Vad är arvslotten?

Arvslotten är den lott eller andel av kvarlåtenskapen som en arvinge har rätt till. Storleken på arvslotten varierar beroende på hur många arvingar som finns och hur de är släkt med den avlidne.

Varje delägares arvslott brukar anges som en kvotdel av del sammanlagda boet, t.ex. 1/3. Det förekommer att man anger en summa som delägarens arvslott, men då har man egentligen beräknat arvslottens värde.

I första hand ska dödsboet fördelas i nedstigande led, alltså till barn, barnbarn o.s.v. (bröstarvingar). Barn till den avlidne delar boet mellan sig i lika stora lotter/andelar. Om något av barnen har avlidit delar dennes barn på den andel som skulle ha tillfallit föräldern.

Arvslott kan tillfalla annan genom testamente

Alla arvingar har rätt till en arvslott enligt den laggivna arvsordningen, men det kan förändras om den avlidne har upprättat ett testamente. Endast bröstarvingar har en rätt til arv som är starkare än testamente. Alla andra arvingar, såsom syskon och syskonbarn, kan helt mista sin arvslott till en testamenstagare.

Hälften av den arvslott som tillkommer barn och andra bröstarvingar utgör deras laglott. Den delen är skyddad för bröstarvingen. Notera dock att bröstarvingen själv måste begära jämkning av testamentet för att vara säker på att få sin laglott.

Vi hjälper er att beräkna arvslotten

Ibland är det ganska krångligt att beräkna andelarna i ett dödsbo. Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av att utreda dödsbon och kan hjälp er att beräkna andelstalen på ett korrekt sätt. Kontakta oss med era frågor.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning