Vilka krav finns för bevittning av testamente?

För att ditt testamente ska vara formellt giltigt ska det vara skriftligt, undertecknat av dig och bevittnat av två personer.

Bevittning av ett testamente innebär att två personer är samtidigt närvarande när du undertecknar testamentet eller att du i deras samtidiga närvaro vidkänner din underskrift. Vittnena ska sedan underteckna ditt testamente och med sina underskrifter intygar de din namnteckning, att du är fullt kapabel att själv bestämma över din kvarlåtenskap och att du upprättar ditt testamente frivilligt.

Testamentsvittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, men ska veta att det är ett testamente som de bevittnar. Bevittningen blir inte ogiltigt om vittnena hunnit av avlida före dig. Men det är ändå bra om åtminstone ett av vittnena är betydligt yngre än du själv, eftersom testamentet kan komma att ifrågasättas någon gång i framtiden.

Vilka får bevittna testamentet?

Det är inte vem som helst som får bevittna ditt testamente. Följande personer får inte bevittna ditt testamente

  • Personer under 15 år
  • Personer som inte är förstår innebörden av sitt bevittnande
  • Syskon, make/maka, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till dig (barn, barnbarn, föräldrar, syskon, styvbarn, styvföräldrar, svärföräldrar, svärsöner och svärdöttrar etc).
  • Den som själv är omnämnd i testamentet, dennes make/maka eller någon som står i sådant släktskap eller svågerlag som ovan nämnts.

Den som är framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon får inte bevittna ett förordnande till sin huvudman. Inte heller ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse får bevittna ett förordnande till den juridiska person som han eller hon företräder.

Testamentsvittnena måste vara samtidigt närvarande

Kom ihåg att vittnena måste vara samtidigt närvarande vid bevittningen. Det säkraste är att båda testamentsvittnena finns med dig i rummet, samtidigt som du undertecknar testamentet. Det är exempelvis inte okej att ta med sig sitt testamente till sin arbetsplats och låta vittnena skriva under testamentet var för sig i sina respektive arbetsrum (NJA 1978 s. 189).

Har du ytterligare funderingar kring vad som gäller vid bevittning av testamente är du välkommen att kontakta oss.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning