Skriva äktenskapsförord skapa enskild egendom

Vad är enskild egendom?

Makar kan ha två typer av egendom: giftorättsgods och enskild egendom. Egendom som är enskild ingår inte i bodelningen mellan makarna när äktenskapet tar slut. Det gäller oavsett om äktenskapet tar slut genom skilsmässa eller genom dödsfall.

Om du har vissa tillgångar som är enskilda och andra som är giftorättsgods (som ska ingå i bodelning) är det viktigt att du håller isär dem ordentligt. I annat fall riskerar du att förlora skyddet av enskild egendom.

Hur uppstår enskild egendom?

Utgångspunkten är att all makars egendom är giftorättsgods. För att egendom ska vara enskild måste den omfattas av någon av de fyra nedan angivna punkterna:

  • Äktenskapsförord där makarna har enats om att egendomen ska vara enskild
  • Gåva, från annan än den andra maken, där den som givit gåvan ställt villkoret att gåvan ska vara enskild
  • Testamente med villkoret att det som erhålls i arv ska vara enskild egendom
  • Försäkring med förmånstagarförordnande som tecknats av annan än den andre maken, med villkor att försäkringsersättningen ska vara enskild

Äktenskapsförord ger svag enskild egendom

Det finns viss skillnad mellan olika typer av enskild egendom. En sådan skillnad är att egendom som är enskild på grund av just äktenskapsförord  ändå kan omfattas av makes och sambos rätt att överta den gemensamma bostaden när förhållandet tar slut. Om du ska överlåta en fastighet som är enskild på grund av äktenskapsförord kommer Lantmäteriet att kräva medgivande från din make.

Av den orsaken brukar man ibland kalla egendom som är enskild på grund av ett äktenskapsförord för svag enskild egendom.

Även sambor kan ha enskild egendom

Även sambor kan få tillgångar i arv eller gåva där det finns ett villkor att egendomen ska vara enskild för mottagaren. Precis som för makar, kommer den egendomen då inte att ingå i bodelning mellan samborna.

För sambor får den enskilda egendomen dock begränsad effekt, eftersom deras bodelning ändå bara omfattar bostad och bohag anskaffat för gemensamt bruk. Det är ändå viktigt att du som sambo, eller singel, behandlar din ensklida egendom förståndigt. Om du en dag gifter kommer du kankse önska att skyddet av enskild egendom fanns kvar.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet kan det mesta om makar och sambors egendom och svarar gärna på dina frågor. Hos oss kan du t.ex. få hjälp med att skriva äktenskapsförord. För hjälp via telefon kan vi också erbjuda fasta priser.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning