Skip to main content

Hyresvärden vidtar uppsägning av hyresgäst

 

Att bli uppsagd från sin lägenhet kan vara en mycket oroande situation för hyresgäster. Därför finns en lagstiftning till skydd för hyresgästen –  hyreslagen (12 kap. JB), som alltså är viktig att beakta. Det är därför viktigt att förstå vilka regler och formkrav som gäller vid en uppsägning av hyresgäst för båda parter. I ljuset av detta kommer vi i denna artikel att gå igenom de grundläggande aspekterna av en hyresvärdens uppsägning av hyresgäst och ge dig viktig information för att navigera i denna process.

Giltig uppsägning

Till att börja med så måste vissa formkrav vara uppfyllda för att hyresvärdens uppsägning av hyresgäst ska vara giltig. Detta är alltså viktigt att känna till för att kunna skydda dina rättigheter. Här är några viktiga aspekter att beakta:

Skriftlig uppsägning: En uppsägning av en hyresgäst måste vara skriftlig. Detta innebär att hyresvärden måste skicka ett skriftligt meddelande till hyresgästen där det tydligt framgår att avtalet sägs upp. Det finns särskilda regler om hur uppsägningen ska skickas, men som huvudregel räcker det med att uppsägningen har skickats med rekommenderat brev, oavsett om hyresgästen hämtat ut brevet. Hyresvärden eller ombud ska underteckna uppsägningen så att det är tydligt vem som företagit uppsägningen.

Uppsägningstid: Hyresvärden måste ange en giltig uppsägningstid. Detta är den tid som hyresgästen har på sig att flytta ut efter att ha mottagit uppsägningen. Uppsägningstiden är som huvudregel tre månader för hyresvärden.

Efter uppsägningen – måste hyresgästen flytta?

En vanlig fråga som ställs av hyresgäster som fått uppsägning är – måste jag flytta? Hyresgäster som bor i första hand har som huvudregel ett besittningsskydd. Besittningsskyddet för bostadshyresgäster innebär att hyresgästen – rent fysiskt – kan sitta kvar i lägenheten till dess att domstol eller myndighet har fattat beslut om att hyresgästen måste flytta. Som hyresgäst kan man alltså bestrida en uppsägning genom att bo kvar i hyreslägenheten efter uppsägningen. Hyresvärden måste agera!

Om det finns besittningsbrytande grunder kan hyresgästens besittningsskydd brytas, alltså måste hyresgästen flytta. Hyres- och arrendenämnden är den instans som prövar huruvida besittningsbrytande grund finns. Besittningsbrytande grunder kan vara misskötsamhet från hyresgästen, rivning, ombyggnad och flera andra grunder. Hyresnämnden kan ålägga hyresgästen att flytta om det finns besittningsbrytande grunder. Vad gäller hyresgästens misskötsamhet, så kallade åsidosatta förpliktelser, är dessa några av de vanligt förekommande grunderna:

– Betalningsförsummelser, sena hyresbetalningar,
– andrahandsuthyrning,
– vanvård och
– störningar i boendet.

Kronofogden

Om en hyresgäst har en skuld eller inte betalat hyran kan hyresvärden ansöka om betalningsföreläggande och avhysning (vräkning). För hyresgästen är det viktigt att bestrida eller betala skulden inom 21 dagar från att Kronofogdemyndigheten delgivit föreläggandet. Om så inte sker kan Kronofogden komma att genomföra avhysningen, d.v.s. en vräkning.

Kronofogden kan också genomföra avhysning efter beslut i hyresnämnden.

Få professionell hjälp från Juristkompaniet för att tillvarata dina intressen

Om du befinner dig i en situation som gäller uppsägning av hyresavtal och du behöver juridisk hjälp och rådgivning kan du vända dig till Juristkompaniet. Vi kan erbjuda expertis och erfarenhet inom hyresrättsliga frågor och ärenden.

Kontakta oss via telefon på 0771-31 06 31 eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected] för att få den hjälp du behöver i ditt hyresrelaterade ärende.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning

×