Skip to main content

Sambor och skuldebrev

2019 års stora skräll inom familjejuridiken var när Högsta domstolen avgjorde fallet med den betalande sambon. O.W. betalade över 250 000 kr för renovering av sambons fastighet. Cirka sex månader senare tog förhållandet slut. Eftersom parterna som var sambor inte hade upprättat något skuldebrev fick sambon O.W inte tillbaka sina pengar.

Den som lägger pengar på sin sambos fastighet eller bostadsrätt som inte är samboegendom måste således själv ta eget ansvar för att t.ex. upprätta skuldebrev, för att kunna kräva ersättning om förhållandet tar slut. Som sambo måste du dessutom själv upprätta testamente om du vill att din sambo ska ärva dig. 

Bakgrunden till Fallet med den betalande sambon

Fallet gäller en man O.W., och en kvinna M.S. som under 2008-2013 levt som sambor i en bostad som ägdes av M.S sedan tidigare. I början av samboförhållandet behöll O.W. sin bostadsrätt och parterna var överens om att var och en skulle betala för sin egen bostad, vilket också skedde. 2010 sålde O.W. sin bostadsrätt och från hösten 2012 till försommaren 2013 använde han ca: 255 000 kr till att betala för utbyggnad och förbättringar av M.S. fastighet. Vid midsommar 2013 bröt M.S förhållandet och bad O.W. att flytta från bostaden. O.W. kräver då att få tillbaka sina pengar men M.S nekar och då parterna inte kan enas hamnar ärendet i domstol.

Inte samboegendom!

Eftersom M.S. ägde fastigheten sedan innan är den inte samboegendom och O.W. kan därför inte få någon ersättning genom att begära bodelning. O.W. menar dock att han har lagt ut pengarna för M.S. räkning och att det därför ska ses som lån. M.S. menar att betalningarna ska ses som bidrag till deras vanliga levnadsomkostnader, alternativt som en gåva. Alla instanser är överens om att det inte kan ses som vanliga levnadsomkostnader, så frågan är då om det är lån eller gåva, om vem som ska bevisa det ena eller det andra. I Högsta domstolen tar O.W. också upp argumentet att M.S. gjort en så kallad obehörig vinst.

Kort om HD:s domskäl

Det är en allmän princip att den som hävdar att det finns en skuld också måste kunna bevisa att en skuld faktiskt föreligger. Men när det är klart att ett belopp förts över till någon men parterna är oense om det är lån eller gåva, finns det rättsfall där mottagaren fått ansvaret för att bevisa om det handlar om en gåva. HD menar dock att det är en undantagsregel och att den inte bör gälla för sambor.

Sambor utan skuldebrev – vem har bevisbördan?

Inom ramen för samboförhållanden kan det antas vanligt med ett mycket stort antal ekonomiska transaktioner mellan samborna. Det är rimligt att den som påstår att en överföring är ett lån också kan bevisa det. Högsta domstolen slår alltså fast att O.W. har bevisbördan. I det här fallet fanns inga skuldebrev eller liknande underlag och O.W. kunde inte bevisa att avsikten varit att M.S. skulle betala tillbaka.

Obehörig vinst?

Därmed återstod frågan om M.S. gjort en obehörig vinst. Grunden för det skulle vara att O.W. sannolikt gjorde investeringarna på fastigheten för att han förväntade sig att få nyttja den tillsammans med M.S. under flera år. Genom att förhållandet upphörde har O.W. mist den nyttan och M.S. har gjort en vinst på hans bekostnad. Av rättviseskäl skulle det kunna vara befogat att M.S. får ersätta O.W. I både böcker och uppsatser har många kunniga jurister länge menat att den som gör en sådan obehörig vinst borde kunna bli ersättningsskyldig.

HD menar dock att ett sådant synsätt mest skulle vara ett sätt att hantera ersättningar när ett samboförhållande upphör. Reglerna om sambors bodelning finns i Sambolagen och tanken med den lagen att bara reglera det mest grundläggande. Det ligger ett ansvar på samborna att själva besluta om resterande delar genom bland annat avtal, testamente och försäkringar. Att grunda en rätt till ersättning på rättviseskäl skulle också leda till en oförutsägbarhet. Eftersom det finns goda möjligheter för en sambo att själv skydda sina ekonomiska intressen, t. ex. genom att skriva skuldebrev eller genom att begära att bli delägare i fastigheten.

HD slår fast att den här typen av betalningar inte ska ge rätt till ersättning grundad på obehörig vinst.

Sammanfattning – viktigt med skuldebrev mellan sambor

Domen lägger ett stort ansvar på sambor att själva dokumentera vad som ska gälla när det kommer till ekonomi och ägande. När en sambo t. ex. väljer att investera i den andres bostad är det viktigt att skriva skuldebrev alternativt att dela ägandet av bostaden mellan samborna. Annars riskerar den betalande sambon att förlora sina pengar den dagen förhållandet upphör.

Vi på Juristkompaniet har stor kunskap om hur du som sambo får ett bra ekonomiskt skydd vid en separation. Viktigt att komma ihåg är att sambor också helt saknar laggiven arvsrätt och aldrig ärver utan testamente. Som sambo behöver man därför alltid sätta sig in i och ta ansvar för att upprätta de handlingar som krävs för en trygg familjejuridisk situation.

Att tänka på som sambor: skuldebrev, samboavtal och testamente

  • Din sambo äger er bostad, den är inte samboegendom och du ska lägga pengar på en renovering:  skriv skuldebrev
  • Du köpte bostaden själv efter att du hade träffat din sambo: skriv samboavtal
  • Ni har köpt bostaden tillsammans men du har betalat mer: skriv samboavtal och skuldebrev
  • Du vill att din sambo ska ärva dig: skriv testamente

Ifall du är osäker på vad som gäller för er är du välkommen att ringa oss eller boka tid för en Framtidskoll. Det är alltså vår kostnadsfria genomgång av din familjejuridiska situation. 

Kontakta oss

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning

×