Testamente

Vad är en framtidsfullmakt?

Med en framtidsfullmakt kan du i förväg bestämma vem som ska sköta om din ekonomi och företräda dig, om du i framtiden blir så sjuk att du inte klarar av det själv. Genom att upprätta en framtidsfullmakt slipper du företrädas av en god man och din ekonomiska situation behöver inte redovisas för överförmyndaren.

Att erkänna för sig själv att åldern börjar ta ut sin rätt är svårt, kanske det svåraste som finns. När den dagen kommer eller om en olycka inträffar kan det redan vara för sent. En framtidsfullmakt behöver du upprätta medan du är vid dina sinnens fulla bruk.

Ny lag gör framtidsfullmakt möjlig

Den 1 juli 2017 trädde Lag om framtidsfullmakter i kraft. Den nya lagen gör det nu möjligt att upprätta en fullmakt som inte börjar gälla förrän personen som har skrivit den (fullmaktsgivaren) blir sjuk – en framtidsfullmakt.

Innan lagen kom var många hänvisade till systemet med god man och överförmyndare. Detta eftersom en vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet om fullmaktsgivaren inte längre har förmågan att fatta självständiga beslut, exempelvis vid demens.

Framtidsfullmakten är nu ett personligt alternativ till god man och förvaltare. Du kan själv välja vem eller vilka som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut.

Notera dock att en framtidsfullmakt inte kan omfatta beslut kring medicinsk vård eller tandvård.

Vem bedömer när framtidsfullmakten börjar gälla?

Under förutsättning att framtidsfullmakten uppfyller de formkrav som finns träder den i kraft när du inte längre själv kan sköta de uppgifter som fullmakten omfattar. Huvudregeln är att den du utser till fullmaktshavare själv bedömer när det sker. Fullmaktshavaren ska då underrätta dig och dina närmaste att framtidsfullmakten nu kommer att tas i bruk.

Om fullmaktshavaren vill det, kan denne också begära att tingsrätten ska pröva frågan. Då gör rätten en utredning och kommer sannolikt att begära in läkarintyg till grund för sitt beslut.

Du har även möjlighet att redan i framtidsfullmakten ange att tingsrätten ska avgöra när fullmakten ska träda i kraft. De allra flesta låter dock den utsedda fullmaktshavaren göra den bedömningen.

Vad omfattar en framtidsfullmakt?

Det ska framgå av din framtidsfullmakt vilka angelägenheter som just du vill att den ska omfatta, lagen säger bara att den får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter.

Många framtidsfullmakter innehåller en ganska generell och knapphändig beskrivning av vad fullmakten omfattar. Eftersom lagen är ny finns ännu inga rättsfall som klargör gränserna för en mer generell fullmakt, men några gränser är ändå kända:

 • En framtidsfullmakt kan omfatta rätten att sälja en fastighet

En framtidsfullmakt kan omfatta rätten att företräda fullmaktsgivaren vid en fastighetsöverlåtelse. Fullmaktshavaren har dock inte rätt att företräda fullmaktsgivaren om fullmaktshavaren ingår i jävskretsen och är motpart eller har motstridiga intressen. I dessa fall behöver framtidsfullmakten vara utformad på sådant sätt att jäv inte uppstår och där möjligheten finns att ställa ut en fullmakt till någon annan för specifika rättshandlingar, såsom vid en fastighetsförsäljning.

Eftersom fastigheter ofta har stora värden, både ekonomiskt och affektionsmässigt, rekommenderar vi att du själv klargör i framtidsfullmakten vad som ska gälla för dina fastigheter. Notera också att en generell framtidsfullmakt inte ger fullmaktshavaren rätt att överlåta fastigheten som gåva (se nedan).

 • En generell framtidsfullmakt omfattar inga större gåvor

I lagtexten finns en begränsning avseende gåvor som kommer att gälla din framtidsfullmakt om du inte själv bestämmer något annat. Då kommer fullmaktshavaren inte att kunna ge några gåvor till sig själv och bara personliga presenter, såsom julklappar, till andra.

Med hänsyn till situationen när din framtidsfullmakt träder i kraft, finns det risk att du inte längre har någon nytta av dina tillgångar. Rätt utformad kan framtidsfullmakten göra att dina anhöriga får glädje av tillgångarna i stället.

Vi rekommenderar därför att du verkligen tänker till kring vilka gåvor som framtidsfullmakten ska omfatta och tydligt anger hur de får ges ut.

Vi hjälper dig att utforma en framtidsfullmakt – kontakta oss.

Tre fördelar med framtidsfullmakt:

Det finns många argument för att upprätta en framtidsfullmakt, här är de tre vanligaste:

   1. En trygg framtid

    När åldern tagit ut sin rätt eller om en olycka inträffar så kan det vara för sent. Med en framtidsfullmakt undviker du risken att få en utomstående god man och du kan i stället välja någon som du litar på – en nära anhörig eller en vän. Du kan också själv bestämma hur fullmaktshavaren ska sköta din ekonomi.

   2. Underlättar för familjen

    Innan en god man eller förvaltare har utsetts står ofta anhöriga utan rättsliga möjligheter att hjälpa den som inte längre kan fatta egna beslut. Därför kan en framtidsfullmakt innebära trygghet. Då vet dina anhöriga vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen. Fullmaktshavaren slipper också överförmyndarens bevakning och kan ha en smidigare hantering av din ekonomi.

   3. En extra säkerhet

    En vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet då fullmaktsgivaren har tappat sin förmåga att fatta självständiga beslut, exempelvis vid demens. Därför är det klokt att säkra upp med en framtidsfullmakt som börjar gälla vid denna tidpunkt.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet har noga bevakat den nya lagen och följer löpande hur den tillämpas. Hos oss kan du få hjälp med en personligt utformad framtidsfullmakt som ger dig och dina anhöriga både trygghet och tydlighet. Eftersom vi erbjuder rådgivning via telefon och videomöte kan vi hjälpa kunder över hela landet, och vi har fast pris för till exempel framtidsfullmakt.

Kontakta oss gärna med dina frågor, du når oss enkelt på 0771-31 06 31 eller [email protected]. Du kan också börja med att boka en kostnadsfri Framtidskoll, då får du gå igenom din situation med en av våra jurister och får råd och förslag på lösningar.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning