Fastighetsbildning

Nya fastigheter kan bildas genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning och befintliga fastigheter kan ändra omfattning genom fastighetsreglering. Hos oss kan du få hjälp att upprätta de handlingar som behövs och vi kan också biträda dig i processen hos Lantmäteriet.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Här nedan hittar du information om våra vanligaste tjänster. Vissa av våra jurister har också specialkompetens i andra, närliggande, ämnen. Om den tjänst du efterfrågar inte finns i listan nedan kan du ringa direkt till ditt kontor så kan vi kanske hjälpa dig.