Vad är särskild förvaltning?

Egendom som barn äger förvaltas normalt av deras förmyndare (vanligen föräldrarna). Förmyndarnas förvaltning av tillgångarna granskas i vissa fall av överförmyndaren, som är en person eller en enhet hos kommunen. Det gäller t.ex. tillgångar som en omyndig person har fått i arv, om värdet av arvet överstiger ett prisbasbelopp.

Särskild förvaltning är ett alternativ till den vanliga förmyndarförvaltningen och innebär att någon annan än förmyndaren sköter förvaltningen.

Särskild förvaltning granskas inte av överförmyndaren

Eftersom förmyndaren blir utesluten från förvaltningen blir även överförmyndaren utesluten från granskning. Som särskild förvaltare behöver du alltså inte inhämta tillstånd för att göra uttag från barnets konto och inte heller lämna årsredovisningen till kommunen.

Redovisning lämnas till förmyndaren

Förmyndaren får inte ha någon bestämmanderätt över förvaltningen. Däremot ska den särskilda förvaltaren årligen lämna en redovisning till förmyndaren. Om förvaltningen inte har gått rätt till är det förmyndarens ansvar att vidta åtgärder för barnets räkning.

Hur uppstår särskild förvaltning?

För att ett barns tillgångar ska kunna ställas under särskild förvaltning krävs att barnet har fått tillgångarna genom testamente, gåva eller försäkring med villkoret om att de ska stå under särskild förvaltning. Villkoret måste också vara utformat så att det uppfyller kraven i Föräldrabalken.

I förordnandet om särskild förvaltning kan du ange riktlinjer om hur förvaltningen ska gå till. T.ex. kan du i testamentet ange att arvet i första hand ska finansiera studier eller en egen bostad. Det blir då den särskilda förvaltarens uppgift att se till så att din vilja efterlevs.

Även myndigs medel kan omfattas

Särskild förvaltning upphör inte automatiskt att gälla då en omyndig person fyller 18 år. Istället är det villkoret om den särskilda förvaltningen som avgör när den ska upphöra.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av både att utforma villkor om särskild förvaltning och av att verkställa dem. Hos oss kan du därför få trygg rådgivning och hjälp med t.ex. testamente och gåvobrev där du bestämmer hur förvaltningen ska gå till.

Kontakta oss med dina frågor.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning