Lagfart

När du har blivit ägare till en fastighet ska du också ansöka om att bli registrerad som fastighetsägare. Det görs genom att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Tillsammans med din ansökan ska du också lämna in den handling som har gjort dig till ägare, t.ex. gåvobrev eller arvskifte. Även andra underlag som t.ex. fullmakt och makamedgivande kan behöva ges in.

Lantmäteriet tar ut en avgift om 825 kr för att registrera lagfarten. Beroende på hur du har förvärvat fastigheten kan du också bli skyldig att betala stämpelskatt.

Vi kan hjälpa dig med din ansökan om lagfart och se till så att alla underlag som behövs är i sin ordning, samt beräkna din lagfartskostnad.

Ibland saknas den handling som ska ligga till grund för lagfarten, t.ex. när ett arvskiftesavtal har försvunnit. Då kan vi hjälpa till att ansöka om lagfartssammanträde för att reparera bristen.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Här nedan hittar du information om våra vanligaste tjänster. Vissa av våra jurister har också specialkompetens i andra, närliggande, ämnen. Om den tjänst du efterfrågar inte finns i listan nedan kan du ringa direkt till ditt kontor så kan vi kanske hjälpa dig.