Skip to main content

Hyresvärden vidtar uppsägning av hyresgäst

 

Att bli uppsagd från sin lägenhet kan vara en mycket oroande situation för hyresgäster medan det för hyresvärden i vissa fall är avgörande att bli av med problematiska hyresgäster. Därför finns det en lagstiftning som reglerar frågan som också ska vara till skydd för hyresgästen nämligen hyreslagen (12 kap. JB). Det är av den orsaken viktigt att förstå vilka regler och formkrav som gäller vid en uppsägning av hyresgäst för båda parter. I denna artikel kommer vi mot den bakgrunden att gå igenom de grundläggande aspekterna av en hyresvärdens uppsägning av hyresgäst och ge dig viktig information för att navigera i denna process.

Giltig uppsägning

För att en uppsägning från hyresvärd ska vara giltig måste först vissa formkrav vara uppfyllda. Dessa är:

  • Skriftlig uppsägning: Uppsägningen måste vara skriftlig och undertecknad av hyresvärden eller ombud. Vidare ska uppsägningen skickas med rekommenderat brev till hyresgästen.
  • Giltig uppsägningstid: Uppsägningstiden måste vara minst tre månader för hyresvärden för en bostadshyresgäst. Det är därför viktigt att kontrollera när uppsägningen skickades till hyresgästen i förhållande till tidpunkten för upphörande.
  • Orsaken: Uppsägningen bör innehålla uppgift om varför hyresavtalet sagts upp. Det är emellertid inget krav att skälet anges i uppsägningen för att uppsägningen som sådan ska vara giltig.

Efter uppsägningen – måste hyresgästen flytta?

Hyresgäster som bor i första hand har enligt huvudregelen ett besittningsskydd. Detta innebär att hyresgästen har rätt att sitta kvar i lägenheten till dess att domstol eller myndighet har fattat beslut om att hyresgästen måste flytta. Hyresgästen kan alltså bestrida en uppsägning genom att bo kvar i hyreslägenheten efter uppsägningen.

Detta medför att en hyresvärd som ska kunna få hyresgästen att flytta måste visa att det finns besittningsbrytande grunder, exempelvis:

  • Misskötsamhet från hyresgästen: Detta kan till exempel vara betalningsförsummelser, andrahandsuthyrning, vanvård eller störningar i boendet. Måste i princip alltid föregås av ett skriftligt varningsbrev.
  • Rivning eller ombyggnad: Om hyresvärden vill riva eller bygga om fastigheten kan hyresgästen bli uppsagd.
  • Övriga skäl: Det finns ett flertal andra skäl som kan vara besittningsbrytande som inte är lika vanliga. Det kan till exempel vara att hyresgästen inte har behov av lägenheten, att den inte längre ska användas som bostad, att hyresvärden innehar bostaden med bostadsrätt och vill återta den eller om det i annat fall inte strider mot god sed

Ifall hyresgästen inte flyttar ankommer det på hyresvärden att ansöka till hyresnämnden. Det är alltså hyresnämnden som prövar huruvida besittningsbrytande grunder finns och slutligen kan ålägga hyresgästen att flytta.

Kronofogden

Ifall hyresgästen inte betalar hyran eller har andra skulder till hyresvärden kan hyresvärden ansöka om betalningsföreläggande och avhysning. Hyresgästen ska delges och har därefter 21 dagar på sig att bestrida eller betala skulden. Om hyresgästen varken bestrider eller betalar kan Kronofogden sålunda verkställa avhysningen.

Kronofogden kan också genomföra avhysning efter beslut i hyresnämnden.

Få professionell hjälp från Juristkompaniet för att tillvarata dina intressen

Det är alltid viktigt att se till att hantera en uppsägning korrekt. Det kan därför vara bra att vända dig till en jurist för att få rådgivning. Juristkompaniet kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och skyldigheter och även att vidta rätt åtgärder.

Kontakta oss via telefon på 0771-31 06 31 eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected] för att få den hjälp du behöver i ditt hyresrelaterade ärende.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning

×