Framtidsfullmakt

Sedan sommaren 2017 har du möjlighet att själv bestämma vem som ska hand om dig och dina angelägenheter den dag du inte kan göra det själv. Istället för att tingsrätten utser en god man till dig, kan du själv bestämma vem eller vilka som ska företräda dig genom att upprätta en framtidsfullmakt. I framtidsfullmakten kan du ge instruktioner och önskemål till den som ska få fullmakt.

Eftersom du inte själv kommer att kunna förklara hur dina tillgångar ska hanteras när framtidsfullmakten börjar gälla, är det viktigt att framtidsfullmakten är heltäckande och tydlig. Det finns många frågor att ta ställning till och för att kunna ta ställning behöver du förstå alternativen.

Innan vi skriver din framtidsfullmakt går vi igenom både din situation och de regler som gäller. Vi skräddarsyr sedan framtidsfullmakten utifrån dina behov och önskemål. Det är viktigt för oss att handlingen inte bara blir juridiskt korrekt utan också begriplig för dig. Som kund ska du vara trygg i att du gjort genomtänkta beslut som är rätt för just dig.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Här nedan hittar du information om våra vanligaste tjänster. Vissa av våra jurister har också specialkompetens i andra, närliggande, ämnen. Om den tjänst du efterfrågar inte finns i listan nedan kan du ringa direkt till ditt kontor så kan vi kanske hjälpa dig.