Ingår mitt arv i bodelningen?

För dig som är gift ingår ditt arv i bodelning vid både skilsmässa och dödsfall, om arvet inte är enskild egendom. Arv kan vara enskild egendom på grund av ett testamente eller med stöd av ett äktenskapsförord.

För att arvet ska vara enskilde egendom på grund av testamente måste testamentet har vunnit laga kraft. Dessutom får du inte blanda ihop arvet med tillgångar som är giftorättsgods.

I äktenskapsförordet kan ni bestämma att även framtida arv ska vara enskild egendom. Om ni har ett äktenskapsförord som gör alla era tillgångar till enskild egendom, kommer det att omfatta även ditt arv.

För sambor är det mer ovanligt att arv ingår i bodelning. Detta eftersom bara bostad och bohag anskaffat för gemensamt bruk ingår i bodelning mellan sambor.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning