Lagfart

När du har blivit ägare till en fastighet ska du också ansöka om att bli registrerad som fastighetsägare. Det gör du genom att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Ansökan ska lämnas in inom tre månader från det att du förvärvade fastigheten. Men det går bra att ansöka om lagfart långt senare, om alla underlag finns kvar.

Hos oss på Juristkompaniet kan du få hjälp med din ansökan om lagfart. Vi ser då till att alla underlag är i ordning och hjälper dig att beräkna din lagfartskostnad.

Lagfartssammanträde

Ibland saknas någon av de handlingar som ska ligga till grund för lagfarten, till exempel när ett arvskiftesavtal har försvunnit. Det är inte ovanligt att den handling som saknas ligger långt tillbaka i tiden och att de som då var inblandade inte längre är i livet. Då kan vi hjälpa till att ansöka om lagfartssammanträde för att reparera bristen.

Vi gör då en utredning om ägarbilden och tar fram de underlag som Lantmäteriet behöver. Därefter företräder vi er på själva sammanträdet, som normalt sker genom telefonkonferens. Lantmäteriets beslut ersätter sedan den saknade förvärvshandlingen.

Eftersom kommunikationen sker via post och telefon kan vi hjälpa till med att ansöka om, och biträda vid lagfartssammanträden för fastigheter i hela landet. Kontakta oss på Juristkompaniet för mer information.

Kostnad för lagfart

Lantmäteriet tar alltid ut en expeditionsavgift för varje förvärv (825 kronor, 2023). Om du till exempel fått hela fastigheten i arv och vill ge hälften till din make kommer ni att få betala två expeditionsavgifter. En för arvet och en för gåvan.

Den som har köpt eller bytt till sig en fastighet måste också betala stämpelskatt för att få lagfart. Stämpelskatten (för fysiska personer) är 1,5 procent av köpeskillingen (eller 1,5 procent av taxeringsvärdet om taxeringsvärdet är högre än köpeskillingen).

Om du har fått fastigheten i gåva, behöver du bara betala stämpelskatt om det du har betalat för fastigheten är minst 85 procent av taxeringsvärdet. Har du inte betalat någonting alls, eller ett belopp som är lägre än 85 procent av taxeringsvärdet, betalar du alltså bara expeditionsavgiften (825 kronor) för att få lagfart. Tänk på att övertag av lån ses som betalning för fastigheten.

För lagfart som söks med stöd av bodelning, arvskifte, bouppteckning och testamente betalar du ingen stämpelskatt, bara expeditionsavgiften.

Underlag för ansökan om lagfart

Tillsammans med din ansökan ska du lämna in den handling som har gjort dig till ägare, till exempel gåvobrev eller arvskifte. Lantmäteriet kallar den handlingen för förvärvshandling. Förvärvshandlingen ska lämnas in i original. Det enda undantaget är när en ensam dödsbodelägare ansöker om lagfart med stöd av den registrerade bouppteckningen, då räcker det med en vidimerad kopia.

Fullmakter

I vissa fall behöver du även bifoga andra underlag för att Lantmäteriet ska kunna bevilja din ansökan. Det kan till exempel vara en fullmakt som visar att de som har undertecknat förvärvshandlingen har rätt att göra det. Fullmakter ska också lämnas in i original och det ska framgå att de omfattar rätt att överlåta fast egendom.

Makemedgivande

Om fastigheten är giftorättsgods eller enskild egendom på grund av äktenskapsförord (så kallad ”svag enskild egendom”) behöver överlåtaren ett medgivande från sin make. Även om äktenskapet har tagit slut kan giftorätten finnas kvar, om fastigheten inte har bodelats. Då krävs makemedgivande trots att det kan ka gått många år sedan skilsmässan.

Om fastigheten är enskild egendom på grund av villkor i gåvobrev, testamente eller förmånstagarförordnande behövs inget makemedgivande för överlåtelse. Då ska i stället underlag som visar att det är enskild egendom bifogas med ansökan om lagfart.

Villkor för överlåtelse

För vissa fastigheter har tidigare ägare ställt villkor kring hur fastigheten får överlåtas vidare. Det kan till exempel vara överlåtelseförbud eller hembudsvillkor. I de fallen måste också ansökan om lagfart innehålla underlag som visar att de villkoren har uppfyllts, eller inte längre ska gälla.

Låter det krångligt? Vi förstår! Kontakta oss så hjälper vi dig med allt som har med ansökan om lagfart att göra.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning