Barns boende

Får barn själva bestämma var de ska bo, när föräldrarna har separerat?

Det korta svaret är att det beror på barnets ålder. Om föräldrarna har gemensam vårdnad är utgångspunkten att de ska komma överens var barnet ska bo. Däremot ska barnet ges mer inflytande över beslutet ju äldre barnet blir. En tumregel är att barn får bestämma var de ska bo från att de fyllt 12 år.

Principen om barnets bästa

När man ska besluta om ett barns boende ska man utgå från principen om barnets bästa. Det är viktigt att komma ihåg att beslutet om barnets boende ska utgå ifrån barnets behov och inte föräldrarnas behov av att bo med sitt barn. Beslut om barnets boende ska inte användas för att uppnå rättvisa mellan föräldrarna. Det bästa är om föräldrarna kan vara flexibla och komma överens om var barnet ska bo.

Växelvist boende

När föräldrar separerar är det vanligt att barnet bor växelvist hos föräldrarna. En fördel med växelvist boende är att barnet kan få en god och nära relation med båda föräldrarna. Inför beslut om växelvist boende är det viktigt att tänka på:

  1. Ett växelvist boende förutsätter att föräldrarna har ett fungerande samarbete.
  2. Föräldrarna ska bo relativt nära varandra. I regel anses en resa på 60 minuter mellan föräldrarna vara för långt att växelvist boende ska vara lämpligt. Innebär avståndet att barnet måste byta förskola eller skola talar även det för att avståndet är för långt för växelvist boende.
  3. Det är viktigt att barnet kan fortsätta umgås med sina vänner och utöva sina fritidsintressen.
  4. Ju äldre och mognare barnet blir, desto större hänsyn ska tas till barnets vilja. I regel bör åsikten hos ett 12-årigt barn som på ett moget sätt kan resonera sig fram till vart hen vill bo väga väldigt tungt.

Om barnet bor hos ena föräldern

Ska barnet bo hos ena föräldern ska man komma ihåg att barnet fortfarande har rätt till umgänge med den andra föräldern. Det är båda föräldrarnas ansvar att umgänget med den andra föräldern fungerar bra.

Boendeföräldern har skyldighet till att uppdatera och informera den andra föräldern om saker som är viktiga för att umgänget och vårdnaden ska fungera väl. Slutligen ska man komma ihåg att den förälder som barnet inte bor hos är skyldig att betala underhållsbidrag eller underhållsstöd utifrån hens ekonomiska förmåga.

När föräldrarna inte kan enas om boendet

Har föräldrarna samarbetssvårigheter kan de skriva ett avtal om vart barnets ska bo, exempelvis att barnet ska bo hos föräldrarna varannan vecka och tillbringa jul med den ena och nyår med den andra föräldern. Socialnämnden ska sedan godkänna avtalet och säkerställa att det stämmer överens med principen om barnets bästa. Kan föräldrarna inte komma överens om ett sådant avtal kan man låta domstolen avgöra var barnet ska bo. Domstolen kommer först att försöka få föräldrarna att gemensamt ta beslut om barnets boende. Kan föräldrarna ändå inte enas kommer domstolen ta beslut om var barnet ska bo.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Hos oss hittar du jurister som specialiserat sig på frågor rörande vårdnad, barns boende och umgänge. Våra fasta kontor hittar du i Östersund och Sundsvall. Eftersom vi erbjuder rådgivning via telefon och videomöte kan vi även hjälpa kunder över hela landet.

Kontakta oss gärna med dina frågor, du når oss enkelt på 0771-31 06 31 eller [email protected]. Du kan också kontakta oss genom formuläret nedan. Välkommen till oss för rådgivning som par, eller som enskild förälder.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning