Hur påverkar min livförsäkring arvet?

Det belopp som faller ut på din livförsäkring kommer inte att ingå i ditt dödsbo, om det finns en förmånstagare till försäkringen. I stället betalar försäkringsbolaget ut beloppet direkt till livförsäkringens förmånstagare. Det ska då inte tas upp som en tillgång i bouppteckningen och fördelas inte mellan arvingarna genom arvskiftet. Däremot finns det flera situationer där även livförsäkring med förmånstagarförordnande får stor påverkan på arvet efter dig. Här nedan får du ett utförligt svar på hur livförsäkringar påverkar arv.

Vad är en livförsäkring?

En livförsäkring är en typ av personförsäkring där ersättning faller ut om du avlider under försäkringsperioden. Försäkringsbolagen erbjuder en mängd olika lösningar, men gemensamt är att försäkringsskyddet upphör vid en viss ålder, vanligtvis 75 år. Om du lever längre än så kommer således inga pengar att betalas ut för din försäkring.

När yngre personer avlider kan dock livförsäkringar få mycket stor betydelse. Ofta är de helt avgörande för att till exempel en efterlevande sambo ska kunna bo kvar i den gemensamma bostaden.

Livförsäkringar har oftast förmånstagare

En stor fördel med livförsäkringar är möjligheten att genom ett förmånstagarförordnande sätta in en förmånstagare till försäkringen. När en förmånstagare är insatt ingår inte det utfallande beloppet i den avlidnes kvarlåtenskap. Försäkringstagaren kan därför själv bestämma vem som ska ta emot försäkringsersättningen utan begränsning av de regler som kan finnas för arvet.

De flesta livförsäkringar innehåller ett generellt förmånstagarförordnande som kommer att gälla om du inte själv gör ett aktivt val. Normalt sett kommer din försäkring då att falla ut till i första hand efterlevande make/maka/sambo och i andra hand till arvingar, men se till så att du vet vad som gäller för just din försäkring.

Livförsäkring är inte arv

Före 1988 räknades det som arvingarna fick ut på livförsäkring som en del av arvet. Så är det inte längre. Huvudregeln är att den som erhåller ett belopp från din livförsäkring dessutom har rätt till hela sin arvslott ur boet. Genom att ändra i förmånstagarförordnandet eller genom att i testamente ange hur förmånstagarförordnandet ska tolkas, kan du själv bestämma hur livförsäkringen ska påverka arvet.

Behöver du hjälp med att skriva ett testamente? Kontakta oss.

Livförsäkring kan minska arvslotten

För gåvor som föräldrar ger sina barn är utgångspunkten att de ska avräknas mot arvslotten i det kommande arvskiftet. Men gåvogivaren kan också i till exempel gåvobrev eller testamente klargöra att så inte ska ske. När det gäller livförsäkringar är situationen den motsatta.

Om inget annat framgår kommer alltså dina bröstarvingar ha rätt både till livförsäkringen och till hela sin arvslott. Du kan dock i ditt testamente ange att livförsäkringen ska minska arvslotten. Det kan vara en bra lösning om du till exempel vill att dina barn från ett tidigare förhållande ska få en ekonomisk trygghet, samtidigt som du vill att din make/sambo ska ärva dig.

Livförsäkring kan minska laglotten

Även laglotten kan minska om din bröstarvinge erhåller ett belopp ur din livförsäkring. För det krävs dock att du tydligt har klargjort att det är din vilja. Det bästa sättet att göra det är genom ett tydligt testamente. Har du inte klargjort din vilja kommer bröstarvingen att få både livförsäkringen och laglotten.

Möjligheten att genom testamente avgöra hur livförsäkringen påverkar ditt arv framgår av rättsfallet NJA 1996 s 428.

Livförsäkring ingår i efterarvsrätten

Eftersom efterlevande make ofta är förmånstagare i första hand är de också vanligen mottagare till de belopp som utfaller på livförsäkringen. Utöver livförsäkringen ärver även efterlevande make all kvarlåtenskap i boet, med undantag för eventuella särkullbarns andel. När den efterlevande maken sedan avlider ska den andel som den först avlidne erhöll i arv tillfalla den först avlidnes arvingar. Detta kallas för efterarvsrätt.

Efterarvsrätten är alltid en andel av boet. Eftersom huvudregeln är att makars egendom är giftorättsgods som ska delas lika när äktenskapet upphör, är den andel som ska tillfalla den först avlidnes arvingar normalt sett hälften av boet. Har makarna enskild egendom kommer det dock att förändra andelsberäkningen. Om du på grund av enskild egendom har rätt till en större del än hälften av tillgångarna, kommer dina arvingar också få en större andel i efterarvsrätt.

Livförsäkringen följer huvudregeln

Även för livförsäkringen gäller samma huvudregel. Om den först avlidnes arvingar har efterarvsrätt till halva boet, så har de också efterarvsrätt till halva livförsäkringen. Det framgår av ett rättsfall i Högsta Domstolen från 1975 (NJA 1975 s 302), där HD konstaterar att förmånstagarförordnande bör följa reglerna om efterarvsrätt.

Rättsfallet får tolkas så att förekomsten av enskild egendom också påverkar hur stor del av försäkringen som ska omfattas av efterarvsrätten. Om du har enskild egendom och därmed rätt till en större andel av era samlade tillgångar i en bodelning, så kommer alltså dina arvingar att ha efterarvsrätt till motsvarande andel i livförsäkringen.

Konkret efterarvsrätt krävs

En förutsättning för att dina arvingar ska få ta del av din livförsäkring när din efterlevande make/sambo är borta är att de redan har efterarvsrätt i boets övriga kvarlåtenskap. Så är till exempel fallet med era gemensamma barn eller dina föräldrar/syskon, om du saknar bröstarvingar.

Om dina arvingar inte har någon efterarvsrätt i den övriga kvarlåtenskapen, så kommer de heller inte att få någon efterarvsrätt i livförsäkringen. Detta kan få mycket stora konsekvenser som många upplever som orättvisa.

Klargör efterarvsrätten med testamente

HD slår också fast att det står försäkringstagaren fritt att i testamente lämna information som klargör hur förmånstagarförordnandet ska tolkas, och därmed avgöra frågan om efterarvsrätten till livförsäkringen. Eftersom det ofta rör sig om ganska stora belopp är det en god idé att ta ställning till vad som blir bäst för just dig och dina arvingar.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet är experter på familjejuridik och har lång erfarenhet av hur livförsäkring påverkar arv. Vi kan hjälpa dig att skriva ett tydligt testamente som också klargör hur du vill att dina förmånstagarförordnanden ska tolkas. Välkommen att kontakta oss med dina frågor eller för att boka en tid.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning