Vad är giftorättsgods?

Makar kan har två typer av egendom: giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods ingår i bodelning mellan makarna, medan enskild egendom hålls utanför bodelningen.

Om du är gift så är alla dina tillgångar giftorättsgods enligt huvudregeln. Det innebär alltså att ni lika på värdet av tillgångarna när äktenskapet tar slut (genom skilsmässa eller genom dödsfall).

Ändra genom äktenskapsförord

Du kan inte själv bestämma att något ska vara din enskilda egendom. Men om du är överens med din make, kan ni skriva ett äktenskapsförord som gör egendomen till enskild egendom.

Genom äktenskapsförord kan ni också ändra tillbaka så att den enskilda egendomen blir giftorättsgods igen.

Du äger ditt giftorättsgods själv

Att giftorättsgodset ingår i bodelning innebär inte att ni äger det tillsammans. Under bestående äktenskap bestämmer varje make själv över sina egna tillgångar (och skulder).

Du har rätt att erhålla ditt giftorättsgods i bodelningen

Med undantag för den gemensamma bostaden har den make som äger en tillgång också rätt att erhålla den i bodelningen.

Om ditt giftorättsgods är värt mer än din makes, efter avdrag för skulder, behöver du dock utge kompensation. Det kan antingen utges i pengar (s.k. bodelningslikvid) eller genom att du lämnar ifrån dig något annat av ditt giftorättsgods.

Arv blir giftorättsgods

Tänk på att även sådant som en make får i arv blir giftorättsgods, om det inte finns ett testamente med förordnande om enskild egendom.

Om du vill skydda dina arvingar bör du därför ha ett testamente som gör arvet efter dig till enskild egendom.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning