Köpeavtal

Egendom kan byta ägare på olika sätt, och ett är genom köp. Det kan röra såväl fastigheter som bostadsrätter, fordon och annat lösöre. I samband med försäljning av egendom får du givetvis alltid information om de skattemässiga konsekvenserna samt effekterna av eventuella villkor, som t.ex. friskrivningsklausuler eller betalningsvillkor.