Priser för familjejuridik
via telefon

Här hittar du priser för våra vanligaste telefontjänster. Generellt ligger priserna lägre än våra ordinarie priser vid personligt möte. Vi erbjuder även hjälp med våra andra tjänster, såsom bouppteckning, arvskifte och bodelning, via telefon eller videolänk. Kontakta oss för prisuppgift i dessa ärenden.

Vi postar alltid handlingarna till er på arkivbeständigt papper i en skyddande omslagsmapp. Vi präglingsstämpar också våra testamenten för skilja original från kopior.

Du är välkommen att ringa oss direkt på 0771-31 06 31. Du kan också själv boka ett telefonmöte på den tid som passar dig.

Boka telefonmöte

Framtidspaketet, makar
och sambor

6 460 kr

I paketet ingår varsina framtidsfullmakter samt ett inbördes testamente.

Trygga paketet, makar

5 100 kr

I paketet ingår äktenskapsförord och ett inbördes testamente.

Lilla sambopaketet

4 080 kr

I paketet ingår samboavtal och skuldebrev.

Stora sambopaketet

6 460 kr

I paketet ingår samboavtal, skuldebrev och ett inbördes testamente.

Testamente

3 400 kr

Genomtänkt och heltäckande testamente, postat till önskad adress.

Framtidsfullmakt,
en person

2 720 kr

Personligt utformad framtidsfullmakt, postad till önskad adress.

Framtidsfullmakt,
två personer

4 080 kr

Två likartade framtidsfullmakter, för t.ex. makar och sambor.

Samboavtal

2 040 kr

Avtal för sambor som inte vill bodela enligt sambolagen.

Skuldebrev

2 720 kr

Juridiskt hållbart underlag för att visar skuldförhållande och villkor.

Äktenskapsförord

2 830 kr

Avtal mellan makar om att undanta viss eller all egendom från bodelning.

Registrering av
äktenskapsförord

680 kr

Hjälp med registrering, Skatteverkets avgift om 275 kr tillkommer.

Gåvobrev - lös egendom

2 720 kr

Gåvobrev för t.ex. pengabelopp eller aktier.

Gåvobrev - fastighet

4 080 kr

Gåvobrev för småhusfastighet, inkl. beräkning av gåvovärde.

Gåvobrev - bostadsrätt

4 080 kr

Gåvobrev för bostadsrätt, inkl. beräkning av gåvovärde.

Medlåntagaravtal

2 720 kr