Fastighetsbildning

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Genom fastighetsbildning kan den indelningen ändras.

Oavsett hur du vill ändra din fastighet kan vi hjälpa dig att upprätta de handlingar som du behöver, vi kan också biträda dig i processen hos Lantmäteriet.

Avstyckning

Genom avstyckning skiljer fastighetsägare av en bit mark från sin fastighet och låter den bilda en ny egen fastighet. Den ursprungliga fastigheten, som brukar kallas stamfastighet, finns kvar och behåller sin fastighetsbeteckning.

Avstyckning ändrar inte ägarförhållandena

Ägarförhållandena kommer att vara desamma på den nybildade fastigheten som på stamfastigheten. Om ni ägde stamfastigheten med andelar om hälften vardera kommer ni alltså, efter avstyckningen, både att äga hälften var av stammen och hälften var av den nya fastigheten.

Den mark som ska avskiljas går att överlåta redan innan avstyckningen. Om det sker måste ni ansöka om avstyckning hos Lantmäteriet inom sex månader från överlåtelsen, annars blir den ogiltig.

Klyvning

Att klyva en fastighet innebär att den delas upp i flera mindre delar. Alla de nya delarna får då en ny fastighetsbeteckning och den ursprungliga fastigheten upphör.

Klyvning ger nya ägarförhållanden

Klyvning är bara möjligt om ursprungsfastigheten har fler än en delägare. Alla delägare som begär det ska, så långt det är möjligt, få en egen fastighet genom klyvningen. Därigenom är klyvning ett sätt att lösa upp samägande av en fastighet.

Ibland är det inte möjligt att dela fastigheten på ett sådant sätt att alla delägare får en egen fastighet. Då kommer vissa delägare att samäga även sin nya fastighet.

Delägarna i ursprungsfastigheten behöver inte ansöka om lagfart på den nybildade fastighet som de tilldelas i klyvningen och behöver därmed inte betala någon stämpelskatt.

Dina yrkanden avgör klyvningen

De yrkanden du gör, eller väljer att inte göra, kommer att påverka både den fastighet som du får och hur kostnaderna för klyvningen fördelas mellan er delägare. Eftersom klyvningen ofta rör stora värden och Lantmäteriets kostnad för processen ofta blir betydande, rekommenderar vi att du tar hjälp av någon som har erfarenhet av att hantera klyvningsärenden.

Sammanläggning

Sammanläggning innebär att fastigheter läggs samman för att bilda en ny större fastighet. Den nya fastigheten får en egen beteckning och de ursprungliga fastigheterna försvinner.

För att en sammanläggning ska gå att genomföra krävs att ägarförhållandena är desamma på de fastigheter ni vill lägga ihop.

Fastighetsreglering

Inga nya fastigheter bildas genom fastighetsreglering. Genom fastighetsreglering överför du i stället mark från en fastighet till en annan. Båda de ursprungliga fastigheterna kan finnas kvar och behåller då sin fastighetsbeteckning.

Ansök inom sex månader

Om du har fått eller köpt mark som du vill överföra till din fastighet måste du lämna in ansökan om fastighetsreglering inom sex månader från överlåtelsen. Annars blir överlåtelsen ogiltig och ni måste upprätta nytt gåvobrev eller köpekontrakt.

Du är välkommen att höra av dig till Juristkompaniet

Behöver du hjälp med fastighetsbildning eller andra ärenden som rör förändring av fastigheter eller nya ägarförhållanden, kontakta oss! Oavsett hur du vill ändra din fastighet kan vi hjälpa dig att upprätta de handlingar som du behöver, vi kan också biträda dig i processen hos Lantmäteriet.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning