Hjälp med bouppteckning

Kan jag göra bouppteckningen själv?

Kan jag göra det själv, eller måste en jurist göra bouppteckningen? Det är faktiskt en av de vanligaste frågorna vi får. Svaret är att den som har tid och kunskap kan upprätta bouppteckningen själv, lagen ställer inga krav på att det ska göras av en jurist eller annan fackman.

Varför anlita jurist för bouppteckningen?

Anledningarna till att anhöriga ändå väljer att ta hjälp med bouppteckningen varierar. Det vanligaste är sannolikt att ingen i dödsboet vill ta på sig uppgiften, det tar trots allt en del tid att göra en bouppteckning. Enligt konsument-hemsidan Råd & Rön upprättar jurister så mycket som cirka 66 procent av alla bouppteckningar.

Det finns många situationer då det är bra att ta hjälp av en erfaren och kunnig person med bouppteckningen, här är några exempel.

  • Det finns ett testamente

När den avlidne har upprättat ett testamente ska det delges arvingarna på korrekt sätt. Utan en korrekt delgivning kommer testamentet inte att börja gälla (vinna laga kraft). Därför är det en god idé att ta hjälp av en jurist om den avlidne efterlämnar sig ett testamente.

  • Makarna har olika arvingar

När en gift person avlider upphör också äktenskapet. Då ska den avlidne personens dödsbo bodela med den efterlevande maken innan arvskifte. Därför tar man alltid upp den efterlevandes tillgångar och skulder i bouppteckningen efter den först avlidne maken.

Eftersom enskild egendom inte ingår i bodelningen är det viktigt att kategorisera makarnas egendom som antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Dessutom bör efterlevande make vara medveten om möjligheten att jämka bodelningen för att få behålla sitt giftorättsgods, se Äktenskapsbalken 12 kap. 20 §.

Bodelningen kommer att avgöra vad som blir arv efter respektive make. Om makarna har olika arvingar, till exempel på grund av barn i tidigare förhållande, kan de val som ni gör i bouppteckningen få stora konsekvenser för fördelningen av tillgångarna.

  • Dödsboet har många delägare

En stor dödsbodelägarkrets innebär ofta praktiska problem. Den som ansvarar för bouppteckningen måste till exempel se till att alla dödsbodelägare och eventuella efterarvingar, antingen närvarar vid bouppteckningsförrättningen eller kallas till förrättningen på ett korrekt sätt.

Många viljor kan också göra arbetet med bouppteckningen tungrott, och det kan ofta vara lättare för en utomstående part med sakkunskap i ämnet att hantera alla frågor och åsikter.

Vad kostar en bouppteckning?

Majoriteten av de ”vanliga” bouppteckningarna som vi på Juristkompaniet upprättar kostar mellan 7 600 och 11 400 kronor. Den specifika bouppteckningens omständigheter och omfattning styr priset. Ju mer arbetstid en bouppteckning kräver desto dyrare blir den.

Vill du ha hjälp med din bouppteckning? Kontakta oss!

Dödsboet står för kostnaden

Kostnaden för en bouppteckning belastar som huvudregel dödsboet. Vi skickar vanligtvis fakturan till dödsboet så att betalningen kan ske direkt från dödsboets konto.

Om du är arvinge i boet blir dock effekten att du får lite mindre i arv. För att få en bild av hur mycket bouppteckningen kommer att kosta för dig i praktiken ska du alltså dela kostnaden mellan er arvingar enligt era andelstal i dödsboet.

Vill du ändå göra bouppteckningen själv?

Reglerna om vad en bouppteckning ska innehålla och hur du förrättar och registrerar den framgår av Ärvdabalken kap. 20. Information och råd finner du även på Skatteverkets hemsida.

Mycket av arbetet med en bouppteckning är ren administration. Men det är viktigt att den som ska underteckna bouppteckningen som bouppgivare eller förrättningsman förstår vilket ansvar de tar och att de sätter sig in i de juridiska konsekvenserna av bouppteckningen.

Hur lång tid tar det att göra bouppteckningen själv?

Det är svårt att säga hur lång tid det tar att upprätta en bouppteckning. Tidsåtgången och arbetsbördan beror till stor del på kvarlåtenskapens omfattning och dödsbodelägarkretsens storlek samt vilken kompetens och erfarenhet som boutredaren har.

Det finns också några tidsfrister att ta hänsyn till. Förrättningen ska äga rum inom tre månader från dödsfallet och därefter ska bouppteckningen skickas in till Skatteverket inom en månad. Om samtliga dödsbodelägare är folkbokförda i Sverige så ska kallelserna till förrättningen skickas ut senast två veckor innan förrättningen äger rum. Handläggningstiden hos Skatteverket varierar men brukar uppgå till ungefär 4–6 veckor.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

När du har kört fast, eller bara har tröttnat på alla papper, är du välkommen att kontakta oss på Juristkompaniet. Vi är experter på bouppteckningar och hjälper dig gärna. Du når oss enkelt via telefon och e-post och kan även boka tid för personligt möte eller rådgivning via telefon direkt via formuläret här nedanför.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning