Framtidsfullmakt

Sedan sommaren 2017 har du möjlighet att skriva framtidsfullmakt. Nu kan du själv bestämma vem som ska få fatta beslut i ditt ställe när du inte längre kan. Istället för att tingsrätten utser en god man till dig utser du vem eller vilka som ska företräda dig. I framtidsfullmakten kan du ge instruktioner och önskemål till den eller dem som ska få fullmakten.

Eftersom du inte själv kommer att kunna förklara hur dina ekonomiska angelägenheter ska hanteras när framtidsfullmakten börjar gälla, är det viktigt att framtidsfullmakten är heltäckande och tydlig. Det finns många frågor att ta ställning till och för att kunna ta ställning behöver du förstå alternativen. Innan vi skriver din framtidsfullmakt går vi igenom både din situation och de regler som gäller. Vi skräddarsyr sedan framtidsfullmakten utifrån dina behov och önskemål. Det är viktigt för oss att handlingen inte bara blir juridiskt korrekt utan också begriplig för dig.

Framtidsfullmakten får ingen effekt så länge som du är frisk. Den träder ikraft när du inte längre har förmågan att företa de rättshandlingar som framtidsfullmakten omfattar. Det är fullmaktshavaren, d.v.s den eller de personer som du utser, som bedömer när fullmakten träder ikraft.

Som kund ska du vara trygg i att du gjort genomtänkta beslut som är rätt för just dig. Det är mycket svårt att ändra i sin framtidsfullmakt efter att man mist sin rättshandlingsförmåga. Därför är det viktigt att framtidsfullmakten redan från start är korrekt upprättad och att den stämmer med dina önskemål.

 

Tre fördelar med framtidsfullmakt

 

  • Valfrihet

Om du vill bestämma vem eller vilka som ska företräda dig om du blir sjuk så behöver du skriva en framtidsfullmakt. Utan framtidsfullmakt kommer istället en god man att företräda dig. Eftersom en god man utses av tingsrätten så finns det inga garantier för att den gode man som tillsätts för att sköta din ekonomi är en person som du litar på eller har någon relation till.

I fall du exempelvis har flera barn eller flera syskon så kan du i din framtidsfullmakt utse flera personer som tillsammans ska sköta din ekonomi. I en framtidsfullmakt finns dessutom möjligheten att utse personer enligt en given rangordning.

  • Trygghet

I din framtidsfullmakt är det du som bestämmer vilka regler som ska gälla. Det innebär att du inte bara har möjlighet att utse vem eller vilka som ska företräda dig. Du har också möjlighet att ange på vilket sätt som det ska ske. Kanske har du särskilda önskemål kring hur de ska sköta din ekonomi eller på vilka premisser som de får sälja din fastighet? En annan viktigt fråga att ta ställning till i framtidsfullmakten är om fullmaktshavaren ska få skänka gåvor av din egendom eller inte?

Allt detta går vi igenom innan vi upprättar din framtidsfullmakt. Allt för att framtidsfullmakten ska återspegla just dina önskemål.

  • Smidighet

En framtidsfullmakt underlättar också för den eller dem som du vill ska företräda dig. Med ett förordnande i en framtidsfullmakt slipper dina närmaste gå via tingsrätten för att få ett förordnande som god man. De behöver inte redovisa sina förehavanden till Överförmyndarnämnden och de har ett stöd i sina beslut eftersom du har uttryck din vilja i din framtidsfullmakt.