Godkänna eller klandra testamente

 

Ska jag godkänna eller klandra testamentet?

Som arvinge till någon som har upprättat ett testamente kommer du att ställas inför valet att godkänna eller klandra testamentet. Valet är personligt och kan få stora konsekvenser, så det är viktigt att du sätter dig in reglerna innan du gör ditt val.

Du ska godkänna testamentet om du anser att det är upprättat i enlighet med de formkrav som finns och det heller inte finns någon grund för ogiltighet. Även om du anser att testamentet har brister kan du ändå välja att godkänna det. Genom ditt godkännande avstår du från din rätt att klandra testamentet.

Godkännande är personligt

Om du som arvinge godkänner testamentet kommer testamentet att börja gälla för den del av boet som du har arvsrätt till. Ditt godkännande blir bindande för dig, även om någon av de andra arvingarna väljer att klandra testamentet. Skulle domstolen komma fram till att testamentet har brister i formkraven eller att det finns grund för att ogiltigförklara testamentet, kommer testamentet ändå att gälla för din andel i boet.

I vilka situationer bör ett testamente klandras?

En första förutsättning för att det är lämpligt att lämna in en klandertalan är förstås att du som arvinge inte vill att testamentet ska gälla. Så kan vara fallet om den avlidne har fråntagit dig arvet eller påtagligt minskat det. Men det räcker inte att du är missnöjd med innebörden av testamentet, det måste också finnas grund för din klandertalan för att den ska vara befogad. Grunden för ogiltighet kan delas upp i två huvudgrupper:

1. Testamentet brister i formkraven

En vanlig orsak att klandra testamentet är att det brister i formkraven, främst då att bevittningen inte har gått rätt till. Om du överväger att klandra testamentet på grund av felaktig bevittning kan du ställa dig följande frågor:

  1. Är det sannolikt att båda vittnena och testatorn var tillsammans samtidigt, på det datum och den plats där testamentet undertecknades?
  2. Vilken relation hade testator till vittnena? Finns det risk att de var jäviga, eller var de närstående till testatorn?
  3. Är det uppenbart att vittnena insåg att de bevittnade ett testamente?
  4. Framgår det av testamentet att bevittningen gick rätt till (genom en så kallad vittnesmening)?

Om svaret på någon av de frågorna är ”nej” kan det finnas grund för en klandertalan.

2. Testamentet upprättades undere tvång eller psykisk störning

Även om testamentet uppfyller alla formkrav kan det finnas grund för ogiltighet på grund av omständigheterna kring upprättandet. För att bedöma om sådan grund föreligger måste du känna till lite om testatorns hälsa och situationen när testamentet skrevs, såsom:

  1. Finns det risk att testatorn var dement eller på annat sätt under psykisk störning när testamentet skrevs, och att det påverkat innehållet i testamentet?
  2. Kan någon ha tvingat eller på annat sätt förmått testatorn att skriva testamentet?
  3. Kan någon ha ljugit eller på annat sätt lämnat felaktig information till testatorn och på så vis påverkat testamentesviljan?

Om svaret på någon av de frågorna är ”ja” kan det finnas grund för en klandertalan.

Klandra testamentet i rätt tid

Från det att du som arvinge har blivit delgiven testamentet har du sex månader på dig att klandra testamentet. Om du inte lämnar in en klandertalan inom den tiden kommer testamentet att börja gälla för dig, även om du inte har godkänt det.

För att klanderfristen ska börja löpa krävs att delgivningen har gått rätt till. Det viktigaste är att du som arvinge har fått ta del av en kopia av testamentet där någon har intygat att kopian överensstämmer med originalet (en så kallad vidimerad kopia) och att det tydligt framgår att syftet var att delge dig testamentet.

Fast pris för en preliminär bedömning av testamente

Juristkompaniet har lång erfarenhet av att bedöma om ett testamente är giltigt och kan hjälpa dig med en preliminär bedömning av det testamente som du har blivit delgiven. Vi erbjuder fast pris för en sådan preliminär bedömning. Om du vill få ett skriftligt utlåtande om testamentet kostar det 7 600 kr. Räcker det i stället med en muntlig genomgång kostar det 4 750 kr.

Kontakta oss via telefon på 0771-31 06 31 eller e-post [email protected] så berättar vi mer.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning