Servitut

Servitut är en nyttjanderätt som är knuten till en viss fastighet och inte är beroende av vem som äger fastigheten. Servitutsavtalet undertecknas av fastighetens nuvarande ägare men kan sedan skrivas in i fastighetsregistret och blir då bindande även för en ny ägare av fastigheten.

Om du vill försäkra dig om att överenskommelsen om att t.ex. få ta vatten hos grannen eller ta väg över grannens mark ska fortsätta att gälla även om båda era fastigheter byter ägare, är servitut ett bra alternativ. Eller varför inte avtala att din fastighet ska ha fri sikt över grannens mark.

Ett servitutsavtal måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Det bör också vara tydligt och ska vara hållbart över lång tid. Vi hjälper till med att förklara reglerna, skriva avtalet och ser också till att det blir inskrivet hos Lantmäteriet.