När blir en bostadsrätt samboegendom?

En bostadsrätt som är er gemensamma bostad är samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning. Det är syftet med förvärvet som avgör. Om tanken med att skaffa bostadsrätten är att du ska bo där tillsammans med din sambo, kommer bostadsrätten därför att bli samboegendom även om du köper den helt själv.

Undantagen är om bostadsrätten utgör enskild egendom eller om ni, genom samboavtal, kommit överens om att bostadsrätten inte ska ingå i bodelning.

Bostadsrätten skaffas i början av förhållandet

Eftersom det är syftet med förvärvet som avgör kan inte en bostadsrätt som någon av samborna skaffade innan de blev ett par bli samboegendom. Men ett ganska vanligt gränsdragningsproblem är när den ena skaffar en bostadsrätt efter att förhållandet har börjat men innan paret blev sambor.

Av förarbetena framgår att en sådan bostadsrätt kan bli samboegendom om förvärvet sker i nära anslutning till att paret också flyttar ihop i bostadsrätten. Ju längre tid som går mellan förvärvet av bostadsrätten och början på samboförhållandet, desto mindre sannolikt är det att bostadsrätten är samboegendom.

Den ena sambon har köpt in sig i bostadsrätten

Det är inte ovanligt att sambor som flyttat in i en bostadsrätt som den ena äger efter en tid vill äga bostadsrätten gemensamt. Den ena av dem kommer då att ha skaffat sin del i bostadsrätten under den tid de var ett par. Trots det kommer ingen del av bostadsrätten att bli samboegendom.

Det beror på att den inflyttade sambon inte förvärvade andelen för att paret skulle kunna bo där tillsammans, det gjorde de ju redan. Eftersom det är syftet med förvärvet som avgör blir bostadsrätten därför inte samboegendom.

Bostadsrätt för fritidsbruk är inte samboegendom

Det är bara sambors permanentbostad som kan vara samboegendom. Av den orsaken kommer en bostadsrätt som ni skaffar för fritidsboende inte att bli samboegendom även om syftet är att ni ska använda den tillsammans.

En konsekvens av det är att sambor inte kan ändra ägarförhållandena på en fritidsbostad genom ett bodelningsavtal. I stället måste sambor, som vill ändra ägandet på fritidsbostaden, göra det genom köp eller gåva.

Förvärv genom arv eller testamente

En bostadsrätt som en sambo får genom testamente, med villkoret att det ska vara enskild egendom, blir inte samboegendom. Men det är inte säkert att bostadsrätten du fått i arv blir samboegendom, även om det inte finns något villkor om enskild egendom.

Det beror på att begreppet ”förvärvad för gemensam användning” kräver en vilja och en viss insats hos förvärvaren. Om du som ensam arvinge får ärva en bostadsrätt blir den därför, normalt sett, inte samboegendom även om testamente saknas.

Har du däremot gjort ett aktivt beslut att ta emot bostadsrätten i arv, till exempel genom att lösa ut dina syskon vid arvskiftet, för att sedan kunna bo där med din sambo. Då är risken större att bostadsrätten anses förvärvad av dig och att den blir samboegendom.

Nyproducerad bostadsrätt kan vara samboegendom

Redan innan ni har flyttat in kan en nyproducerad bostadsrätt vara samboegendom. Så är fallet om ni har tecknat förhandsavtal för att förvärva en bostadsrätt i nyproduktion, där det är tänkt att ni ska bo tillsammans.

Även om bara den ena av er har undertecknat förhandsavtalet kan bostadsrätten vara samboegendom. Om ni inte hinner flytta in, innan förhållandet tar slut, kan det dock vara lite svårare att bevisa att avsikten var att ni skulle bo där tillsammans.

Hyresrätt som ombildas till bostadsrätt

Även en hyresrätt kan vara samboegendom, trots att en hyresrätt ju inte får ha något värde vid en överlåtelse. Om en hyresrätt som är samboegendom ombildas till bostadsrätt kommer även bostadsrätten att bli samboegendom. Effekten blir att värdet av bostadsrätten ingår i bodelningen mellan samborna.

En omdebatterad fråga, som tyvärr inte har något tydligt svar, är när en hyresrätt som inte var samboegendom ombildats till bostadsrätt under samboförhållandet. Ett starkt argument mot att en sådan bostadsrätt ska vara samboegendom är att syftet med att köpa bostadsrätten i ombildningen inte kan vara att skaffa en gemensam bostad.

I brist på tydligt avgörande i frågan ställer vi oss bakom Margareta Brattströms uttalande i frågan:

”Enligt min mening måste slutsatsen bli att en lägenhet som i form av hyresrätt inte varit samboegendom, inte heller inom ramen för gällande rätt kan bli samboegendom genom att samma lägenhet ombildas till en bostadsrätt. Det är helt enkelt en och samma bostad, oavsett upplåtelseform.”

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet är specialister på bodelning och kan svara på de flesta frågor om samboegendom. Vi kan till exempel hjälpa er att skriva ett samboavtal. Välkommen att kontakta oss med dina frågor eller för att boka en tid.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning