Aktieägaravtal

När flera delägare driver företag tillsammans är det viktigt att alla drar åt samma håll. I ett aktieägaravtal kommer delägarna i ett aktiebolag överens om hur viktiga frågar ska hanteras.

Så länge som samarbetet flyter på behöver ni inte fästa så stor vikt vid aktieägaravtalet, men om det uppstår en konflikt mellan er, om någon blir sjuk, vill sälja sina aktier, får ett annat jobb eller avlider, ska aktieägaravtalet ge svar på vad som ska gälla mellan er.

Hos oss får ni en genomgång om vilket ansvar som följer med rollen aktieägare, styrelseledamot och anställd. Vi hjälper er att bena ut vilka ramar som ska gälla för ert företagande och skriver sedan själva avtalet.