Skip to main content

Visst är det skönt med ledighet under julhelgen, men vissa saker är bra att avsluta innan årsskiftet har passerat. Här har vi listat 5 saker som inte bör vänta till nästa år. 

1. Ändra lagfarten

Fastighetsskatten belastar den som äger fastigheten den 1 januari. Så vill du slippa betala fastighetsskatt för ytterligare ett år, ska du överlåta  fastigheten innan årsskiftet. Det viktiga är att alla namnteckningar är på plats i tid. Lantmäteriet kommer att sätta datumet för överlåtelsen till den dag då den sista av er undertecknade överlåtelsehandlingen.

Om du säljer en fastighet under 2021 kommer beskattningen att ske i deklarationen 2022. Väntar du istället tills i januari, kommer du inte att få deklarera eventuell vinst förrän 2023.

Vill du ha hjälp med att ändra lagfarten är du välkommen att kontakta oss på Juristkompaniet. Vi kan hjälpa till med de handlingar som behövs oavsett om det rör sig om köp, gåva, arvskifte eller bodelning och erbjuder fast pris för flera av våra tjänster.

2. Avveckla dödsboet

Om du ansvarar för ett dödsbo som äger fonder eller andra värdepapper, kan det vara en god idé att sälja dem innan årsskiftet. På så vis får ni deklarera ev. vinst redan i maj och kan förhoppningsvis avsluta dödsboet efter att ni har fått slutskattebeskedet 2022. Sker försäljningen av dödsboets värdepapper först i början av nästa år kommer ni att få deklarera först 2023. 

Se till så att du har fullmakt från alla delägare i boet, som omfattar rätt att sälja värdepapper i dödsboets namn. Behöver du hjälp att upprätta en korrekt utformad fullmakt är du välkommen att höra av dig till oss. Vi har bemanning alla helgfria vardagar fram till årsskiftet. 

3. Ompröva deklarationen för att få uppskov

Från och med 2021 är det åter räntefritt att skjuta upp beskattningen av vinsten genom uppskov. Eftersom du kan begära omprövning av innevarande år och fem år bakåt i tiden, måste du som sålt bostad under 2015 begära omprövning innan utgången av 2020. 

Effekten av din omprövning blir att du får tillbaka den skatt du betalade på vinsten, men å andra sidan kommer du att få betala ränta på uppskovet för åren 2016 t.o.m. 2020. Därefter blir uppskovet räntefritt. Notera dock att din omprövning också kan få andra negativa effekter, såsom minskat underlag för rot eller försämrad kvittning mot kapitalkostnader. 

Skatteverket har en e-tjänst där du kan begära omprövning av din deklaration för att få tillbaka reavinstskatten. 

4. Skapa förutsättningar för rot- och rutavdrag

När du anlitar någon som har F-skatt för rot- eller rutarbete är det betalningen av fakturan som avgör vilket år du får rätt till skattereduktion. För att kunna nyttja din rätt till skattereduktion i deklarationen 2022 måste du alltså betala fakturan för arbetet under 2021. Om du inte betalar fakturan förrän i januari kommer du inte att få göra avdraget förrän i deklarationen 2023. 

Om arbetet inte är helt slutfört kan den hantverkare du anlitat förfakturera för kommande arbetet, så att du får med det i årets rotavdrag. Jobbet måste då göras klart innan den 31 januari. 

Tänk också på att du måste ha inkomster under 2021 att dra av skattereduktionen mot. Det kan därför vara värt att höja inkomstunderlaget genom att t.ex. sälja fonder som har gått bra. En sådan försäljning måste i så fall ske på denna sida årsskiftet. 

Ett annat sätt att öka utrymmet för skattereduktion är att dela fakturan mellan delägarna i fastigheten. Är du osäker på hur stor del av avdragsutrymmet som du redan har nyttjat, kan du få uppgiften via Skatteverkets e-tjänst. 

5. Skänk en gåva

Varje år har du möjlighet att få skattereduktion för gåvor till välgörenhet eller forskning. Du kan få 25 % tillbaka på gåvor upp till 6 000 kr, vilket alltså ger en återbetalning om 1 500 kr. Har du inte givit några avdragsgilla gåvor under 2021, är det hög tid nu. Minst 2 000 kr måste du ge bort, om du vill kunna få någon skattereduktion. 

Villkor för skattereduktionen och en lista på vilka organisationer som är godkända gåvomottagare, hittar du hos Skatteverket. 

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi som jobbar på Juristkompaniet är specialister på familje- och privatjuridik och jobbar dagligen med bl.a. överlåtelse av fastigheter inom familjen och dödsboförvaltning. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller behöver hjälp inom något av våra verksamhetsområden. 

Vi vill också passa på att önska en god jul och ett gott nytt 2022! 

×