Skip to main content

På hösten 2014 fick Emma Berg, jurist på Juristkompaniet, uppdraget att ta hand om boet efter Ulf Eriksson. Det var hans syster Gunilla som ville ha vår hjälp och en av uppgifterna var att hitta Ulf och hans sambo Marie-Louises fadderbarn i Mexico. Ulf och Mairanne hade i ett testamente önskat att en del av deras tillgångar skulle tillfalla fadderbarnet Francisco Daniel Rivera San Agustin och hans syskon.

Arvinge okänd i Östersund

Fadderbarnet var försvunnet

Den delen av uppdraget visade sig svårare än väntat och trots att vi kontaktade Barnfonden i både Sverige och USA och konsulatet i Mexico kom vi ingen vart. På hösten 2018 återstod bara ett år av de fem som man har på sig att hitta en arvinge och vi hade börjat ge upp hoppet.

Då fick Eva Sandqvist, boutredare hos oss på Juristkompaniet i Östersund, idén att vända sig till redaktionen för Arvinge Okänd. Hon ringde därför SVTs växel och fick direktnumret till producenten Lisa Jareskog. Lisa svarade på första singnalen och blev direkt intresserad.

Årets julvärd kom på besök

I december 2018 kom så Kattis Ahlström och Niklas Källner på besök till Juristkompaniets kontor i Östesund. Vi misstänker att de redan då hade fått upp ett spår men de avslöjade inget för oss. Därefter följde någon månads väntan innan Lisa hörde av sig i början av februari 2019. Då vill hon få ringa Emma och Eva för ett Skype-samtal.

Arvinge Okänd löser gåtan

Samtalet kom från Kattis i Mexico den 4 februari 2019. Hon började med att berätta att det hade varit svårt och att organisationen som omnämndes i testamentet inte hade gått att spåra, men hon hade i alla fall något hon vill visa. Sedan höll hon upp en skärm mot telefonen. Det som visades var då en liten film där det återfunna fadderbarnet Daniel Rivera tackar för vår hjälp på inövad svenska.

Eva och Emma blev så överraskade, rörda och glada att det fick bli ett glas bubbel på kontoret den dagen.

Efter att ha fått in alla underlag som behövdes för att säkerställa att det var rätt person som hittats kunde vi, den 8e april 2019, betala ut arvet om totalt ca: 1 300 000 kr till Daniel och hans två bröder.

Glädjeskål på Juristkompaniet för det återfunna fadderbarnet från Arvinge Okänd
×