Vad är ett förmånstagarförordnande?

Genom ett förmånstagarförordnande kan du som har en personförsäkring bestämma vem som ska få rätt till utfallande försäkringsbelopp. Den som får rätt till försäkringen kallas för förmånstagare. De allra flesta livförsäkringar innefattar ett förmånstagarförordnande.

Reglerna för hur du upprättar ett förmånstagarförordnande och hur det ska tolkas framgår av 14 kap. Försäkringsavtalslagen. Det absolut vanligaste är att det finns ett förmånstagarförordnande i villkoren när du tecknar försäkringen. Trots att det förordnandet påverkar så mycket är det tyvärr mycket vanligt att försäkringstagaren inte ens läser det.

Generellt förmånstagarförordnande

De flesta livförsäkringar innehåller ett generellt förmånstagarförordnande som kommer att gälla för din försäkring om du inte själv gör ett aktivt val. Vanligen innebär det generella förordnandet att försäkringen i första hand faller ut till efterlevande make/make/sambo och i andra hand arvingar, men det finns flera olika varianter. Till exempel finns det flera generella förmånstagarförordnanden som inte har med efterlevande sambo som förmånstagare.

Ett generellt förmånstagarförordnande namnger inte en specifik person och förändrade familjeförhållanden kommer därför att påverka utfallet. Om du är gift när du tecknar försäkringen men sedan skiljer dig, kommer din före detta make inte att få rätt till livförsäkringen. Om du senare blir sambo kommer din sambo att få rätt till livförsäkringen, utan att du ändrar i förordnandet (under förutsättning att sambo omfattas av det generella förordnandet i just din livförsäkring).

Särskilt förmånstagarförordnande

Om du vill frångå det generella förmånstagarförordnandet har försäkringsbolaget normalt en blankett där du själv kan välja mottagare genom ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande. Här är tre fördelar med att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande:

  • Livförsäkringen kan bli enskild egendom

I förmånstagarförordnandet kan du förordna att det som dina förmånstagare får ut ska vara deras enskilda egendom. Därigenom kan du se till så att dina barn inte mister halva försäkringen i en framtida skilsmässa.

  • Livförsäkringen kan ställas under särskild förvaltning

Om du har omyndiga barn och vill bestämma över förvaltningen samt säkerställa att dina barn inte får fri tillgång till pengarna när de fyller 18 år, kan du lägga till ett villkor om särskild förvaltning i din livförsäkring.

  • Du kan namnge en person som förmånstagare

Ibland kan det vara bättre att ange ett namn än att bara ange till exempel sambo eller arvingar. Ett exempel är när det finns risk att er relation inte uppfyller kraven på ett samboförhållande. Ett annat exempel är när du vill göra skillnad mellan dina arvingar.

Känns det krångligt? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut frågetecknen.

Effekten av förmånstagarförordnandet

När en förmånstagare är insatt kommer det belopp som faller ut på din livförsäkring inte att ingå i din kvarlåtenskap. I stället betalar försäkringsbolaget ut beloppet direkt till förmånstagaren. Det finns dock framförallt två situationer då din livförsäkring inte kommer att falla ut som du har tänkt.

Förordnandet kan jämkas

Om det förmånstagarförordnande du gjort leder till ett oskäligt resultat mot din maka/make eller bröstarvinge, kan det jämkas. Det är dock väldigt ovanligt att det händer. För att resultatet ska bli oskäligt krävs att man exempelvis gjort stora och systematiska förmögenhetsöverföringar till en arvinge. Hela situationen, både vad som finns i arv och som livförsäkring, spelar dock roll.

Livförsäkringen kan tas i anspråk för skulder

En sak som många inte känner till, men som kan komma som en obehaglig överraskning för arvingarna är om du har större skulder än tillgångar den dag du dör. Då finns det en risk att dina borgenärer kräver tillbaka pengar ur en eventuell livförsäkring för att få fullt betalt. Livförsäkringen kan utmätas om det inte är så att förmånstagaren behöver pengarna för sin försörjning, och försäkringstagaren varit förpliktigad att försörja förmånstagaren. En efterlevande maka/make/sambo och en bröstarvinge som inte fyllt 25 får dock alltid behålla sex prisbasbelopp.

Tydliggör tolkningen genom testamente

Det finns generella regler om hur förmånstagarförordnanden i allmänhet ska tolkas. Du har dock möjlighet att i testamente klargöra vad som ska gälla för just din livförsäkring. Dina specifika önskemål kommer då att få företräde framför lagens generella tolkningsregler.

Exempel på sådant som kan vara bra att klargöra är hur livförsäkringen ska påverka arvet, både vad gäller avräkning mot arvslott/laglott och efterarvsrätten.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet är specialister på familjejuridik och kan svara på dina frågor om arv, testamente och livförsäkring. För våra vanligaste tjänster kan vi erbjuda fast pris för hjälp via telefon eller videomöte. Välkommen att kontakta oss med dina frågor eller för att boka tid.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning