Vad är enskild egendom?

Om du har enskild egendom så är den skyddad vid bodelning. Det innebär att du inte behöver inte dela med dig av det som är din enskilda egendom vid en skilsmässa eller separation.

Man kan få enskild egendom på fyra sätt:

  • Testamente
  • Gåva
  • Äktenskapsförord
  • Försäkring med förmånstagarförordnande

Om du vill att den som ärver dig eller får en gåva av dig ska ha skyddet av enskild egendom, behöver du skriva ett testamente eller gåvobrev. Handlingen måste då innehåller ett villkor om att egendomen ska vara enskild.

Du som är gift och vill att viss, eller all egendom, ska vara enskild, men inte har det skyddet via testamente eller gåvobrev, behöver upprätta ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Det går alltså bara att skriva äktenskapsförord om ni båda är överens. När äktenskapsförordet är undertecknat ska det registreras hos Skatteverket.

Vi på Juristkompaniet kan givetvis hjälpa dig med allt detta!

Om du vill att det dina förmånstagare får genom en försäkring ska vara deras enskilda egendom, behöver du kontakta din försäkringsgivare.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning