Vårdnad, umgänge och boende

Föräldrar vill alltid sitt barns bästa men det är inte ovanligt att det uppstår utmaningar med att hitta en gemensam lösning när det gäller vårdnad, boende och umgänge när föräldrarna har valt att separera.

Frågor som berör barn är känsliga och det är bra att ta hjälp av en jurist för att få stöd och hjälp. Oavsett om du vill ha hjälp som enskild förälder eller som par kan du vända dig till oss på Juristkompaniet för frågor om barnets vårdnad, boende och umgänge.

Vårdnad – när föräldrarna separerar

De flesta föräldrar väljer att fortsätta ha gemensam vårdnad efter att de gått skilda vägar. Detta innebär att föräldrarna fortsätter att ta gemensamma beslut gällande frågor som rör barnet, exempelvis barnets skolgång och sjukvård.

Kan inte föräldrarna enas är ett första steg att vända sig till kommunen för att få ett samarbetssamtal. Samarbetssamtal är inte obligatoriska, vilket innebär att båda föräldrarna måste delta frivilligt. Dessa samtal är en bra väg för att komma överens i frågor som handlar om barnet. Både före och efter samtalen kan ni få juridisk rådgivning från oss på Juristkompaniet.

Om samarbetssamtalet inte hjälper är nästa steg att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Tingsrätten gör då en bedömning och beslutar om vårdnaden ska vara gemensam eller om en av föräldrarna ska ha enskild vårdnad. I tingsrätten kan vi företräda någon av föräldrarna som ombud.

Umgänge – barnets rätt till umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Om föräldern som inte bor med sitt barn vill umgås med barnet ska hen i första hand prata med och planera umgänget med den förälder som barnet bor hos. Föräldrarna kan även vända sig till kommunen för att få ett samarbetssamtal. Både före och efter samtalen kan ni få juridisk rådgivning från oss på Juristkompaniet. Det finns även möjlighet att föräldrarna avtalar om hur umgänget ska utformas varefter socialnämnden ska godkänna avtalet.

Om föräldrarna inte kan enas kan talan om umgänge väckas i tingsrätten. Tingsrätten gör då en bedömning om hur umgänget ska se ut. Avgörande för bedömningen är barnets intresse och behov av att umgås. Utgångspunkten är att barnet har rätt till att umgås med båda sina föräldrar, men det finns ingen plikt för barnet att umgås med föräldern om barnet inte vill. I tingsrätten kan vi företräda någon av er som ombud.

Boende – när föräldrarna bor isär

Om föräldrarna har gemensam vårdad men inte bor med varandra kan barnet antingen bo hos en av dem eller växelvis mellan båda. I första hand ska föräldrarna försöka enas om var barnet ska bo. Föräldrarna kan även vända sig till kommunen för att få ett samarbetssamtal. Juristkompaniet erbjuder rådgivning både inför och efter dessa samtal. Föräldrarna kan också skriva ett avtal om barnets boende som socialnämnden sedan godkänner. Om föräldrarna inte kan enas kan talan väckas i tingsrätten som beslutar var barnet ska bo. I tingsrätten kan vi företräda någon av er som ombud.

Kostnader – vad kostar en vårdnadstvist?

Ansökningsavgift för att väcka talan för vårdnad, boende eller umgänge i tingsrätten är 900 kronor. Avgiften behöver dock inte betalas om det redan finns ett pågående mål om skilsmässa mellan föräldrarna i domstolen.

Om tvisten rörande vårdnad, umgänge och boende hamnar i tingsrätten kan föräldrarna få hjälp att betala kostnaderna för att anlita en jurist som ombud, eller andra kostnader kopplat till tvisten.

I första hand bör föräldern kontakta sitt försäkringsbolag. Hemförsäkringen brukar i regel finansiera cirka 80 procent av nödvändiga kostnader. De övriga 20 procenten får föräldern betala själv. Olika försäkringsbolag ställer olika krav för att täcka kostnaderna och täcker olika stora delar av dem. Det är klokt att kontakta en jurist tidigt i processen då vissa försäkringsbolag inte ersätter kostnader i efterhand. Om det blir aktuellt hjälper vi dig att aktivera rättsskyddet i din hemförsäkring.

Om föräldern inte har en hemförsäkring som täcker kostnaderna för rättsskydd kan föräldern i vissa fall ha rätt till rättshjälp, vilket betalas ut av staten. För att få rättshjälp krävs bland annat att din inkomst inte överstiger en viss nivå (260 000 kronor per år, 2023) och att du haft en timmes juridisk rådgivning. Vid bedömning tas även hänsyn till förälderns försörjningsbörda, förmögenhet och skulder. Om föräldern får rättshjälp betalar hen mellan 2 och 40 procent av de totala kostnaderna. Resterande kostnader täcks av staten.

Om det blir aktuellt i ditt fall så hjälper vi dig att ansöka om rättshjälp.

Välkommen till Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet är experter på familjejuridik. Hos oss hittar du jurister som specialiserat sig på frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Välkommen till oss för rådgivning som par, eller som enskild förälder i behov av ombud vid en tvist.vårdnad, ensam vårdnad, vårdnadstvist. 

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning