Hur skriver man ett arvskiftesavtal?

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket ska dödsbodelägarna fördela tillgångarna i boet mellan sig. Detta sker genom ett så kallat arvskiftesavtal eller arvskifteshandling.

Det finns inga krav i lag på vad arvskiftesavtalet ska innehålla, utöver att det ska vara en skriftlig handling som undertecknas av delägarna i dödsboet.

I ett bra arvskiftesavtal bör det tydligt framgå både vad som ska hända med alla tillgångar i boet och hur själva fördelningen ska gå till. Om arvskiftesavtalet är otydligt kan det tyvärr bli svårt att verkställa.

Ofta ska arvskiftesavtalet sedan ligga till grund för lagfartsansökan. Då måste avtalet uppfylla de krav som Lantmäteriet ställer.

Regler för arvskiftesavtal

Delägarna i boet kan fritt avtala om det mesta som rör fördelningen av dödsboet. De är inte bundna av de värden som står i bouppteckningen. Dödsbodelägarna kan även ändra andelarna i boet om alla är eniga. Det finns dock några regler om skiftet som är bra att känna till:

Bodelning går före arvskifte

Om den avlidne var gift ska bodelning ske innan arvskiftet görs. Detsamma gäller om den avlidne var sambo och den efterlevande sambon begär bodelning senast på bouppteckningsförrättningen.

Legat utgår ur det oskiftade boet

Om den avlidne har testamente som innehåller förordnanden om legat då ska delägarna utge legaten innan de fördelar det återstående boet mellan sig. Legat är en viss angiven tillgång som ska tillfalla en person eller organisation.

Alla dödsbodelägare har rätt till del i all egendom

Som nämnts ovan får delägarna fördela egendom så som de vill under förutsättning att de är eniga. Om delägarna inte kommer överens är huvudregeln att varje tillgång i boet fördelas mellan delägarna utifrån deras andelar i boet. Det kan i sin tur leda till att oönskat samägande uppstår mellan delägarna.

Arvskiftesavtalet påverkar efterarvsrätten

Det är vanligt att en efterlevande make eller sambo ärver en del av boet med fri förfoganderätt. Den först avlidnes barn har då en efterarvsrätt till den andelen. Efterarvsrätten innebär att den andel som den efterlevande maken/sambon ärver ska gå vidare till den först avlidnes barn, när den efterlevande avlider.

Arvskiftesavtalet ska då också vara underlag för det framtida arvskiftet efter maken sambon. I de situationerna är det därför extra viktigt att det första avtalet är tydligt och att alla tillgångar är värderade och noterade i avtalet.

Hjälp att skriva arvskiftesavtal

Vi på Juristkompaniet både skriver och verkställer ett stort antal arvskiftesavtal varje år och kan därför svara på de flesta frågor. Vi hjälper er gärna även med ert arvskiftesavtal. Kontakta oss så berättar vi mer om hur det går till och vad det brukar kosta.

Om ni har möjlighet ses vi gärna för ett personligt möte, men det mesta brukar annars gå att lösa med hjälpa av telefon och e-post.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning