Skip to main content

Vi har många kunder som är i riskgrupp för att få en allvarlig infektion till följd av Coronaviruset och är därför extra försiktiga. Här är våra enkla regler för att försöka hindra smittspridning:

• När du kommer till ett möte hos oss hälsar vi inte genom att ta i hand och håller lite extra avstånd.

• Våra medarbetare tvättar händerna noga, både före och efter varje kundmöte.

• Alla medarbetare som uppvisar symptom på förkylning stannar hemma.

• Kunder som har varit i riskområde och/eller har förkylningssymtom får välja mellan att ta mötet per telefon eller att senarelägga mötet tills att risken för smittspridning är över.

• Som kund har du också möjlighet att välja möte per telefon eller via videolänk.

Coronapolicy

Om du har frågor inför ditt möte hos oss är du välkommen att höra av dig.

 

Sundsvall: 060-17 37 00 eller [email protected]

Östersund: 063-13 13 60 eller [email protected]

×