Fastighetsbildning

Nya fastigheter kan bildas genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning och befintliga fastigheter kan ändra omfattning genom fastighetsreglering. Hos oss kan du få hjälp att upprätta de handlingar som behövs och vi kan också biträda dig i processen hos Lantmäteriet.