt beslut. Det gör vi för att vara säkra på att du har förstått konsekvenserna av de val du gör. Tyvärr har många val, t.ex. när du upprättar ett testamente, även en baksida.

Avtal online är inte särskilt billiga

När du upprättar ett avtal online fyller du själv i alla uppgifter som avtalet ska innehålla. Du får dessutom skriva ut handlingen själv och ordnar själv med eventuell registrering av handlingen. Ett äktenskapsförord t.ex. kostar trots det 1195 kr att skapa, hos Sveriges ledande juristbyrå online. Om du har frågor och behöver hjälp av en jurst kostar det istället 4490 kr. Vill du få det postat hem till dig får du lägga på ytterligare 295 kr.

Om det är priset som avgör föreslår vi att du jämför med priset för ett personligt utformat avtal hos din lokala juristbyrå. Tänk då på det mervärde som den tjänsten innebär.

Du kan också jämföra med våra priser för telefontjänster. De avser personligt upprättade avtal som självklart postas hem till dig utan kostnad.

Du kan förvisso väga in den tid du själv sparar på att ”slippa” prata med en jurist. Men notera att den handling som du upprättar kan få mycket stora ekonomiska konsekvenser. Kanske är det ändå värt att lägga lite tid på ett samtal med en jurist, för att förvissa sig om att äktenskapsförordet verkligen håller.

Jurist är ingen skyddad titel

Visste du att vem som helst får kalla sig jurist? Det finns faktiskt inget krav på att den som kallar sig för jurist ska ha någon formell utbildning. Dessutom får alla som vill erbjuda juridiska tjänster och använda ord som juristbyrå eller liknande i sitt företagsnamn.

Ett bra tips är att ta reda på om det företag du är på väg att anlita faktiskt kan något om juridik. Ett varningstecken är t.ex. att hemsidan saknar uppgift om vilka jurister som jobbar där, vad de har för utbildning och erfarenhet.

Test av avtal online

Vi har testat två olika avtal online hos den största leverantören i branschen, ett företag som bl.a. landets största banker uppmanar sina kunder att använda. Företaget har jurister anställda och erbjuder både avtal som du skapar helt själv online och avtal som du skapar med hjälp av jurist via telefon. Vi har dock enbart testat onlinevarianten.

Testamente

Vi skapade ett inbördes testamente för sambor med gemensamma barn. Det är en vanlig typ av testamente, men med en mängd alternativ att ta ställning till. De val som erbjuds när du skapar ditt testamente online är dock otroligt begränsade och den information som du får är mycket knapphändig.

Efter att du har besvarat alla frågor får du möjlighet att själv skriva in egna förordnanden i ditt testamente. Som förslag nämns t.ex.  förordnande om särskild förvaltning. Ett sådant förordnande kan få stor betydelse för sambor som har omyndiga barn, men för att förordnandet ska blir bindande måste det vara formulerat i enlighet med lagtexten. Knappast något du som kund kan lösa själv.

Bodelning efter skilsmässa

En bodelning efter en skilsmässa är ett ganska omfattande ekonomiskt avtal. Genom bodelningsavtalet avslutar ni den giftorätt som finns mellan makar. Korrekt utformat blir avtalet bindande och det är mycket svårt att hävda sin rätt efter att avtalet är undertecknat. Underteckna aldrig ett bodelningsavtal innan du är säker på att det är korrekt.

Att upprätta ett bodelningsavtal online kräver god kännedom om vilka tillgångar som ingår i en bodelning, hur lottläggningen går till och hur bodelningslikviden beräknas.

Bodelningsavtalet online erbjuder möjlighet att ange ett helt eget belopp som bodelningslikvid, utan information om vilka hänsyn som då bör tas eller riskerna med skevdelning. Notera att ett oskäligt bodelningsavtal faktiskt kan jämkas. I en dom från den 9 juli 2020 ansåg HD att bodelningslikviden var oskälig och jämkade avtalet. Den förlorande parten fick också, utöver sina egna kostnader, betala motpartens rättegångskostnader om 158800 kr.

När fysiskt möte inte är lämpligt

En fördel med avtal online är förstås att de inte kräver något fysiskt möte. I tider med smittorisk för Covid-19 och på orter där avstånden är stora kan det vara ett viktigt argument.

Men numera erbjuder de flesta lokala juristbyråer också hjälp med familjerättsliga avtal utan fysiskt möte. Hos oss på Juristkompaniet hanterar vi många ärenden via telefon och e-post och erbjuder även möte via videolänk för dem som föredrar det. De allra flesta ärenden går att hantera helt utan fysiskt möte, det gäller även hjälp med t.ex. bodelning och bouppteckning.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi finns lokalt i Jämtland och Västernorrland men hjälper kunder över hela landet på distans. De av våra medarbetare som har jurist i sin titel har alla en universitetsutbildning i juridik om minst 4 år.

Du är välkommen att kontakta oss på 0771-31 06 31 om du har frågor vill ha hjälp att upprätta handlingar.

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning

×