Bodelning i Östersund

Välkommen att kontakta oss på Juristkompaniet när du behöver hjälp med en bodelning i Östersund eller på annan ort i Jämtland eller Härjedalen. Vi har många års erfarenhet av att skriva bodelningsavtal både efter skilsmässa och mellan sambor. Vi kan även vara ombud i tvistiga bodelningar. 

Hur går en bodelning till?

Processen hos oss ser lite olika ut beroende på vilken typ av bodelning det rör sig om. Dels är det skillnad mellan bodelning efter skilsmässa och bodelning enligt sambolagen, men framförallt är det skillnad mellan bodelningar i sämja och tvistiga bodelningar. D.v.s. om ni är överens om de stora dragen och främst behöver hjälp med att skriva ett bodelningsavtal, eller om ni inte kan enas och du behöver ett ombud som kan företräda dig.

Bodelning i sämja

I de allra flesta fall börjar arbetet med bodelningen med ett möte tillsammans med en av våra jurister där ni båda närvarar. Vid det mötet går vi igenom reglerna och förutsättningarna för just er bodelning och tar del av era önskemål kring bodelningen. Om ni vill kan mötet ske via telefon eller videolänk.

Oftast kan vi, redan vid det första mötet, räkna igenom siffrorna och komma med ett konkret förslag till lösning. Om ni båda kan acceptera den lösningen, skriver vi bodelningsavtalet och skickar det sedan till er för korrektur. Givetvis justerar vi efter era önskemål och svara på alla frågor ni kan ha.

När allt ser bra ut undertecknar ni, och avtalet blir då bindande. Vanligtvis hjälper sedan den bank där ni har era bolån till att verkställa avtalet. De lägger då om lånen, betalar ut eventuell bodelningslikvid och hjälper  till med ansökan om lagfart eller medlemskap i bostadsrättsförening.

Tvistig bodelning

Tyvärr är det inte alltid så enkelt att komma överens och det händer förstås att parterna i bodelningen är oense om t.ex. värderingen eller fördelningen av tillgångarna. Då kan det vara bra att anlita ett ombud som företräder dig och står vid din sida i bodelningen.

Våra jurister i Östersund tar alla på sig uppdrag som ombud i bodelningar. Som ditt ombud kommer vi självklart att sträva efter bästa möjliga lösning för din del. Men för oss är det också viktigt med en effektiv hantering av bodelningen, så att inte kostnaderna skenar iväg.

Även om det från början verkar svårt, så enas de allra flesta till slut om sin bodelning. Skulle det behövas kommer vi annars att hjälpa till med att ansöka om bodelningsförrättare.

Vad ingår i en bodelning?

Vilka tillgångar och skulder som ingår i er bodelning beror på om ni har varit gifta eller sambor.

Separation med sambo

En bodelning mellan sambor omfattar bara samboegendom, d.v.s. bostad och bohag som skaffats för gemensam användning samt skulder som är hänförliga till sådan egendom. Ofta äger dock sambor även andra tillgångar gemensamt. För att bodelningsavtalet ska ge en heltäckande bild av parternas överenskommelser är det en god idé att även klargöra hur parterna ska fördela den samägda egendomen.

Sambors bodelning omfattar alltså inte till exempel bankmedel, värdepapper, fordon, fritidsbostäder eller bolag.

Skilsmässa

Vid en bodelning på grund av skilsmässa ingår i princip alla makarnas tillgångar, som inte är enskild egendom. Vardera make får dock undanta sin personliga egendom såsom kläder, personliga smycken och personlig fritidsutrustning.

Även tillgångar som du skaffade innan ni gifte er ingår som huvudregel i bodelningen.

Vi finns i hela Jämtland

Vårt fasta kontor ligger centralt i Östersund men vi hjälper kunder i hela Jämtland. De flesta bodelningar går att lösa helt via telefon eller videomöte, men vi åker också regelbundet ut till följande orter i länet:

 

Strömsund

Åre och Järpen

Svenstavik

Sveg och Vemdalen, i Härjedalen

 

Behöver alla ett bodelningsavtal?

Om ni har genomgått en skilsmässa ska ni skriva ett bodelningsavtal för att avsluta giftorätten mellan er. Det enda undantaget är om ni bara har enskild egendom om ingen begär att få överta bostadsfastigheten. Giftorätten försvinner inte utan bodelning och ju längre tid som går, desto svårare kan det bli att reda upp bodelningen. Därför är det bra att ta tag i bodelning direkt, i samband med skilsmässan.

Sambor måste inte skriva något bodelningsavtal, om ingen av dem vill det. Men eftersom det är skattemässigt förmånligt att byta ägare på fastighet och bostadsrätt genom bodelning, väljer de flesta sambor att skriva ett bodelningsavtal.

Hur lång tid tar en bodelning i Östersund?

En bodelning i sämja mellan sambor, kan ta så kort tid som tre timmar. Ofta kan vi hitta en tid för ett första möte redan samma vecka som ni tar kontakt och ha avtalet klart inom några dagar efter vårt möte.

Ibland behöver vi dock vänta in värdering och underlag för skatteberäkning som kan göra att vår hantering av ärendet tar längre tid. Ibland behöver också någon parterna tid på sig att ta ställning till olika lösningar och det förekommer att vi får skriva flera förslag till avtal innan vi når i mål.

En bodelning efter skilsmässa tar normalt något längre tid eftersom bodelningen är mer omfattande, men det är inte ovanligt att vi klarar även en bodelning mellan makar på totalt 4-5 arbetstimmar.

Tvistiga bodelningar tar oftast avsevärt längre tid, både vad gäller antal arbetstimmar och tiden från att vi får uppdraget tills att det är slutfört.

Vad kostar ett bodelningsavtal i Östersund?

Kostnaden för ett bodelningsavtal varierar beroende på hur ense parterna är och om parterna varit gifta eller sambor. För sambor som är överens om vem som ska behålla bostaden kan vi ofta erbjuda fast pris.

För makar som bodelar i sämja är kostnaden oftast något högre, beroende på vad som ingår i bodelningen. Hör gärna av dig och förklara din situation så kan vi diskutera ärendet och kan ofta komma med ett prisförslag.

Tvistiga eller mer komplicerade ärenden tar vi vi betalt per timme. I tvistiga ärenden kan vi tyvärr inte lämna uppgift om priset i förväg.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Du kan själv boka tid direkt med valfri jurist för hjälp med en bodelning i Östersund, via länken nedan. Om du vill ses på en annan ort i Jämtlands län eller om du vill prata med oss först når du oss på telefon: 063-13 13 60 samt e-post: [email protected].

Boka tid