Aktieägaravtal

När flera delägare driver företag tillsammans är det viktigt att alla drar åt samma håll. I ett aktieägaravtal kommer delägarna i ett aktiebolag överens om hur de vill hantera viktiga frågor.

Hos oss får ni en genomgång om vilket ansvar som följer med rollen aktieägare, styrelseledamot och anställd. Vi hjälper er att bena ut vilka ramar som ska gälla för ert företagande och skriver sedan själva avtalet.

Aktieägaravtalets funktion

Aktieägaravtalet är en överenskommelse mellan er delägare i aktiebolaget. Syftet med avtalet är att skapa tydliga ramar i de frågor som ni tycker är viktiga. Några av de viktigaste frågorna brukar vara:

  • Hur ska vi hantera vinst i bolaget?
  • Vad ska hända om konflikt uppstår?
  • Vilka beslut i bolaget ska kräva enighet?
  • Vad händer om en delägare blir sjuk eller avlider?
  • Hur gör vi när en delägare vill sälja sina aktier?
  • Hur ska aktierna värderas vid överlåtelse mellan delägarna?

Aktieägaravtal binder bara parterna

Det är viktigt att komma ihåg att aktieägaravtalet bara blir bindande för dem som har undertecknat det. Om någon av er bryter mot avtalet och t.ex. säljer sina aktier till en utomstående, blir inte själva överlåtelsen ogiltig.

Aktieägaravtalet kommer inte automatiskt att gälla för den som har köpt aktier i ert bolag. Den som köpt aktier i ert bolag är heller inte skyldig att sälja tillbaka dem till er, på grund av aktieägaravtalet.

Komplettera med bra bolagsordning

Aktieägaravtalet är delägarnas regelverk medan bolagsordningen är aktiebolagets regelverk. Bolagsordningen är en offentlig handling och det som står i bolagsordningen blir bindande även för utomstående.

I bolagsordningen kan ni välja att ha med villkor om samtycke eller förköp, som begränsar delägarnas möjlighet att överlåta aktier. Om någon delägare bryter mot de bestämmelserna i bolagsordningen blir själva överlåtelsen ogiltig.

Mycket vanligt är att bolagsordningen innehåller ett villkor om hembud. Hembud i bolagsordningen hindrar inte en delägare att sälja sina akter, men medför att den som har köpt aktier måste erbjuda övriga delägare att köpa tillbaka aktierna.

Trots att bolagsordningen är en så viktig handling är det många aktieägare som inte vet vad som står i den. Hittar ni inte er bolagsordning kan ni beställa den från Bolagsverket (det kostar 75 kr).

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning