Vilka krav finns för bevittning av testamente?

Bevittning av ett testamente är avgörande för att testamentet ska bli giltigt. För att bevittningen ska gå rätt till krävs att två personer samtidigt är närvarande när du undertecknar testamentet eller att du i deras samtidiga närvaro vidkänner din underskrift. Vittnena ska sedan ”bestyrka handlingen med sina namn” och intyga med sina namnteckningar att det är du som har undertecknat testamentet.

Testamentsvittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, men ska veta att det är ett testamente som de bevittnar. Bevittningen blir inte ogiltig om vittnena hunnit avlida före dig. Men det är ändå bra om åtminstone ett av vittnena är betydligt yngre än dig själv, eftersom testamentet kan komma att ifrågasättas någon gång i framtiden.

Testamentsvittnena kan även intyga giltigheten

Det är mycket vanligt att vittnena även intygar att de har varit på plats samtidigt som du undertecknade testamentet. Ett sådant intygande kan vara till stor hjälp om någon arvinge vill ifrågasätta giltigheten i testamentet.

Av samma orsak intygar vittnena också vanligtvis att testatorn var vid sina sinnens fulla bruk och undertecknade testamentet av fri vilja. Ett testamente blir dock inte ogiltigt bara för att dessa intyganden saknas.

Vilka får bevittna testamentet?

Det är inte vem som helst som får bevittna ditt testamente. Följande personer får inte bevittna ditt testamente

  • Personer under 15 år.
  • Personer som inte förstår innebörden av sitt bevittnande.
  • Syskon, make/maka, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till dig (barn, barnbarn, föräldrar, syskon, styvbarn, styvföräldrar, svärföräldrar, svärsöner och svärdöttrar, etc.).
  • Den som själv är omnämnd i testamentet, dennes make/maka eller någon som står i sådant släktskap eller svågerlag som ovan nämnts.

Den som är framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon får inte bevittna ett förordnande till sin huvudman. Inte heller ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse får bevittna ett förordnande till den juridiska person som han eller hon företräder.

Testamentsvittnena måste vara samtidigt närvarande

Kom ihåg att vittnena måste vara samtidigt närvarande vid bevittningen. Det säkraste är att båda testamentsvittnena finns med dig i rummet, samtidigt som du undertecknar testamentet. Det är exempelvis inte okej att ta med sig sitt testamente till sin arbetsplats och låta vittnena skriva under testamentet var för sig i sina respektive arbetsrum (NJA 1978 s. 189).

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet är specialister på testamenten och svarar gärna på dina frågor om bevittning av testamente. Vi erbjuder fast pris både för upprättande av testamente och med en preliminär bedömning av ett testamentes giltighet. Du når oss enkelt via telefon 0771-31 06 31 eller [email protected].

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning