Kan jag ge bort min fastighet och få betalt?

Många tänker, när de hör ordet gåva, att man ger något utan att få något tillbaka. Men du kan faktiskt ge bort din fastighet och samtidigt få betalt för den.

Hur mycket kan gåvotagaren betala?

Taxeringsvärdet för fastigheten styr hur mycket gåvotagaren kan betala till dig för fastigheten. För att överlåtelsen ska räknas som gåva rent skattemässigt ska betalningen understiga taxeringsvärdet för det året. Om betalningen är lika hög eller högre än taxeringsvärdet kommer Skatteverket att se hela överlåtelsen som ett köp, då spelar det ingen roll om ni har skrivit att det ska vara en gåva.

Lån kopplade till fastigheten

Det är viktigt att komma ihåg att övertagande eller lösen av lån ses som betalning för fastigheten. Om du ska ge bort en fastighet som är belånad och vill att mottagaren ska betala eller överta lånen i samband med överlåtelsen av fastigheten, så får lånen inte överstiga taxeringsvärdet.

Trots att du som givare inte får några pengar i handen, så ses det alltså som att du får betalt om gåvotagaren löser dina lån eller övertar dem.

Kan gåvotagaren betala direkt till syskon?

En vanlig situation är att föräldrar vill ge en fastighet till ett av sina barn och att syskon i stället ska kompenseras med pengar. Det är då lätt att tänka sig att gåvotagaren löser ut sina syskon ur fastigheten och betalar för ”deras andelar” direkt till dem.

Den lösningen är dock olycklig av flera orsaker, inte minst arvsrättsliga. Den som har tagit emot fastigheten har ju fått en gåva från föräldrarna, som kan påverka vid kommande arvskifte. Syskonen däremot, har inte fått sitt pengabelopp från föräldrarna och behöver därmed inte avräkna det beloppet i ett arvskifte.

Gåvoavsikt är ett krav

Förutom att betalningen måste understiga taxeringsvärdet måste det också finnas en gåvoavsikt. Den som ger bort fastigheten ska alltså ha en önskan att gynna mottagaren. Om överlåtelsen sker till ett marknadsmässigt pris är det ett köp, även om betalningen är lägre än taxeringsvärdet.

Vad innebär det att det blir en gåva i stället för ett köp?

För den som ger bort en fastighet mot betalning som understiger taxeringsvärde, blir betalningen helt skattefri. Överlåtelsen ska inte deklareras eller på annat sätt redovisas till Skatteverket.

Att erhålla en fastighet i gåva innebär i gengäld att betalningen inte är avdragsgill. När gåvotagaren en dag ska sälja fastigheten är det gåvogivarens anskaffningsvärde som gäller. Om gåvogivaren har ägt fastigheten länge är anskaffningsvärdet ofta lågt vilket i sin tur leder till att gåvotagaren får en hög vinst och kapitalvinstskatt vid en framtida försäljning.

För dig som övertar en fastighet i gåva mot betalning är det viktigt att beräkna den latenta skatt som du övertar. Annars finns det risk att du får en obehaglig överraskning den dag du vill sälja fastigheten.

Fastigheten kan bli enskild egendom

En fördel med att överlåta en fastighet som gåva är att givaren kan ställa vissa villkor vid överlåtelsen. Det vanligaste exemplet är att givaren vill att fastigheten ska vara enskild egendom för mottagaren. Det innebär att fastigheten inte ingår i en bodelning om mottagaren skiljer sig eller separerar från sin sambo.

Notera dock att gränsen för när ett villkor om enskild egendom blir bindande inte är densamma som den skattemässiga gränsen för gåva. Det finns alltså överlåtelser som skattemässigt är gåva, men där villkoret om enskild egendom inte skulle hålla för en prövning i domstol.

Gåvobrev

Det måste alltid finnas en skriftlig handling vid överlåtelse av fastighet och vid gåva ska man upprätta gåvobrev. Gåvan är bindande först när både gåvotagare och gåvogivare har undertecknat gåvobrevet.

Av gåvobrevet ska det tydligt framgå en gåvoavsikt samt eventuell betalning för gåvan. Gåvobrevet ligger till grund för mottagarens lagfart och måste uppfylla de formkrav som gäller för en fastighetsöverlåtelse.

Vill du ha hjälp att skriva ett gåvobrev? Kontakta oss.

Lagfart och stämpelskatt

Gåvotagaren ska ansöka om lagfart hos Lantmäteriet inom tre månader från det att gåvobrevet upprättades. Överlåtelsen blir dock inte ogiltig även om den gränsen har passerat, det går bra att ansöka om lagfart på betydligt äldre gåvobrev!

Om betalningen för gåvan är 85 procent eller mer av föregående års taxeringsvärde kommer gåvotagaren behöva betala stämpelskatt, vilket är 1,5 procent av det högsta av taxeringsvärdet och betalningen.

När betalningen för gåvan understiger 85 procent av taxeringsvärdet behöver alltså gåvotagaren inte betala någon stämpelskatt. Då kostar det bara expeditionsavgiften för lagfarten.

Viktigt att tänka på när du ska ge bort din fastighet

  • Betalningen jämförs mot taxeringsvärdet för att avgöra om det är en gåva eller köp.
  • Gåvotagaren ska betala stämpelskatt om betalningen är 85 procent eller mer av föregående taxeringsvärde.
  • Gåvotagaren övertar givarens anskaffningsvärde.
  • Gåva av fastighet kräver skriftligt gåvobrev.

Behöver du hjälp med att skriva ett gåvobrev? Kontakta oss.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet!

De val du gör när du ger bort en fastighet som gåva och får betalt kan få stora konsekvenser både för mottagaren och dig – inte bara skattemässigt. Vår starka rekommendation är att du tar reda på vad som gäller för just din fastighet och vilka konsekvenser din gåva får för dig och mottagaren innan du skänker den.

Vi på Juristkompaniet är experter inom familjejuridik och svarar gärna på dina frågor. Självklart hjälper vi dig också att upprätta ett gåvobrev för din fastighet. För hjälp via telefon har vi då fasta priser.

För oss är det viktigt att det blir som du vill. Välkommen att höra av dig!

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning