Skriva äktenskapsförord skapa enskild egendom

Vad är enskild egendom?

Makar kan ha två typer av egendom: giftorättsgods och enskild egendom. Egendom som är enskild ingår inte i bodelningen mellan makarna när äktenskapet tar slut. Det gäller oavsett om äktenskapet tar slut genom skilsmässa eller genom dödsfall.

Om du har vissa tillgångar som är enskilda och andra som är giftorättsgods (som ska ingå i bodelning) är det viktigt att du håller isär dem ordentligt. I annat fall riskerar du att förlora skyddet av enskild egendom.

Hur uppstår enskild egendom?

Utgångspunkten är att all makars egendom är giftorättsgods. För att egendom ska vara enskild måste den omfattas av något av följande:

  • Äktenskapsförord där makarna har enats om att egendomen ska vara enskild.
  • Gåva, från annan än den andra maken, där den som givit gåvan ställt villkoret att gåvan ska vara enskild.
  • Testamente med villkoret att det som erhålls i arv ska vara enskild egendom.
  • Försäkring med förmånstagarförordnande som tecknats av annan än den andre maken, med villkor att försäkringsersättningen ska vara enskild.

Äktenskapsförord ger svag enskild egendom

Det finns viss skillnad mellan olika typer av enskild egendom. En sådan skillnad är att egendom som är enskild på grund av just äktenskapsförord ändå kan omfattas av makes och sambos rätt att överta den gemensamma bostaden när förhållandet tar slut. Om du ska överlåta en fastighet som är enskild på grund av äktenskapsförord kommer Lantmäteriet därför att kräva medgivande från din make.

Av den orsaken brukar man ibland kalla egendom som är enskild på grund av ett äktenskapsförord för svag enskild egendom.

Även sambor kan ha enskild egendom

Även sambor kan få tillgångar i arv eller gåva där det finns ett villkor att egendomen ska vara enskild för mottagaren. Precis som för makar, kommer den egendomen då inte att ingå i bodelning mellan samborna.

För sambor får den enskilda egendomen dock begränsad effekt, eftersom deras bodelning ändå bara omfattar bostad och bohag anskaffat för gemensamt bruk. Det är ändå viktigt att du som sambo, eller singel, behandlar din enskilda egendom förståndigt. Om du en dag gifter dig kommer du kanske önska att egendomen fortfarande var din enskilda.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet kan det mesta om makars och sambors egendom och kan därför svara på dina frågor. Hos oss kan du till exempel få hjälp med att skriva äktenskapsförord, gåvobrev och testamente. För hjälp via telefon kan vi också erbjuda fasta priser.

Du når oss enkelt via telefon och e-post, vill du hellre att vi kontaktar dig kan du i stället fylla i kontaktformuläret här nedan.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning