Skip to main content

Skattetips

I samarbete med PS63 Rådgivning listar vi här fem avdrag som många har rätt till men som är lätta att glömma bort.

1. Tjänsteresor

Du som har gjort resor i tjänsten med övernattning kan ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader. För varje heldag på tjänsteresa i samband med övernattning anses du ha ökade levnadskostnader om 230 kr. Heldag är det om du åkte hemifrån före kl. 12 och kom hem efter kl. 19. Om du åkte senare eller kom hem tidigare, räknas resdagen som en halvdag med 115 kr i kostnader. (För inkomståret 2020 är heldagsbeloppet 240 kr.)

Observera att du redan kan ha fått skattefri ersättning från din arbetsgivare, s.k. traktamente. Om du har fått traktamente får du inte dessutom göra avdrag i din deklaration.  Läs mer hos Skatteverket.

2. Rot och Rut

Avdrag för Rot- och Rut arbeten kan uppgå till 50 000 kr per år och person. Den som har utfört arbetet ansöker om avdraget och drar av skattereduktionen direkt på fakturan. Men en förutsättning för att du sedan ska kunna nyttja avdraget är att du har skatt att avräkna avdraget mot.

Om ditt skatteunderlag inte räcker till kommer du att få betala tillbaka avdraget som restskatt. Ett sätt att undvika detta är att dela avdraget med din make eller sambo. På så sätt kan ni nyttja båda personernas skatteunderlag och har större möjlighet att nyttja hela avdraget. Tänk dock på att maken eller sambon måste uppfylla villkoren för avdrag, t.ex. måste han eller hon vara delägare i fastigheten.

Du fördelar om avdraget genom att skriva i fältet ”Övriga upplysningar” att du vill göra en omfördelning av avdraget. Läs mer hos Skatteverket.

3. Resor till och från arbetet

Om du bor mer än 5 kilometer från din arbetsplats och kollektivtrafiken skulle ta minst 2 timmar mer än bilresan per dag, kan du ha rätt till avdrag med en del av dina resekostnader. Det gäller t.ex. dig som jobbar tider då kollektivtrafiken inte har passande avgångar och dig som bor minst 2 km från närmsta busshållplats.

Du får bara göra avdrag för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kr per år och om du kör en egen bil anses kostnaden vara 18.50 kr per mil. Även du som har rest kollektivt kan få avdrag om du haft kostnader över 11 000 kr. Läs mer hos Skatteverket.

4. Kapitaltillskott

När du ska deklarera försäljning av en bostadsrätt har du rätt till avdrag för kapitaltillskott. Som kapitaltillskott ses t.ex. din andel av de amorteringar som föreningen har gjort på sina lån, under den tid du ägt bostadsrätten. För den som ägt lägenheten länge kan kapitaltillskottet vara ganska högt.

Du hittar beloppet på det randiga blad som medföljer din deklaration. Men för att få avdraget måste du själv fylla i det på avsedd rad på din deklarationsbilaga.

5. Återför uppskovsavdrag

Det sista tipset kommer att leda till en ökad skatt, men kan ändå vara fördelaktigt i längden. Du som har medgivits uppskov med beskattning av vinst från en bostadsförsäljning, måste årligen betala skatt på uppskovsbeloppet. Skatten är bara 0,5% men eftersom den tas ut på hela den obeskattade vinsten och dessutom inte är avdragsgill (som vanliga räntekostnader är) motsvarar den en bankränta om ca. 3,24%.

För dig som har möjlighet att låna till en ränta som är lägre än 3,24% kan det alltså vara billigare att ta ett lån för att återföra uppskovet till beskattning.

Eftersom räntan på skattekontot är lägre än räntan på uppskovsbeloppet, sparar de flesta ytterligare några kronor genom att ompröva ett tidigare beskattningsår och återföra uppskovsavdraget bakåt i tiden.

Du kan ompröva innevarande år och fem år bakåt. Den äldsta deklaration du kan ompröva 2020 är således deklarationen från 2015 (som avser inkomståret 2014).

×