Ingår mitt arv i bodelningen?

För dig som är gift ingår ditt arv i bodelning vid både skilsmässa och dödsfall, om arvet inte är enskild egendom. Arv kan vara enskild egendom på grund av ett testamente eller med stöd av ett äktenskapsförord.

Arvet omfattas av testamente

För att arvet är vara enskild egendom på grund av testamente måste testamentet innehålla ett uttryckligt villkor om detta. Testamentet ska också ha vunnit laga kraft. Dessutom får du inte blanda ihop arvet med tillgångar som är giftorättsgods. Om din enskilda egdnom inte går att särskilja från giftorättsgodset finns det stor riks att alla arvet ingår i bodelningen trots testamentet.

Arvet omfattas av äktenskapsförord

I äktenskapsförordet kan ni bestämma att arvet inte ska ingå i bodelning. Det är möjligt att bestämma att även framtida arv ska vara enskild egendom. Även här är det viktigt att du kan särskilja den enskilda egendomen från ert giftorättsgods.

Om ni har ett äktenskapsförord som gör alla era tillgångar till enskild egendom, kommer det att omfatta även arv som du har fått efter att ni skrev äktenskapsförordet.  Eftersom den typen av äktenskapsförord helt tar bort giftorätten mellan er, behöver du heller inte hålla isär arvet från dina övriga tillgångar.

Arv vid sambors bodelning

För sambor är det mer ovanligt att arv ingår i bodelning. Detta eftersom bara bostad och bohag anskaffat för gemensamt bruk ingår i bodelning mellan sambor.

Om du har använt ditt arv för att köpa en del av er bostad eller köpa möbler till ert hem, kommer dock arvet som huvudregel att ingå i bodelningen. Även för sambor är då undantagen om arvet omfattas av testamente eller om samborna har avtalat bort reglerna om bodelning genom ett samboavtal. (Som är sambors motsvarighet till äktenskapsförord.)

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning