Skip to main content

Vårt svenska äktenskapsförord fyllde nyligen 100 år, och det vill vi på Juristkompaniet såklart uppmärksamma! Denna kortfattade rättshandling kan helt ändra utfallet vid en bodelning och avgöra andelarna när nästa generation ska ärva.

Ändå är det många som gifter sig utan att ens överväga att skriva äktenskapsförord. Dessutom är det inte ovanligt att par undertecknar ett äktenskapsförord utan att veta om det går att tillämpa.

Med denna artikel vill vi hylla en genialisk, men underskattad, 100-åring. Vi hoppas att fler äkta makar skaffar sig kunskap om vad ett äktenskapsförord innebär.

Hur många skriver äktenskapsförord?

Normalt sett gifter sig drygt 50 000 par i Sverige varje år (källa SCB), men till Skatteverket kommer det bara in ca. 13 000 ärenden om äktenskapsförord per år. Många av dem är dessutom ändringar i befintliga äktenskapsförord (källa SKV). Uppskattningsvis är det alltså bara ca: 1/5 av alla äkta makar som skriver äktenskapsförord.

Vår uppfattning är att det är betydligt vanligare med äktenskapsförord bland dem som gifter sig för andra gången, och för par med särkullbarn. Med hänsyn till hur självständiga män och kvinnor är i vårt land, borde äktenskapsförord vara mycket vanligare.

Men det är inte försent att rätta till! Äktenskapsförord går fint att skriva när som helst under äktenskapet, så länge som båda parter är överens om innehållet.

Fördelar med att skriva äktenskapsförord

Huvudregeln för dig som är gift innebär att nettovärdet av alla tillgångar och skulder, som du och din make äger, delas lika när äktenskapet tar slut. Genom att skriva äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa, eller alla, tillgångar ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i bodelningen mellan er.

För alla som vill behålla kontrollen över sin egen ekonomi, kunna styra över sitt eget sparande eller sätta av till sin pension är äktenskapsförordet avgörande.

Äktenskapsförord registreras hos Skatteverket till det facila priset av 275 kr. När ni behöver se förordet kontaktar ni bara Skatteverket, som skickar en kopia via e-post helt kostnadsfritt. Notera att registreringen är ett krav för att förordet ska bli bindande.

Påverkar även arvet

Att äktenskapsförordet får betydelse vid en skilsmässa känner de flesta kanske till, men äktenskapsförordet gäller även vid dödsfall. Innan arvet fördelas ska en bodelning ske mellan makarna och där kommer äktenskapsförordet att spela roll.

Arvet omfattar den avlidnes tillgångar efter bodelning. Genom äktenskapsförord kan man därför påverka om tillgångar ska tillfalla efterlevande make eller särkullbarn.

För makar som ärver varandra kommer äktenskapsförordet inte ha någon direkt påverkan på makens arv. Däremot kommer det att avgöra andelarna när båda makarna har avlidit och efterarvet ska fördelas. Det här är alltid den konsekvens av förordet som är svårast att förstå.

Vid en bodelning utan äktenskapsförord, och utan annan enskild egendom, kommer normalt sett andelarna efter bodelning att vara hälften vardera. När båda makarna har avlidit får därför vardera sida hälften var av arvet.

Med ett heltäckande äktenskapsförord kommer istället den make som äger mer tillgångar få en större andel än hälften i bodelningen. Dennes arvingar får därmed mer än hälften i efterarv, när båda makarna avlidit. Kort sagt kan man säga att ett heltäckande äktenskapsförord innebär att dina efterarvingar kommer att få rätt ärva den del av tillgångarna som du faktiskt ägde.

Behöver alla skriva äktenskapsförord?

Nej, alla behöver inte ett äktenskapsförord. Framförallt är det två typer av par där äktenskapsförord är överflödigt.

  • Par som verkligen vill dela allt

Visst finns det något romantiskt med att vilja dela allt, oavsett om det är spelskulder, CSN-lån eller arvet från mormor. Tillhör ni den gruppen, och ingen av er har någon enskild egendom av annan orsak, behöver ni inte skriva något äktenskapsförord.

  • Par där den ena maken behöver extra trygghet

Bodelningsreglerna är utformade för att skydda en ekonomiskt svagare part, och än idag finns gott om par som inte är ekonomiskt jämställda. Lever du i en relation där du sannolikt kommer att tjäna mindre än din make och kanske förväntas vara hemma mer med era barn, bör du tänka efter innan du undertecknar ett äktenskapsförord.

Hur skriver man ett äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord ska innehålla information om vilka tillgångar som ska vara giftorättsgods och vilka som ska vara enskild egendom. Själva texten är därför oftast mycket kortfattad. Trots det är faktiskt en ganska stor del av de äktenskapsförord som registrerats direkt felaktiga. Skatteverket gör ingen prövning av själva innehållet, så ofta är det först när äktenskapsförordet ska tillämpas som bristerna blir kända.

För makar som väljer att ha både enskild egendom och giftorättsgods är det viktigt att gränserna mellan de två är tydliga. Generella beskrivningar som ”alla bankmedel” eller ”allt pensionssparande” är exempel på olämpliga skrivningar.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet hjälper er gärna att upprätta ett äktenskapsförord, ni kan välja mellan att träffa en jurist på något av våra kontor eller att boka tid för ett videomöte.

Vi inleder alltid med en rådgivning så att ni får svar på era frågor och till fullo förstår konsekvenserna av äktenskapsförordet. Självklart erbjuder vi också fast pris. Ni kan se våra priser och boka tid för digitalt möte via länken nedan.

Om ni är osäkra på om ni behöver skriva ett äktenskapsförord, kan ni börja med att boka tid för en kostnadsfri Framtidskoll.

Ni är också välkomna att kontakta oss med er frågor, ni når oss på [email protected] och 0771-31 06 31.

Boka digitalt möte
×